Dolnověstonické duby

Překrásné stromy nad starým ramenem Dyje pod Pálavou


Severně od zástavby obce Dolní Věstonice tekla Dyje před stavbou Novomlýnských nádrží přirozeným korytem s mnoha rameny. Zbytek koryta v podobě slepého ramene zvaného Stará Dyje uvidíte dnes z mostu, přes který vede silnice II/420 z Dolních Věstonic do Strachotína. Samozřejmě tím myslíme most těsně u zástavby Dolních Věstonic ještě předtím, než silnice zavede účastníky silničního provozu na hráz přehrady. 

Když od tohoto mostu odbočíte po pěšině, která vede po levém břehu Staré Dyje, pak po chvíli dojdete k archeologickému nalezišti Vysoká zahrada, které je lemováno osmi duby letními -  památnými stromy. Byly vysázeny na vyvýšenině, která byla kdysi obranným valem slovanské osady.

Výška stromů se pohybuje od 15 m do 26,5 m, obvody kmene jsou od 300 cm do 465 cm. Jejich stáří se odhaduje na 350 let (stav r. 2023).


Podle: 

s_024153_2012.pdf (nature.cz), 8. 2. 2024


Umístění

GPS souřadnice

48°53'29.839"N, 16°38'42.589"E

Adresa

Dolní Věstonice 621 29

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Dolní Věstonice
Nadmořská výška
173 m.n.m.
Základní číselné údaje
Na lokalitě najdeme 8 dubů. Stromy byly památnými vyhlášeny r. 2012.
Kategorie chráněného území
Památné stromy Dolnověstonické duby

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do železniční stanice Šakvice na trati Brno - Břeclav nebo do železniční stanice Mikulov na trati Břeclav - Znojmo. Mezi Mikulovem a Dolními Věstonicemi lze přejít hřeben Pálavy a s použitím vlaku či autobusu č. 540 vymyslet výlet bez nutnosti jízdy vlastním autem.


Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusem č. 540 buď ze Šakvic nebo z Mikulova. Vystupte v zastávce Dolní Věstonice.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte v Dolních Věstonicích na štěrkovém parkovišti při západním vyústění ulice V Zahradách na silnici. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd autem. 

Přístup pěšky

K dubům se dostanete ze silnice 420. Buď odbočte od severního konce mostu přes Starou Dyji nebo až na břehu přehrady. Vždy jděte na východ, duby pak najdete. 

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita není přístupná na kole, bicykl sem ale můžete vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Lokalita není přístupná pro vozíčkáře. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu