Kladský rybník

Rybník je napájecím zdrojem Dlouhé stoky a je zajímavou nádrží v oblasti významných rašelinišť


Názvem Kladské rašeliny se označuje chráněné území vzájemně nesouvisejících čtyř lokalit,  zalesněných vrchovišť Slavkovského lesa u Kladské, 7 - 9 km severně od Mariánských Lázní. Největším je Tajga (150 ha), nejvíce turisty navštěvované území díky naučné stezce u Kladské. Severně pod vrcholem Lysiny (982 m ) je rašeliniště Lysina (43 ha ), severně od Kladské Paterák (94 ha ) a severovýchodně najdete Malé rašeliniště (7 ha).

Kladské rašeliny jsou oblastí, kde se akumulují vody, které sytí zdrojnice minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní a Lázní Kynžvart. Roste tu borovice blatka, typické byliny (klikva, vlochyně) a rašeliník, čímž rašeliniště hodně připomínají severské krajiny. Půvab dotvářejí uměle vytvořené rybníky. Největší Kladský rybník byl postaven v 16. století pro napájení Dlouhé stoky k důlním revírům u Horního Slavkova, kde se těžila především cínová ruda.

Pro rašeliniště typický rozrůzněný mikroreliéf otevřené vrchovištní plochy s vodními ploškami je vytvořen pouze ostrůvkovitě na Lysině a Tajze. Podrost je tvořen většinou borůvkou bažinnou a klikvou bahenní. V létě dominují suchopýry, v příkopech a ve drobných vodních ploch se vyskytuje rosnatka okrouhlolistá. Turisty občas udiví ojedinělý výskyt 30 cm dlouhých lišejníků provazovky a vousatce na starých břízách. V rezervaci se vyskytuje tetřev hlušec, čáp černý a tetřívek obecný.

V rašeliništi Lysina hojně roste borovice blatka v klečové formě. Od okrajů všude do rašeliniště zasahuje smrk, který se ale udržuje jen na sušších místech. Rostou tu vlochyně, borůvka, ojediněle i rosnatka okrouhlolistá.     

Borovice blatka roste v pyramidální formě i na rašeliništi Paterák. Mezi ní porůznu leží staré kmeny a vývraty. V podrostu převládá borůvka, podobně jako na Lysině, i sem se od okrajů území tlačí smrk.

Tajga je rašeliniště mírně vypuklé, typologicky se jedná o vrchoviště. Z větší části je porostlé borovicí blatkou, místy ve formě pyramidální, místy klečové. Ve středu území je poměrně rozsáhlá plocha bez dřevin. I sem se z okolního hospodářského lesa šíří smrk.

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny je chráněna již od roku 1933. R. 1977 byla na území okolo Kladského rybníka zbudována haťová naučná stezka, která turisty současně kdysi zavedla okolo rybníka na okraj cenného rašeliniště.  Výchozím bodem stezky byl střed osady Kladská, od posledního panelu se návštěvníci vraceli do osady po hrázi rybníku po silnici.

Od r. 2010 je otevřena i druhá, návratová část stezky okolo začátku Dlouhé stoky a dalšího rybníčku s altánkem přes les. Na naučné stezce je několik odpočinkových míst. Celková délka okruhu je asi 2,2 km. Na trase je 8 informačních panelů - zastávek.

Podle:

http://www.castles.cz/turisticke-zajimavosti/kladske-raseliny-tajga.html , 12. 9. 2012

http://www.marianskelazne.cz/cs/naucna-stezka-kladska/ , 12. 9. 2012

http://www.krusnohorsky.cz/view.php?cisloclanku=2009120702 , 12. 9. 2012

Vyskot, M. a kol. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 14, 3. 4. 2016
Umístění

GPS souřadnice

50°1'40.937"N, 12°40'35.825"E

Adresa

Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Prameny, Rovná 353 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Prameny, Vranov u Rovné
Nadmořská výška
822 m.n.m. (hráz Kladského rybníka), jinak 800 m.n.m. - 930 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha národní přírodní rezervace je 264,6 ha. Vyhlášena byla r. 1933.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem doporučujeme přijet do stanice Mariánské Lázně na trati 170 Praha - Plzeň - Cheb.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Žst Mariánské Lázně a autobusové nádraží jsou ve městě vedle sebe. Z autobusového nádraží jezdí autobusy na Kladskou - v pracovní dny vícekrát denně, v sobotu jen jeden spoj, v neděli žádný.

Příjezd osobním autem, parkování

Silnice vedou na Kladskou z Mariánských Lázní, z Lázní Kynžvart a od severu z vesnice Prameny. Parkovat lze na parkovišti ve středu osady.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Silnice vedou na Kladskou z Mariánských Lázní, z Lázní Kynžvart a od severu z vesnice Prameny. Parkovat lze na parkovišti ve středu osady. U rybníka parkovat nedoporučujeme.

Přístup pěšky

Ze středu města Mariánské Lázně vede na Kladskou zelená značka, počítejte s výletem 8,5 km.

Ze středu Lázní Kynžvart je to na Kladskou po červené značce 5 km.

Okružní naučná stezka měří 2,2 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Z obou přístupových směrů, tedy od Mariánských Lázní i od Lázní Kynžvart vedou na Kladskou hezké silnice, na kterých ovšem dávejte pozor na málo ohleduplné řidiče a také na skutečnost, že z obou směrů si dáte řádné stoupání.

Naučná stezka je určena jen pro pěší provoz.

Poznámky pro vozíčkáře

Naučnou stezku by vozíčkář měl zvládnout. Doporučujeme.

Rady a tipy

Kladskou doporučujeme využít v létě jako výchozí bod pro výlety pěšky či na kole v zajímavé, málo osídlené a průmyslově málo dotčené krajině, v zimě pak jako ideální východiště túr na běžkách.

Naučná stezka je překrásná na jaře a na podzim.


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu