Krabonošská niva

Louky a mokřady na Lužnici v místech, kde řeka vstupuje na české území


Řeka Lužnice na české území vstupuje dvakrát. Pramení v Rakousku a jako malá horská bystřina vstoupí krátce na české území v Novohradských horách. Poté teče poměrně dlouhým úsekem v Rakousku a po vstupu do krajiny v okolí Gmündu se stává nížinným tokem. U vesnice Krabonoš vstupuje Lužnice na české území podruhé, a to definitivně.

Krajina v okolí řeky u Krabonoše je tvořena zčásti říční nivou a zčásti vyvýšenými terasami. Říční Krabonošská niva je předmětem ochrany, řeka tu není regulována, její klidný tok meandruje mezi bujnou vegetací, voda kromě hlavního toku je také v četných slepých ramenech a v tůních. Rostliny a živočichové  zde měli v době socialismu v hraničním pásmu nerušené podmínky pro rozvoj. Tak vznikl lužní les téměř přirozeného rázu. Na místech bez lesa jsou především neobhospodařované louky.

Do území Krabonošské nivy lze dobře nahlédnout z bývalé signálky, asfaltové cesty, která vede podél státní hranice a lze na ní odbočit z červené turistické značky.

Podle:

http://m.taggmanager.cz/1225, 4. 2. 2016
    


Umístění

GPS souřadnice

48°48'5.250"N, 14°57'15.136"E

Adresa

Krabonoš
Nová Ves nad Lužnicí 378 09

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nová Ves nad LužnicíKrabonoš
Nadmořská výška
464 m.n.m. - 477 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace má rozlohu 36,3 ha. Byla vyhlášena r. 1998.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Přírodní rezervace Krabonošská niva

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice jsou České Velenice nebo Nová Ves nad Lužnicí.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Českých Velenic se dostanete i autobusem, avšak nikoli o víkendu. Do Nové Vsi nad Lužnicí lze cestovat autobusovými spoji z Nových Hradů, Třeboně nebo z Českých Velenic, Nejbližší zastávka se jmenuje Nová Ves nad Lužnicí, Sklostroj. Vyhovujících spojů pro turistiku je ovšem nedostatečný počet, o víkendu sem, ani na zastávku u nádraží nejede nic.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte buď v Českých Velenicích nebo v Nové Vsi nad Lužnicí. Doporučujeme výlet zkombinovat s použitím vlaku mezi Novou Vsí a Českými Velenicemi.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro bus platí totéž co pro osobní auto.

Přístup pěšky

Z Českých Velenic, žst.: jděte po červené značce asi 4,2 km. Na místě, kde značená cesta uhýbá mírně vlevo, jděte stále rovně k řece. Návrat na značenou trasu stejnou cestou.

Z Nové Vsi nad Lužnicí, žst.: jděte nejdříve vsí směr Krabonoš, dokud nenajdete červenou značku a vydejte se po ní proti toku řeky po jejím levém břehu. Celkem asi 3 km k odbočce prudce vlevo po bývalé signálce. Návrat na značenou trasu stejnou cestou.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta popisovaná pro pěší je velmi vhodná pro kola. Podél státní hranice v blízkosti popisované rezervace vede dálková cyklotrasa č. 341. Pokud lze volit mezi pěším přesunem a cyklistikou, pak u Českých Velenic rozhodně vyhrává kolo.

Poznámky pro vozíčkáře

Cesta popisovaná pro pěší je vhodná taktéž pro vozíčkáře. Od hlavní značené trasy k vyhlídce na Krabonošskou nivu vede poněkud hůře sjízdná odbočka (bývalá signálka). Tam poněkud prudším srázem se nevydávejte nebo si vezměte doprovod.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu