Bílá hora v Brně

Vápencový kopec s vynikajícím rozhledem nad městskou částí Židenice, přírodní památka a místo dělnických demonstrací


Biskoupský kopec

Chráněné území se stepními trávníky. Na jaře tu kvetou koniklece.


Dědkův rybník a další rybníky na Slavonickém potoce

Soustava krásných vodních ploch obklopených lesy


Dolní a Horní Mouřínovský rybník

Dvě vodní nádrže v krajině s nedostatkem vodních ploch, možnost koupání


Hlohovecký rybník

Druhý rybník soustavy vodních ploch v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky


Kaproun

Chráněné území s rašeliništěm a malým rybníčkem


Křtinský lom

Bývalá dobývací lokalita na droby je dnes útočištěm obojživelníků


Mašovická střelnice

Jak příroda obsadila krajinu dříve devastovanou vojáky


Medlánecké kopce

Naleziště stepních teplomilných rostlin a hmyzu na okraji Brna


Mohelnička

Hluboká rokle a skalnaté stráně na přítoku řeky Jihlavy


Na Babách

Nádherné vyhlídkové místo nad řekou Jihlavou


Na Voskopě

Přírodní rezervace na zalesněných kopcích Na Voskopě a Újezdce v těsném sousedství Velkolomu Čertovy schody s povrchovými krasovými jevy a výskytem vzácných hub a dalších rostlin a také živočichů


Obora Holedná

V příměstské oboře mezi brněnskými městskými částmi Jundrov a Bystrc můžete pozorovat při vycházkách lesní zvěř.


Ohrada s prasaty divokými v oboře Holedná

Skvělý námět na výlet pro nejmenší děti.


Oslí farma u Svitavy mezi Blanskem a Adamovem

Zajímavá zastávka pro pěší nebo cyklisty


Panská skála

Pozoruhodný lom u Habrovan


Písečný přesyp u Vlkova

Nejlépe zachovaná písečná duna na českém území


Roztocký háj - Tiché údolí

Přírodní ráz krajiny zázrakem zachovaný v těsném sousedství intenzívní zástavby


Růženin lom

Ještě nedávno činný, dnes postupně vegetací zarůstající lom na jižním úbočí vrchu Hády u Brna


Rybník Skalák

Chráněné území u Senotína v České Kanadě


Scandola

Nádherné skály sopečného původu, poloostrov na západním pobřeží Korsiky zapsaný na seznam UNESCO


Slepencové skály a rokle pod vsí Rokytná

Údolí červených skal - tak říkají krajině u Moravského Krumlova odborníci i milovníci romantiky


Smraďavka

Sirný pramen, lázně se zajímavou historií, lovecký zámeček, kaple sv. Kříže a rybník s vodním ptactvem ve vyhledávaném letovisku


Stolová hora

Mimořádně krásné a přírodovědně cenné území na Pálavě


Údolí Lensedelského potoka

Hluboká strž mezi dálnicí a řekou Sázavou je domovem chatařů a mloka skvrnitého