Bau

Skály a chráněné území při řece Dyji


Bau je poněkud netypický název pro území s příkrými svahy, skalami, s porosty, které se blíží přirozenému stavu a se vzácnými živočichy, které je situované na pravém břehu Dyje severovýchodně od obce Podhradí nad Dyjí. 

Pod skalami v místech pod chráněným územím vede lesní cesta, z níž si můžeme lokalitu prohlédnout. Zcela určitě si pozornost zaslouží úchvatné skály a svahy s jihozápadní až západní expozicí. Vyplývá z toho, že návštěva je nejhezčí k večeru, kdy je přírodní památka osvětlována zapadajícím sluncem. Když si k tomu přidáte šumící tok Dyje a minimum návštěvníků, vychází vám takřka idyla. Jedinou civilizační vymožeností je několik chat, ale do úzkého prostoru mezi skály a řeku se jich velký počet nevešel. 

Geologové řadí území okolo Dyje ke krystaliniku Českého masívu, Vyskytují se tu hlavně staré metamorfované horniny, konkrétně amfibolity v centru lokality, blíže k Podhradí pak pararuly.

Čím je Bau zajímavý pro botaniky?

Rostou tu především nízké suchomilné křoviny, dubohabrové lesy, suťové lesy a další vegetace ve skalách a v drolinách. Ve stromovém patře lesních porostů najdeme hlavně dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), v menšině je borovice lesní (Pinus sylvestris), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre) a lípy (Tilia spp.). Pod stromy roste bohaté keřové a bylinné patro. Předmětem ochrany je skalní rostlinstvo s kostřavou sivou (Festuca pallens), z dalších druhů zmíníme alespoň tyto: huseník chudokvětý (Arabis pauciflora), brambořík nachový (Cyclamen
purpurascens), lilie zlatohlavá (Lilium martagon). V centrální části skal zjara vykvétá nádherně žlutá tařice skalní (Aurinia saxatilis) a jsou tu stříbřité listy trávy kavyl Ivanův (Stipa pennata).

Nesmírně zajímavou lokalitou je Bau pro entomology. Protože v celém území kolem Dyje je hodně starých listnatých stromů a jejich torz, všude tu žije hmyz, jemuž tyto podmínky vyhovují. Je to hlavně roháč velký (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Na lokalitě Bau ani jeden z nich sice při terénním průzkumu nebyl pozorován, ale je vysoký předpoklad jeho výskytu. Ale zato zde bylo zjištěno 169 druhů denních i nočních motýlů (z nich někteří jsou životem vázáni výhradně na skalní stepi) a 157 druhů brouků. 

Ornitologové napočítali 32 druhů ptáků, z toho 5 druhů zvláště chráněných, často vázaných na staré doupné stromy.  

Ochránci přírody hodlají do budoucna v lokalitě Bau zejména chránit místa, která byla v minulosti bez lesa (stepi a lesostepi) a která poskytují útočiště vzácným rostlinám a živočichům. Invazívní druhy (jasan, akát) budou odstraňovat. Vzhledem k mizivé návštěvnosti a vysoké přírodovědné hodnotě se nepočítá s jakýmkoli turistickým zpřístupněním horního temene skal. 

Při "průzkumu" pravého břehu Dyje pod Podhradím stěží najdete někoho jiného, kdo bude mít podobné turistické sklony. Návštěvu lokality doporučujeme spojit s prohlídkou zříceniny hradu Frejštejn.  

Podle:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14330, 24. 5. 2020


Umístění

GPS souřadnice

48°54'26.820"N, 15°41'43.620"E

Adresa

Starý Petřín, Podhradí nad Dyjí 671 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Starý Petřín, Podhradí nad Dyjí
Nadmořská výška
350 m.n.m. - 430 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 10,6 ha. Bylo vyhlášeno r. 2013.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Bau

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanice Šumná je na trati Okříšky - Znojmo. Odtud pokračujte dále autobusem, pěšky by to bylo velmi daleko.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka je v obci pod hradem. Jmenuje se Podhradí nad Dyjí. Jezdí sem v pracovní dny i o víkendech s velmi sporadickou frekvencí spojů linka 831 Vranov n. Dyjí - Uherčice. Doporučujeme dobře prostudovat spojení, protože při zmeškání autobusu v této odlehlé končině Jihomoravského kraje můžete mít dopravní problém.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte z dolní části Podhradí po pravém břehu Dyje místní ulicí a auto nechte na místě rozdvojení dvou cest do tvaru Y (48°54'11.046"N, 15°41'27.131"E). Další jízda není omezena zákazem vjezdu, je tedy možná, ale poměrně problematická. Při špatném počasí na úzké lesní cestě můžete mít problém s otočením. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat jen ve středu Podhradí na Dyjí, např. pod hradem. 

Přístup pěšky

Jděte z Podhradí nad Dyjí stále po pravém břehu Dyje lesní cestou až ke skále. Od poslední budovy v obci (čstička odpadních vod) asi 700 metrů. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz přístup pro pěší. Lesní cesta po pravém břehu Dyje je sjízdná pro horská kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

Lokalita Bau není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu