Abrazní sruby na Brněnské přehradě

Strmé, vodou opracovávané břehy Brněnské přehrady, dílo člověka i přírody


Abraze je proces narušování strmých břehů moře nebo jezera vodním příbojem, který vzniká za silného větru. Nezvykle dobře je proces abraze vidět i na tak malé vodní ploše jako je Brněnská přehrada. Několik míst na strmém severním břehu poblíž letoviska Osada je natolik narušených "příbojem", že lze mluvit o abrazi. Vodní eroze narušila svislé břehy na několika místech tak, že se nezpevněné materiály zřítily do vody. Tento zajímavý přírodní jev se mohl vyvinout jen díky existenci stojaté vody nadržené přehradou.

Profil je tvořen několika geologickými vrstvami: v podloží jsou hlubinné vyvřeliny - diority a granodiority brněnského masívu, na ně nasedají říční štěrky a prachové sedimenty, na nichž je patrná vrstevnatost, nad nimi leží spraše s příměsemi zvětralých hornin, které sem byly dopraveny gravitací z výše položených míst svahu. Nejsvrchnější část profilu je překryta nejmladšími sprašemi z období svrchního pleistocénu (pleistocén = starší čtvrtohory).

Podle:
https://mapy.geology.cz/zajimavosti/, 28. 10. 2016


Umístění

GPS souřadnice

49°14'43.374"N , 16°30'20.084"E

Adresa

Brno-Kníničky
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kníničky
Nadmořská výška
225 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší "rozumnou" železniční stanicí je Brno hlavní nádraží, odkud jeďte tramvají č. 1 směr Bystrc, Ečerova do zastávky Přístaviště a pak pokračujte pěšky, autobusem č. 302 (to ale musíte vystoupit z tramvaje už na zastávce Zoologická zahrada) nebo lodní dopravou. Ze železniční stanice Brno-Královo Pole jeďte trolejbusem č. 30 na zastávku Podlesí, kde přestupte na tramvaje směr Bystrc, Ečerova a vystupte na zastávce Přístaviště, pak pokračujte pěšky, autobusem č. 302 (to ale musíte vystoupit z tramvaje už na zastávce Zoologická zahrada) nebo lodní dopravou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Kromě tramvaje č. 1 se můžete dostat poblíž k Osadě (kam žádná hromadná doprava nejezdí) i autobusem. Jeďte tramvají či autobusem do Brna-Bystrce na zastávku Zoologická zahrada. Zde přestupte na autobus č. 302 směr Rozdrojovice, Jinačovice, Kuřim a jeďte do zastávky Rozdrojovice, Na Dědině. Pozor, některé spoje linky č. 302 dojedou jen na zastávku U Luhu a do Rozdrojovic nepokračují. Z Rozdrojovic se na Osadu vydejte po zelené turistické značce, cca 1,6 km.

Lodní dopravou se dostanete z Přístaviště. Vystupte na zastávce Osada. Z lodi abrazní sruby dokonce velmi dobře uvidíte a ideální pohled se vám naskytne dalekohledem.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem dojeďte od Přístaviště přes hráz na Osadu, kde je parkoviště (dál podél břehu či do lesa stejně jet nemůžete, je tam zákaz vjezdu). V horkých dnech parkoviště bývá ale beznadějně plné.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus se na Osadu může dostat stejně jako osobní auto.

Přístup pěšky

Na Osadu se dostanete pěšky od zastávky brněnských tramvají Přístaviště přes hráz Brněnské přehrady po červené turistické značce. Jděte po levém, tj. severním břehu okolo pláží Sokolského koupaliště až na místo, kde se červená značka připojuje k silnici. Na Osadu je to odsud už jen 100 m. Zde je informační tabule o abrazních srubech. Od zastávky tramvají je to sem pěšky 2,6 km. Nyní si jen vyberte, kde chcete abrazní sruby pozorovat. Buď od informační tabule sestoupíte loučkou k vodě a po průchodu křovím uvidíte sruby zdola - a bude-li ráno nebo dopoledne, můžete získat i slušné fotografické záběry břehů. Nebo půjdete až na Osadu a zde sestoupíte mírně k vodě a stanete na kvalitním výhledu nad abrazním srubem, ale samotnou erozní činnost si neuvědomíte ani ji pod sebou neuvidíte. Dbejte osobní bezpečnosti, výhled není nijak zajištěn, nevstupujte až na samotný okraj erodovaného břehu, pád do vody s podemletým materiálem by mohl skončit velmi špatně.

Příjezd na kole, parkování kol

Severním břehem často jezdí brněnští cyklisté na výlety, stačí jenom dojet na Osadu a pak dovést kola lesem nebo přes louku k popisovanému místu. Viz přístup pěšky.

Poznámky pro vozíčkáře

Komunikace podél levého břehu Brněnské přehrady jsou pro vozíčkáře sjízdné mezi hrází a lodní zastávkou Cyklistická, některé cesty ale mají ostřejší stoupání a klesání, proto doporučujeme doprovod. K samotným abrazním srubům se ale vozíčkář nedostane.

Rady a tipy

Výlet podél levého břehu Brněnské přehrady určitě potěší rodiny s dětmi. Můžete se koupat na Sokolském koupališti, občerstvit se v některé výletní restauraci na Osadě, zdatnější rodiny mohou podél břehů dojít až třeba k lávce pod hradem Veveří či do Veverské Bítýšky. Výlet lze v letní polovině roku kombinovat s možností lodní dopravy (jízdní řád je na http://idsjmk.cz/jrady/lod.pdf) nebo s možností využít autobus č. 303, který svojí trasou kopíruje protější, tj. pravý břeh vodní nádrže.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu