Louky u Choťánek

Louky, tůně, mokřady, rákosiny, vrbové a olšové porosty, aleje a solitérní stromy v pestré krajině jihovýchodně od Poděbrad


Louky u Choťánek jsou přírodní památkou, tedy chráněným územím, které je rozloženo po obou březích Labe v rovinaté krajině jihovýchodně od Poděbrad. 

Ochránci přírody hranice chráněného území r. 2016  vytyčili čtyřmi vzájemně nesouvisejícími mnohoúhelníky, jejichž souhrnná rozloha je 141,5 ha. 

Jsou tu zbytky původních ekosystémů typických pro nivu podél Labe: louky, mokřady, tůně, vysoké ostřicové porosty, rákosiny, porosty vrb a olší, aleje a solitérní stromy, které jsou částečně obhospodařovány člověkem a kde civilizace zanechala po sobě stopy jen v podobě ojedinělých lesních cest a silniček a také v podobě dosti známého golfového hřiště, jehož hranice se ale s hranicemi přírodní památky pronikají jen místy. 

V těchto ekosystémech, které jsou v intenzívně využívané krajině Polabí dnes už vzácné, rostou typické druhy vegetace, např. kriticky ohrožený hrachor bahenní (Lathyrus palustris), silně ohrožený česnek hranatý (Allium angulosum), vzácný, v Čechách se již málo vyskytující pryšec bahenní (Euphorbia palustris), ohrožená vodní rostlina žebratka bahenní (Hottonia palustris), další ohrožená rostlina vlhkých luk šišák hrálovitý (Scuterallia hastifolia), kostival český (Symphytum bohemicum) a další. 

Z brouků se na loukách vyskytuje např. potemníkovitý brouk Prionychus melanarius a tesaříkovitý brouk Lamia textor. Typickými ptáky tu jsou lejsek bělokrký a moudivláček lužní. 

Okraje území řírodní památky si nejlépe prohlédnete z modré značky, která vede po levém břehu Labe z Poděbrad do Osečku.

Pravobřežní části si můžete prohlédnout například z lesních silnic, které vedou krajinou mezi soutokem Labe a Cidliny, základnou golfového hřiště a obcí Choťánky. Nejvýchodnější částí přírodní památky je soustava luk a remízků u Libice nad Cidlinou. Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 7. 1. 2024Umístění

GPS souřadnice

50°8'12.278"N, 15°9'20.139"E

Adresa

Choťánky, Libice nad Cidlinou, Poděbrady 290 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Choťánky, Kluk, Libice nad Cidlinou, Poděbrady
Nadmořská výška
186 m.n.m. - 191 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území se skládá z několika částí o souhrnné rozloze 141,5 ha. Ochrana území byla vyhlášena r. 2016.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Louky u Choťánek

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Poděbrady nebo do žst Libice nad Cidlinou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusem do Poděbrad nebo do Libice nad Cidlinou. K blízkému soutoku Labe a Cidliny se můžete dostat výletní lodí Král Jiří z Poděbrad. Přístav v Poděbradech se nachází pod zámkem. Telefon + 420 775 585 (zjištěno r. 2024).

Příjezd osobním autem, parkování

Lesní silnice na pravém břehu Labe, kde se nachází tři ze čtyř částí chráněného území, jsou sice úzké, ale není na nich zákaz vjezdu. Parkovat můžete např. u golfové základny 50°8'21.613"N, 15°8'46.902"E nebo na křižovatce 50°8'21.613"N, 15°8'46.902"E. Doporučujeme první možnost a pak si území v klidu po lesních silnicích projít. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus se na příjezdové silničky nevejde, musíte parkovat v Poděbradech nebo v Libici nad Cidlinou. 

Přístup pěšky

Jděte z Libice nad Cidlinou po cyklostezce k soutoku Labe a Cidliny a pak dál lesem. 

Z Poděbrad jděte lesem podél Labe a pak šikmo vlevo lesem. 

Protože území přírodní památky je značně rozsáhlé a je rozděleno na čtyři vzájemně se nepřekrývající části, nelze stanovit přesný návod k přístupu pěšky.  

Příjezd na kole, parkování kol

Viz přístup pěšky. Všechny lesní silnice, které vedou popisovaným územím, jsou pro kola sjízdné a představují výzvu pro pohodové cyklisty. 

Poznámky pro vozíčkáře

 Všechny lesní silnice, které vedou popisovaným územím, jsou pro vozíčkáře pohodlně dostupné. Parkování doporučujeme u golfové základny. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu