Kaňon řeky Morače

V hlubokém údolí vede silnice z Podgorice, hlavního města Černé hory, do Beogradu (Bělehradu), hlavního města Srbska


Řeka Morača v Černé hoře má délku toku 112 km. Vzniká v horách téměř ve středu země soutokem dvou potoků (Rzački potok a Rupočajski potok). Nejdříve její vody směřují na severovýchod, pak na jihovýchod a nakonec na jih. Zatímco v první polovině toku má hluboké údolí, ale většinou profilu tvaru písmene V, téměř celou druhou polovinu teče v úzkém vápencovém kaňonu se svislými, vysokými stěnami. Relativní výškový rozdíl mezi dnem údolí a okolními vrcholy je často více než 1000 metrů. U Podgorice se údolí poněkud rozšiřuje, břeh řeky ale tvoří svislé vápencové stěny a širším okolím je říční terasa. 

Morača ústí do Skadarského jezera. 

Údolí řeky Morače je přirozenou spojnicí mezi Podgoricí a severem země či Srbskem. Ačkoli to vůbec nebylo technicky jednoduché, stavbaři tudy vedli hlavní silnici Podgorica - Beograd, která v úseku dlouhém asi 45 km kopíruje tok řeky, ale často také vede přes mosty a tunely. 

Podél horního toku také vede silnice, kterou bychom také mohli označit jako významnou a která je odbočuje z výše uvedené hlavní silnice k městečku Žabljak, turistickému centru pohoří Durmitor. Je daleko horší kvality, plná úzkých míst, výtluk, serpentin a domácích zvířat ve vozovce. Je na ní minimální provoz. 

Naopak železniční trať z Beogradu do Podgorice a do Baru se údolí Morače téměř vyhýbá. Pokud bychom sledovali její průběh od Podgorice na sever, zjistíme, že v rozvinutých obloucích, v zářezech a v tunelech stoupá na levém břehu řeky a pak se dále od těsného údolí zcela odkloní. Trať Beograd - Bar byla otevřena až v 70. letech 20. století, stála tehdejší Jugoslávii mnoho úsilí a peněz. Patří k nejnáročnějším a nejkrásnějším technickým dílům Evropy. Je jednokolejná a elektrifikovaná. Viz též Railway Line Beograd - Bar [2013] - YouTube.

Podobným dílem bude zajisté dálnice mezi Podgoricí a Beogradem, která r. 2020 byla ve výstavbě a která také kopíruje část toku řeky, ale kaňonem nevede. 

Černohorci si příliš nádherné řeky neváží. Běžně do ní sypou komunální odpad (stav r. 2010). Ale je to patrně dáno tím, že v zemi neexistoval systém na jeho sběr a třídění. 

Podle:

Morača – Wikipedie (wikipedia.org), 14. 12. 2020
Umístění

GPS souřadnice

42°44'33.226"N, 19°22'59.728"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
60 m.n.m. (dno údolí u Podgorice) - 1815 m.n.m. (velehora Veliki Kamenik 4,5 km od kaňonu)
Základní číselné údaje
Část kaňonu s hlavní silnicí Podgorica - Beograd je dlouhá asi 45 km, jeho celková délka je asi 65 km.

Přístup

Příjezd vlakem

Z Beogradu do Podgorice a Baru vede trať zčásti nad kaňonem Morače, jedna z nejhezčích železnic Evropy. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Údolím jezdí dálkové linkové autobusy Podgorica - Beograd. 

Příjezd osobním autem, parkování

Na několika místech v kaňonu lze při silnici zastavit, kochat se a fotit. Upozorňujeme na velmi nespolehlivé dopravní značení (stav r. 2010). 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Na několika místech v kaňonu lze při silnici zastavit, kochat se a fotit. Upozorňujeme na velmi nespolehlivé dopravní značení (stav r. 2010). 

Příjezd na kole, parkování kol

Údolím nevede žádná cyklostezka. 

Poznámky pro vozíčkáře

Viz pokyny pro osobní auta. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu