Vývěr Křtinského potoka a Otevřená skála

Mohutný vývěr vod po jejich putování neznámými podzemními prostorami


Přímo u silnice, která spojuje Adamov a Křtiny, lze vidět pozoruhodný hydrogeografický jev. Voda Křtinského potoka, která se na několika místech pod Křtinami (např. pod jeskyní Výpustek) ztrácí v několika ponorech v podzemí, vyvěrá na povrch v údolí pod jeskyní Kostelík.

V současné době (r. 2013) není znám přesný průběh podzemního toku, pouze se předpokládá, že je určitě mnohem delší a složitější než vzdušná vzdálenost mezi ponory a vývěrem, která činí asi 2,8 km. Jisté je, že Křtinský potok mj. vytvořil jeskyni Výpustek, kde teče ve spodních patrech, a dále, že v podzemí hlavní tok přijímá několik přítoků zleva i zprava. Určitě přitom překonává složitou cestu přes mnoho sifonů, mnohde teče sutí. 

Voda se po průtoku podzemím na "okamžik" objevuje v místě zvaném "Otevřená skála", což je závrt, který byl prolomen při stavbě silnice, takže vody Křtinského potoka jsou tu během tří metrů vidět na denním světle. Pak zase mizí v podzemí, ale už jen na 60 metrů. Pak se definitivně objevují na zemském povrchu v mohutném vývěru, podtékají pod silničním mostem a spěchají po povrchu pod jeskyní Kostelík k soutoku s Jedovnickým potokem u Býčí skály

Velmi podrobně o Otevřené skále a o vývěru Křtinského potoka píše Rudolf Bukhardt ve své práci z r. 1955. Mj. popisuje pokusy, které učinil s barvivem on i jiné badatelé např. v říjnu 1945, aby zjistili rychlost a směr toku podzemních vod. Vývěr nazývá jako "Vaucluský pramen Křtinský".

Rudolf Bukhardt byl zkušený krasový badatel. Označil vývěr Křtinského potoka přívlastkem "Vaucluský". Redakci tohoto webu není známo, zda někdy navštívil ve Francii pramen řeky Sorgue, tzv. Fontaine de Vaucluse, kde voda z podzemí stoupá odspodu vzhůru na povrch, takže pramen vypadá jako malé jezero - a podle toho, jaký je vodní stav, je i voda v "jezeře" různě hluboká. 

Výprava do podzemí Otevřené skály, kterou roku 1994 uskutečnili jeskyňáři z babické skupiny (a předtím jiní výzkumníci - potápěči), potvrdila oprávněnost tehdejšího Bukhardtova názvu "Vaucluský". Voda se v Otevřené skále skutečně objevuje "odspodu", tedy podobně jako je tomu u pramene řeky Sorgue ve Francii, i když samozřejmě v menším měřítku.

Zajímavá situace nastává u pramene Sorgue za vysokých vodních stavů. Voda se z pramene přelévá přes horní hranu vývěru. Podobně je tomu i Otevřené skály. Podzemní řečiště nepobere všechnu vodu, která teče od jeskyně Výpustek i po povrchu. Voda v Otevřené skále stoupne a dosahuje až k silnici, někdy údajně teče i přes ni.

Podle:

Burhardt, R., Zedníček, O. (1955): Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně, příloha časopisu Československý kras, roč. IV (1951) - VII (1954), s. 62

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fontaine_de_Vaucluse_en_crue.jpg, 25. 5. 2013

http://www.jeskynar.cz/babicka-skupina/clanek/krtinsky-potok-1994, 29. 5. 2013


Umístění

GPS souřadnice

49°18'14.825"N, 16°41'50.625"E (vývěr)

Adresa

Babice nad Svitavou 664 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Babice nad Svitavou
Nadmořská výška
315 m.n.m.
Základní číselné údaje
Vzdušná vzdálenost vývěru od ponoru cca 2,8 km. Doba toku mezi ponorem a Otevřenou skálou: 14 dní (údaj z r. 1955) Doba toku mezi Otevřenou skálou a vývěrem za nízkého vodního stavu: 65 min. Doba toku mezi Otevřenou skálou a vývěrem za vysokého vodního stavu: 12 až 25 min.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Národní přírodní rezervace Býčí skála

Přístup

Příjezd vlakem

Ze železniční zastávky Adamov zastávka jděte 4,2 km po modré značce k Býčí skále, je možno přijet i do železniční stanice Adamov, odkud jezdí autobusy (nikoli od každého vlaku). Od Býčí skály jděte po silnici směr Křtiny. K vývěru je to od Býčí skály cca 500 metrů, k Otevřené skále dalších 60 metrů.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Mezi Adamovem, Křtinami a Vyškovem jezdí autobus č. 157, jehož zastávka Habrůvka, Josefov, rozcestí je 900 m od vývěru.

Příjezd osobním autem, parkování

Auta obvykle parkují naproti jeskyni Býčí skála, i když se nejedná o oficiální parkoviště. U vývěru se parkovat nedá.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus se s problémy vejde na prostranství u jeskyně Býčí skála podobně jako auta (musí stát čelem od Adamova a v tomto směru po pravé straně).

Přístup pěšky

Okolo vývěru vede modrá turistická značka Křtiny - Adamov. Od místa, kde značka vede po silnici je možno ale k vývěru přijít.

Žlutá turistická značka Babice - Býčí skála ve směru od Babic prudce klesá údolím Vaječník. Pokud půjdete v tomto směru, pak z údolí Vaječníku vyjdete na silnici. Na chvilku neposlechněte značení, nejděte vlevo, ale kousek vpravo. Vývěr určitě najdete a Otevřenou skálu 60 metrů nad ním při silnici také.
    

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklisté jedoucí mezi Josefovem a Křtinami by neměli vývěr minout a zastavit u něj. Pozor ale na automobilový provoz.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není údolí Křtinského potoka bezpečné vzhledem k vysoké frekvenci provozu motorových vozidel. Je však dobře sjízdné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu