Zámecký park v Osově

Menší přírodně krajinářský park u soukromého zámku


Vesnice Osov na Berounsku a její okolí je příkladem dřívějších úspěšných snah místní šlechty o kultivaci krajiny. Od zámku, který byl postaven v 18. století, se rozbíhají podél cest překrásné aleje, majitelé panství zakládali zelené plochy, lesy a bažantnice. Současně se stavbou zámku vyrůstal na sousedním pozemku kostel, dnes dominanta krajiny, a také nepříliš rozlehlý park, v němž se střídají urostlé skupiny dřevin s menšími palouky. 

Původní park dokončený se stavbou zámku byl francouzský, na přírodně krajinářský byl změněn později. 

Zajímavé je, že při projektování parku nikdo do plánů nezakreslil cesty. Nejsou tu dodnes. 

Zeleň od II. světové války nebyla dobře udržována, přestože v zámku měl sídlo domov důchodců. Např. na evidenčním listu nemovité kulturní památky z r. 1969 se park uvádí jako "zpustlý" a na evidenčním listě z r. 1989 se píše, že zde probíhá jen "základní údržba". 

Současná soukromá majitelka má zřejmě mnoho starostí s opravou budovy a park zatím čeká na obnovu. 

Na ploše kolem zámku roste asi 22 jehličnanů a 42 listnáčů. Některé jsou mohutné a dendrologicky cenné, například jinan dvoulaločný (Gingko biloba), borovice limba (Pinus cembra), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), líska turecká (Corylus colurna), vzácný dub letní stříhanolistý (Quercus robur Pectinata), jírovec červený (Aescolus x carnea) a jasan pensylvánský (Fraxinus pensylvanica). 

Park není veřejnosti přístupný. Stromy můžete obdivovat jen přes plot. 

Podle:

Hieke, K. (1984): České zámecké parky a jejich dřeviny, Státní zemědělské nakladatelství Praha, str. 294 

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=831531, 10. 6. 2020

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=831518, 10. 6. 2020  


Umístění

GPS souřadnice

49°50'50.706"N, 14°4'51.968"E

Adresa

Osov 267 25

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Osov
Nadmořská výška
352 m.n.m. - 364 m.n.m.
Základní číselné údaje
Park má rozlohu asi 5,6 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Osov na trati Zadní Třebaň - Lochovice.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Osova jezdí autobusové linky z Řevnic, Lochovic, Hořovic a Dobříše. Některé z nich alejí projíždějí. Nejbližší zastávka se jmenuje Osov, u zámku, ale některé busy zastavují jen na zastávce Osov, škola

Příjezd osobním autem, parkování

S autem můžete zaparkovat např. u blízkého hřiště

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Ze žel. zast. Osov: jděte nejdříve k železničnímu přejezdu a pak po silnici na jih. K aleji celkem asi 1,2 km. 
Přes Osov nevede žádná turistická značka. 

Příjezd na kole, parkování kol

Dálková cyklotrasa č. 3 Praha - Plzeň se (nepochopitelně) Osovu vyhýbá a vede severně odtud přes Lážovice. Jinak je Osov na kole běžně dostupný a jízda mezi stromy v krásných alejích je velmi příjemná. Dejte ovšem pozor na provoz motorových vozidel. 

Poznámky pro vozíčkáře

Park si můžete prohlédnout jen zpoza plotu a z vozíku mnoho neuvidíte. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu