Borůvková hora

Velmi krásné místo v Rychlebských horách s rozhlednou


Borůvková hora je mohutná vyvýšenina v Rychlebských horách s poměrně plochým vrcholem a velmi vysokým převýšením nad úpatím pohoří. Tyto skutečnosti umožňovaly stavbu vyhledávaných rozhleden na temeni  hory. Návštěvníci ve všech historických dobách mohlil zhlédnout nížiny v dnešním Polsku i pohoří na opačné straně v Česku.  Historie rozhleden na vrcholu Borůvkové hory je docela zajímavá. Téměř žádná stavba tu dlouho nevydržela.

První dřevěná věž na Borůvkové hoře stála nejspíše již od 70. let 19. století. Správu nad ní vykonávaly polské lázně Landek.

Stavba ale nevydržela příliš dlouho, protože již roku 1890 nalézáme zprávy o další stavbě, kterou nechal zhotovil Kladský turistický spolek (Glatzer Gebirgs Verein), Německý název spolku nás nesmí překvapit, neboť na druhé straně hranic Polsko ještě zdaleka neexistovalo a obyvatelé v tamějším Prusku mluvili německy. Stavbu této rozhledny ale podpořilo i město Landek a moravskoslezský turistický spolek.

Stavbu rozhledny za provozu nejspíše nikdo nekontroloval, protože dřevo bičované deštěm a větrem uhnilo a po 10 letech užívání se probořilo pod dvěma turistkami. Spolek jejich zranění musel odškodnit, což jej stálo značnou sumu peněz. Na stavebním úřadě bylo rozhodnuto, že stavba musí být stržena, ale 11. září 1900 to stejně místo lidí "zařídil" prudký vítr.

Třetí rozhlednu o výšce 21 metrů vyprojektoval ing. Utner z Javorníku. Ta byla postavena r. 1908 a vydržela "rekordní" dobu 14 let. Místním větrům se asi stavba opět nelíbila a poslaly ji k zemi.

Ve 30. letech 20. století se sice objevilo mnoho úvah na výstavbu nové věže, ale nakonec na vrcholu r. 1930 turisté postavili jen chatu, opět podle plánů ing. Utnera. Po II. světové válce ale chata zanikla.

Za totality se na Borůvkové hoře několikrát konalo setkání polských a českých disidentů, byli tu i Václav Havel a Adam Michnik.

Město Javorník začalo usilovat o výstavbu nové rozhledny od roku 1998, dílo se padřilo odevzdat veřejnosti r. 2006. Dřevěná stavba s nosnou ocelovou konstrukcí je 26 m vysoká, na vyhlídku vede 155 schodů.

Z vyhlídky nejvíce upoutá velký kontrast mezi českými horami a polskými nížinami. Dobře jsou vidět dvě vodní nádrže - jezero Otmuchowské a Nyské. Na české straně se krásně vyjímají pohledy na Hrubý Jeseník, zvláště pak na Praděd a Keprník, dále pak na Králický Sněžník a Smrk.

Rozhledna je otevřena od 1.4. do 30.11., kiosek v sezoně VII.-VIII. denně, v V.-VI., IX.,X jen o víkendech.

A poznámka na závěr: Název "Borůvková" odkazuje opravdu na výskyt modrého ovoce v okolí.

Podle:

http://www.boruvkovahora.websnadno.cz/, 16. 3. 2016
    
    


Umístění

GPS souřadnice

50°23'26.347"N, 16°54'9.720"E

Adresa

Horní Hoštice
Javorník 790 70

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Horní Hoštice
Nadmořská výška
899 m.n.m.
Základní číselné údaje
První dřevěná věž byla postavena na Borůvkové hoře již v 70. letech 19. stol. Současná věž je 26 m vysoká. Byla otevřena roku 2006.

Přístup

Příjezd vlakem

Borůvková hora leží v dopravně odlehlém území. Nejbližší železniční stanice je Javorník ve Slezsku. Je to konečná stanice pro vlaky na místní trati z Lipové-lázní.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vsi, která se jmenuje Travná, jezdí jediná autobusová linka z Vidnavy přes Javorník. V pracovní dny sem jede pět párů spojů, o víkendu dva až tři. Vystupte na zastávce Javorník, Travná, konečná.

Příjezd osobním autem, parkování

 Autem se dá vyjet až na parkoviště do sedla nad Travnou, kde je hraniční přechod do Polska. Silnice je určena jen pro vozidla do 12 tun. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus do sedla nad Travnou vjet nemůže. Účastníci zájezdu musí vystoupit v Travné.

Přístup pěšky

Z Travné: jděte po modré značce prudkým výstupem asi 4 km, převýšení více než 500 m.

Ze sedla nad Travnou od parkoviště: jděte k severu po státní hranici cca 3,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Rozhledna je přístupná i jízdou na kole z Travné po trase 6222, počítejte ale s obrovským převýšením více než 500 m.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není rozhledna dostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu