Údolí potoků Kajabachu a Merkersdorf Bachu

Voda se prodírá pod zříceninou hradu Kaja mezi skalami k Dyji


Potok Kajabach v Rakousku pramení nedaleko vsi Oberfladnitz a teče zhruba 10,6 km dlouhým tokem do Dyje. Jako poslední přítok se do něj vlévá zleva pod zříceninou hradu Kaja malý potůček Merkersdorf Bach (ten na některých mapách ani nemá jméno). Údolí obou toků jsou před ústím do Dyje velmi malebná, kaňonovitá, skalnatá, takřka bez zásahu člověka. Ostroh mezi nimi těsně před soutokem zaujímá jíž zmíněný hrad Kaja

Zajímavé údolí zahloubené v rule má délku asi 2 km, pokud počítáme úsek mezi rybníkem Sagteich a ústím Kajabachu do Dyje. 


Umístění

GPS souřadnice

48°49'52.240"N, 15°53'45.769"E

Adresa

Merkersdorf 2082

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Merkersdorf
Nadmořská výška
270 m.n.m. - 350 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete cestovat buď do Znojma nebo do Retzu, ale tyto stanice jsou popisovaného místa dost daleko. Doporučujeme jiné dopravní prostředky. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Znojma: jeďte autobusovou linkou 817 a vystupte na konečné v Čížově. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů.

Z Retzu: jeďte od nádraží autobusovou linkou Postbus. Vystupte na zastávce Hardegg, Merkersdorf. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů. Viz též http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?L=vs_postbus

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte pod hradem Kaja (příjezd z vesnice Merkersdorf). Na parkovišti nebývá s odstavením auta problém, někdy ale bývají na hradě speciální akce a pak zde téměř není místo a musí se parkovat v Merkersdorfu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd pro auta. 

Přístup pěšky

Parkoviště pod hradem Kaja je situováno u potoka Merkersdorf Bach. Máte dvě možnosti.

1) Jděte od parkoviště pod hradem Kaja přes hřbet mezi dvěma potoky do údolí potoka Kajabach a pak po proudu např. až k Dyji. Cesta je všude značena červenou značkou. 

2) Jděte od parkoviště podél potoka po proudu až k soutoku a pak např. až k Dyji.  

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty v údolí jsou sjízdné pro kola, ale dejte pozor na pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři, kterého láká mírné dobrodružství, doporučujeme var. 2 pro pěší a také mu doporučujeme, aby si vzal fyzicky zdatný doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu