Údolí Flumineddu

Mimořádně krásná krajina na okraji masívu Supramonte na Sardinii


Od městečka Dorgali na Sardinii se k jihozápadu do nitra hor vnořuje jako obrovitý jazyk údolí říčky Flumineddu. Ta pramení v horách Supramonte v nadmořské výšce 1235 metrů poblíž hory Monte Bruttu a nedaleko tunelu na silnici č. 2. Teče ve skalnatém údolí do soutěsky Gola su Gorropu, což je jeden z nejvýraznějších přírodních útvarů Sardinie. Pak teče lesem k mostu Ponte Sa Barva, kam lze dojet autem a vydat se na túry. 

Mezi Dorgali a Ponte Sa Barva je údolí Flumineddu široké a ploché. O to víc kontrastní jsou oba horské hřbety, které jej lemují. Zatímco nadmořská výška údolí je 150 až 250 metrů, pobřežní masív na východě dosahuje výšek až 1000 metrů, masív Supramonte na západě má těsně pří údolí výšku asi 700 metrů, další hřeben je vysoký kolem 1100 metrů. Většina srázů podél údolí je velmi strmá až svislá. 

Geologicky lze vznik údolí vysvětlit vlivem tektoniky. Je totiž ohraničeno dvěma dlouhými zlomy, podle nichž část zemské kůry poklesla, zatímco hřeben u moře je vyzdvižen a masív Supramonte také. Zlomy se v zemské kůře vytvořily v době, kdy byla na Sardinii aktivní sopečná činnost, nikoli ovšem v Supramonte, ale na západním pobřeží. Zde je sopečného původu například oblast mezi vesnicemi Cuglieri a Santu Lussurgiu, dále pobřeží mezi Bosou a Algherem. Mohutná hora Monte Santo (40°34'41.015"N, 8°46'54.467"E) je rovněž sopečného původu. 

Kdyby nebylo hor v okolí, mysleli byste si, že se nacházíte v "tuctové" středomořské zemědělské krajině, kde se pěstuje obilí, ovoce a zelenina a kde se chovají oslíci a koně. Když si dáte dohromady oba kontrasty: údolí a skalnaté hory, vyjde vám jedinečný fenomén. 

Krátce potom se údolí zužuje a říčka Flumineddu ústí zprava do řeky Cedrino, jejíž vody jsou vzduté stejnojmennou přehradní nádrží. 

Ještě podotkněme, že pokud chcete říčku Flumineddu vidět s vodou, pak přijeďte v zimě nebo na jaře. V létě můžete narazit na vyschlé koryto. 


Umístění

GPS souřadnice

40°15'19.686"N, 9°32'10.554"E

Adresa

Dorgali 08022

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
150 m.n.m. - 250 m.n.m. (dno údolí)
Základní číselné údaje
Dolní, široká část údolí měří na délku asi 10 km, horní, užší část asi 5 km.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte do Dorgali busem z měst Nuoro nebo Siniscola. Dál musíte pokračovat pěšky nebo taxíkem. Ale lepší je mít k dispozici vlastní nebo půjčené auto. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte z Dorgali na jih po silnici SS 125 směr Tortoli. Křižovatku s odbočkou vlevo do tunelu projedete rovně a pokračujete ještě 1 km. Pak odbočte mírně vpravo dolů, kde následuje úzká silnice dlouhá 11 km s mnoha křižovatkami a serpentinami. Touto silnicí nejdříve sjedete do údolí a pak pojedete proti proudu řeky. Je dobré mít dobrou mapu nebo navigaci s cílovým bodem Ponte Sa Barva.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Busem se na výše zmíněnou silnici nedostanete. 

Přístup pěšky

Po příjezdové silnici z Dorgali můžete přijít i pěšky. Značená trasa údolím vede mezi mostem Ponte Sa Barva a ústím soutěsky Gola su Gorropu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Po příjezdové silnici z Dorgali můžete údolím přijet i na kole. Pokud plánujete túru do hor, pak doporučujeme kola nechat na parkovišti Ponte Sa Barva. 

Poznámky pro vozíčkáře

Na několika místech v dolní části údolí můžete zastavit autem a po silnici si udělat krátký výlet. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu