Sintr

Popis

Sintr je vápenec vysrážený z vodního roztoku CaCO3 (uhličitanu vápenatého, kalcitu) na stěnách a stropech podzemních prostor. Obvykle jsou těmito prostorami jeskyně, ale mohou to být i umělé útvary, např. údržbové štoly v přehradách, štoly v důlních dílech, dokonce i ve sklepích, kde je v okolí dostatek vápence. Ten může mít přirozený původ, ale například ve štolách přehrad je zásobárnou pro vznik sintru dostatek cementu ve spárách. 

Sintr je základní hmotou, která činí jeskyně krásnými a kterou obdivují jejich návštěvníci. Může mít různé barvy od bílé přes žlutou ke hnědým a červeným odstínům. Pokud je zásoba vápence a vody k jejímu rozpouštění dostatečná, pak sintr nabývá na mocnosti a vznikají další podzemní krasové jevy, zejména krápníky

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: