Úpské vodopády

Bílé stuhy v Obřím dole pod Sněžkou


Na řece Úpě v Obřím dole pod Sněžkou existují dva výrazné kaskádovité vodopády. Známý je především Horní Úpský vodopád, který se nachází ve východně orientovaném svahu Obřího dolu.

Ledovcový karový Horní Úpský vodopád je hned po Pančavském vodopádu druhý nejvyšší a zároveň nejvýše položený. Má kaskádovitý průběh a skládá se z mnoha dílčích stupňů. V jeho celkovém podélnéím profilu lze vyčlenit zhruba tři stupně, které však nejsou příliš výrazné. Příčinou je intenzivní a chaotické rozpukání žulového podkladu, které rozdíly mezi jednotlivými stupni do značné míry stírá. Nejvýraznější zlom ve spádové křivce se nachází v nejsvrchnější partii, kde má vodopád zpočátku peřejnatý ráz a teprve později přechází do kaskád. Celkový sklon vodopádu činí 49º. Přestože bývá Horní Úpský vodopád po většinu roku málo vodnatý, jsou na něm patrné zřetelné znaky zpětné eroze. Projevuje se na hraně vodopádu výrazným zářezem (peřejnatá část), níže pak amfiteatrální roklí (kaskádovitá část). Důvodem zpětné eroze je menší odolnost silně rozpukané žuly. U paty vodopádu není vyvinuto vývařiště, vodní proud ústí přímo do svahových sutí.

Na dně Obřího dolu se nachází ještě Dolní Úpský vodopád, což je soustava kaskád, peřejí a skluzavek dlouhá 155 m a vysoká 45 m.

Podle:

Janoška, M. (2008): Nejkrásnější vodopády České republiky. Academia Praha.

Autor příspěvku: Martin Janoška


Umístění

GPS souřadnice

50°44'9.381"N, 15°43'0.569"E (Horní Úpský vdp.);

50°43'50.573"N, 15°43'37.009"E (Dolní Úpský vdp.)

Adresa

Pec pod Sněžkou 542 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Pec pod Sněžkou
Nadmořská výška
1350 m (Horní); 1020 m (Dolní)
Základní číselné údaje
Celková výška: 129 m, nejvyšší stupeň 45 m
Kategorie chráněného území
Krkonošský národní park, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem je třeba dojet do železničních stanic Trutnov nebo Svoboda nad Úpou a odtud pokračovat autobusem do Pece pod Sněžkou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem do Pece pod Sněžkou.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem do Pece pod Sněžkou, zde nutno zaparkovat na placeném záchytném parkovišti. Vjezd do Obřího dolu pouze na speciální povolení vydané Správou Krkonošského národního parku.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusem do Pece pod Sněžkou, zde nutno zaparkovat na placeném záchytném parkovišti.

Přístup pěšky

Oba Úpské vodopády nejsou turisticky zpřístupněny, nacházejí se v I. zóně Krkonošského národního parku, kde není pohyb mimo značené trasy povolen. Horní Úpský vodopád je však krásně vidět z modře značené turistické stezky, kterou se chodí z Pece na Sněžku přes Obří důl. Do místa, odkud je vodopád vidět, je třeba ujít asi 5 km. Pro pozorování je dobré mít dalekohled. Hezký pohled na vodopád se rovněž otevírá  z upravené vyhlídky na vrcholu Sněžky.

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita není na kole dostupná.

Poznámky pro vozíčkáře

Lokalita není dostupná pro vozíčkáře.

Rady a tipy

Prohlídka Horního Úpského vodopádu bývá neodlučně spojená se zdoláním nejvyšší hory České republiky.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu