Velký pařezitý rybník

Krásná vodní plocha v Jihlavských vrších


Velký pařezitý rybník je naprosto výjimečný krajinný fenomén Jihlavských vrchů. Založil jej již r. 1565 Zachariáš z Hradce na místě, kde pravděpodobně byla mělká široká sníženina na žulovém podloží na soutoku dvou potůčků. 

Zachariáš jako moudrý hospodář potřeboval zásobovat nedalekou Telč vodou. Za normálních okolností by voda z rybníka odtékala do povodí Jihlavy, ale od rybníka také vede umělý kanál o délce asi 3 km, který nejdříve část vod převádí přes jedno rozvodí do Řásné a pak ještě přes jedno rozvodí do Telčského potoka, kterým voda pokračuje do Telče, která již není v povodí Jihlavy, ale Moravské Dyje. Soustava kanálů je písemně zmiňována ale až r. 1833, takže s jistotou přisuzovat zásluhy o její budování už Zachariášovi v 16. století nemůžeme. Alespoň rok 1833 uvádí informační web města Telče.

Vybudováním rybníka se zvedla hladina podzemní vody v jeho okolí, což bylo příčinou rozvoje rašelinišť a podmáčených půd, ale ty zde byly pravděpodobně již předtím. Vrstva rašeliny je tu velmi hluboká - až 4,5 m. Na ní rostou smrky, břízy a ostřice (to platí zejména o západním a jihozápadním břehu), pod hrází pak hlavně olše. 

Chov ryb nikdy v rybníku nebyl hlavním důvodem jeho provozování, plocha sloužila v historii hlavně k vodárenským účelům. Voda v rybníce je velmi čistá, vlivem rašelinišť poněkud nahnědlé barvy a velmi chudá na živiny. V odborných textech se takové rybníky nazývají oligotrofní.  Chybou by bylo zde zavést inenzívní chov ryb. 

Velký pařezitý rybník spolu s klidem okolních lesů je vyhledávanou lokalitou na koupání a rekreaci. Malá pláž je situována na jihovýchodním břehu. Jen je třeba vzít v úvahu poměrně chladnou vodu a ne zrovna teplé klima Vysočiny. Pod hrází je provozován známý kemp. Dle názoru ochránců přírody je soužití rezervace a koupajících se návštěvníků vcelku bezproblémové. 

V l. 2018-19 byl rybník vypuštěn a hráz opravena. Diskuse vyvolalo vykácení většiny břehového porostu na návodní straně hráze. Nyní je hráz bez ní, působí méně přírodně, víc technokraticky, zato je ale bez problémů přístupná pro všechny skupiny návštěvníků, tedy i pro vozíčkáře. 

Název "pařezitý" se zachoval z doby založení, kdy na dně skutečně zůstaly pařezy z vykácených stromů. 

Po hrázi rybníka vede červená turistická značka a okolo vodní plochy naučná stezka.  


Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 1. 8. 2022


Umístění

GPS souřadnice

49°13'47.006"N, 15°22'37.795"E

Adresa

Řásná 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Řásná
Nadmořská výška
676 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rybník zaujímá plochu asi 16,9 ha (vlastní měření), voda má maximální hloubku 6 m. Přírodní rezervace má rozlohu 27,8 ha. Byla vyhlášena r. 1984.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Telč na místní trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusů je na dolním konci Řásné. Dostanete se sem několika linkami z Telče nebo z Mrákotína. Spojů sem jede v pracovní dny ale velmi málo, o víkendu prakticky žádný. Ke kempu a k rybníku autobusy veřejné dopravy nejezdí. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte na jedno ze dvou přírodních parkovišť pod rybníkem u příjezdové silnice z Řásné. Dál do lesa k hájovně sice u kempu není umístěn zákaz vjezdu, ale dál už stejně nezaparkujete, protože zákaz vjezdu střeží les těsně před hájovnou. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pokud bude volno na parkovištích pod rybníkem, pak pro zájezd platí pokyny stejné jako pro auta. Pokud místo nebude, musí vůz parkovat v Řásné. 

Přístup pěšky

Z parkoviště u kempu pod rybníkem: jděte po červené značce vzhůru na hráz asi 200 m. 

Z Telče, žst.: velmi příjemný výlet většinou lesy a loukami asi 9,5 km. Kromě města Telč cestou uvidíte např. alej V Lipkách a kapli sv. Karla Boromejského. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolí Velkého pařezitého rybníka je ideálním terénem pro vyznavače jízdy po lesních asfaltkách. V Jihlavských vrších je na nich téměř všude zákaz vjezdu pro motorovou dopravu. Někdy je ale ve špičkách jarní a letní sezony na trasách vyznavačů cyklistiky velmi mnoho. Od Velkého pařezitého rybníka celkem bez problémů i začátečníci vyjedou na Javořici, nejvyšší vrchol Vysočiny 

Poznámky pro vozíčkáře

Na hráz jeďte z parkoviště u kempu takto: nejdříve po silnici lesem na severozápad k hájovně a pak před ní zabočte vlevo. Vezměte si doprovod, cesta není úplně rovná a hladká. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu