Île de la Pietra

Skalnatý ostrov u korsického města L´Île Rousse


Île de la Pietra je podle mnohých návštěvníků Korsiky nejhezčím místem na území města L´Île Rousse

Město založil r. 1758 na zelené louce Pascal Paoli s úmyslem podniknout odtud osvobození sousedního Calvi z rukou Janovanů. Více o Paolim píšeme v souvislosti s rodným domem Napoleona Bonaparte v Ajacciu. V Balagne, což je název pro okolní krajinu, se již tehdy vyrábělo vynikající víno a olivový olej a Paoli v čele nové vlády potřeboval přístav pro jejich vývoz. Dokonce usiloval o pojmenování nového města Paolina, ale přetrval dosavadní název zažitý již z dob starého Říma Rubica Rocega - Červené skály. Pak stačilo jen jazykové posunutí na Isula Rossa a na dnešní L´Île Rousse. 

Přístav opravdu začal prosperovat z obchodu s vínem a olejem, ale již od začátků doby masivního turistického ruchu v L´Île Rousse převažuje jako hlavní zdroj příjmů osobní lodní doprava. Návštěvníci totiž cestují do kraje Balagne za odpočinkem v překrásných přírodních scenériích. Nepříliš rozlehlá nížina je chráněna před větry okolními horami a tak tady panuje prokazatelně příznivější mikroklima než jinde na Korsice. Je tu v průměru o dva stupně tepleji než například v Bonifaciu, které je položeno jižněji. 

V okolí města se nacházejí nádherné pláže, z čehož plyne, že L´Île Rousse je jedním z nejnavštěvovanějších míst Korsiky. 

Město bylo vystavěno na moderním půdorysu s pravoúhle se křižujícími ulicemi a náměstím otevřeným k moři. Názvem náměstí Place Paoli a bustou U Babbu di u Patria (Otec národa) se připomíná zakladatel města. Jednu ze stran náměstí tvoří fasáda kostela Église de l´Immaculatée Conception. Náměstí je také vyhlášeným tržištěm. 

Na náměstí Tino Rossi stojí Hôtel de Ville, bývalé vojenské velitelství, na opačné straně pak věž, která je sice starší než Paoliho doba, ale na její zdi je umístěna deska na tohoto Korsičany uctívaného hrdinu. 

K ostrůvku Île de la Pietra, který je spojen s pevninou vyvýšenou cestou, se dostanete chůzí nebo jízdou autem na sever od nádraží. Doporučujeme sem jít vychutnat si západ slunce, které velmi efektně zabarvuje skály z červené žuly, jimiž je ostrov budován. 

Na ostrově se tyčí janovská věž a maják, je tu přístav pro velká plavidla i jiný pro malé lodě a malá plážička.

Rozsáhlejší, hodně přelidněná pláž je východně od města, další dvě pak u vlakové stanice Bodri (na jihozápad od města), kde můžete slunit na bílém písku. Bližší k městu je malebnější. 

Podle:

Abram, D. (2013): Korsika, turistický průvodce, 4. vyd., orig. The Rough Guide to Corsica, JOTA Brno, s. 123
Umístění

GPS souřadnice

42°38'39.840"N, 8°55'58.191"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
0 m.n.m. - 18 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst L´Île Rousse.na úzkorozchodné trati Ponte Veccia - Calvi. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte busem např. linkou z Bastie do Calvi, zastávka je jižně od hlavního náměstí. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkování je možné buď u nádraží nebo přímo na ostrově. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkování je možné buď u nádraží nebo přímo na ostrově

Přístup pěšky

Od parkoviště můžete jít po místních stezkách a prohlédnout si celý ostrov. Pokud se chcete také projít městem se zajímavým tržištěm, pak si určitě na prohlídku vyhraďte alespoň půl dne. 

Příjezd na kole, parkování kol

K ostrovu se sice na kole dostanete velmi snadno, ale pak doporučujeme jít pěšky. 

Poznámky pro vozíčkáře

Na parkoviště se dostanete s autem snadno, ale další pohyb po ostrově po místních stezkách není možný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu