Zámecký park v Kvasicích

Možnost příjemných procházek ve městečku na střední Moravě


Zámek v Kvasicích stojí na okraji středně rozlehlého přírodně krajinářského parku. Zatímco stavba není veřejnosti přístupná (v zámku je domov důchodců), do parku je volný vstup, dokonce skrz něj vede modrá turistická značka. 

Dle dostupných pramenů park začal vznikat r. 1790, kdy panství vlastnili Lamberkové. Víme, že r. 1827 se severně od zámecké budovy rozkládal palouk se skupinami stromů, který byl ohraničen alejí a mlýnským ramenem. Ve druhé etapě budování parku byl náhon zasypán a park byl rozšířen až k řece Moravě. Dnes má park podobu středně rozsáhlých, místy spojených  palouků volně porostlých různými dřevinami nebo jejich skupinami. Ohraničen je řekou, silnicí do Tlumačova, budovou zámku a ohradní zdí na straně obce. Má v podstatě dvě výškové úrovně, nižší přímo sousedí s říčním břehem, vyšší kopíruje přízemní místnosti zámku. 

Nejcennější dřevinou v parku na národní i mezinárodní úrovni je ořešák černý, o němž máme zavedeno samostatné heslo. 

V parku roste asi 12 jehličnanů a 65 listnáčů. K pozoruhodným exemplářům patří malebná borovice černá (Pinus nigra), poléhavý tis (Taxus baccata), zeravy (Thuja occidentalis), jinan dvojlaločný (Gingko biloba), některé duby, mohutná líska turecká, topol balzámový (Populus balsamifera) a další. 

Dolní úroveň parku byla r. 1997 při povodních na řece Moravě zcela zaplavena. Příroda ale katastrofu vcelku dobře přežila. 

Podle:

Hieke, K. (1985): Moravské zámecké parky a jejich dřeviny, Státní zemědělské nakladatelství Praha, s. 115. Umístění

GPS souřadnice

49°14'42.734"N, 17°28'28.277"E

Adresa

Kvasice 768 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kvasice
Nadmořská výška
183 m.n.m. - 191 m.n.m.
Základní číselné údaje
Park má rozlohu asi 15 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Tlumačov na trati Přerov - Břeclav. Pak můžete jít pěšky nebo pokračovat autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem se můžete dopravit z Kroměříže do Kvasic nebo ze Zlína a Tlumačova do Kvasic.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte na náměstí v Kvasicích. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zaparkujte na náměstí v Kvasicích. 

Přístup pěšky

Jděte na náměstí v Kvasicích, odkud vstupte branou do parku u zámku. Zámek lze prohlédnout jen zvenku, a to zejména ze strany průčelí. Parkem lze procházet volně. 

Přes Kvasice vede modrá značka, která začíná v Kroměříži a vede na hlavní hřbet Chřibů. Prochází částí parku. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolo Kvasic podél řeky Moravy vede cyklostezka, obvykle zvaná Moravská stezka (Jeseník - Břeclav). Do Kvasic odbočte u mostu. Kola nechte na okraji parku nebo je možno je v parku vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Většina stezek v parku je pro vozíčkáře sjízdná. Někde jsou ale mírná stoupání nebo spadlé větve, proto si raději vezměte doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu