Rachelsee (Roklanské jezero)

Velmi krásné, ledovcem modelované jezero v Bavorském lese


     Rachelsee (Roklanské jezero)  je jedno z osmi ledovcových karových jezer na Šumavě, kterou v němčině naši sousedé uvádějí jako Bayerischer Wald (Bavorský les). Podotkneme, že pět těchto jezer se nachází na české straně pohoří. 
    
Rachelsee je poněkud netypickým příkladem ledovcového jezera. Karový ledovec totiž vznikl sice ve vysoké nadmořské výšce na úbočí druhé nejvyšší šumavské hory v klimaticky chladné oblasti, ale na její východní až jižní straně. Dalo by se tedy předpokládat, že díky slunečnímu záření přicházejícímu od jihu ledovec vůbec nevznikne, ale nestalo se tak. Je tedy zřejmé, že v období příslušné doby ledové (würmský glaciál) panovaly na Šumavě výrazně nízké teploty s dostatkem sněhových srážek. 
      Kar na úbočí Roklanu vznikl v poměrně tvrdé hornině – v rule a jak už je v těchto případech geograficky běžné, dominuje mu vysoká stěna, zde uzavřená k západu a severu  a otevřená k jihu. Po skončení doby ledové se voda nashromáždila ve vyhloubeném karu a také za morénou, kterou ledovec tlačil před sebou. Hloubka jezera je nejvýše 13,5 metru, rozloha asi 5,7 ha. Zbytky morény sahají od břehu jezera poměrně daleko k jihu a jsou vidět u přístupové pěšiny.  
     Již z historických zápisů je patrné, že se v jezeře vyskytuje jen malý počet druhů (a kusů) vodních živočichů. Geologickým podložím je rula, která způsobuje kyselost vody. Další nárůst kyselého pH způsobily stromy padající do jezera, které dodnes nacházíme na dně. Jak víme, normální kyselost je pH=7, ale pro jezero byla „normální hodnotou“ pH=5. Když německé a české elektrárny spalovaly sirnaté hnědé uhlí, valila se na Šumavu dešťová oblaka se slabou kyselinou sírovou (kyselé deště) a pH v těch dobách kleslo až na 3,8. To se psal rok 1987. Když elektrárny zařadily do komínů správné filtry, pH se vrátilo na hodnotu 5. Dodejme ještě, že hloubka jezerních sedimentů s napadanými stromy je asi 6,5 metru. 
     Jezero má zvláštní polohu i tím, že je chráněno masivem hory Rachel před vlivem převládajících západních větrů. Hladina je většinou klidná, takže jezerní vody se příliš nehýbají a nemísí. 
     Jezero zakreslili kartografové na mapách již roku 1568.
     Jezero je opředeno pověstmi o výskytu podivných tvorů v jeho vodách. Pojednává o nich například kniha Bavorský les (Böhmerwald) Bernharda Gruebera a Adalberta Müllera z roku 1846. Rachelsee je zde líčeno jako jezero „hrozné, kam dokonce i za letního slunovratu jen těžko proniká denní světlo, s černou, melancholickou hladinou vody, orámovanou nikdy nedotčenou džunglí, kde tisíce mrtvých stromů zírají na břeh s vyprahlými, bledými větvemi…další jsou pohřbeny s polovičním kmenem. V jezeře žijí ryby bez očí.“      V další knize Příroda a krajina, legendy z Bavorského lesa z r. 1983 Reinhard Haller popisuje jezero jako obydlí okouzlených duší, které se objevují, pokud je někdo ruší v jejich odpočinku.
     Přírodní rezervace Rachel o rozloze 106,5 ha s jezerem Rachel byla vyhlášena ministerstvem vnitra r. 1950. Zahrnuje vrchol Rachel, jezero a jezerní stěnu.  
      
     Podle:
     https://de.wikipedia.org/wiki/Rachelsee, 12. 4. 2019


Umístění

GPS souřadnice

48°58'25.290"N, 13°24'11.765"E

Adresa

Riedlhütte
Sankt Oswald 94568

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
1080 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace Rachel má rozlohu 106,5 ha. Vyhlášena byla r. 1950.
Kategorie chráněného území
Nationalpark Bayerischer Wald Přírodní rezervace Rachel

Přístup

Příjezd vlakem

     Jeďte do zastávky Klingenbrunn na trati 906 Zwiesel - Grafenau a pak pokračujte pěšky. Pozn.: do Zwieselu se lze snadno vlakem dostat z pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín/Bayerisch Eisenstein.

Příjezd osobním autem, parkování

     Autem jeďte do sportovního střediska Spiegelau, kde hledejte silnici do lesa v severní části obce. Pokud u ní nebude dočasný zákaz vjezdu (např. v zimě při nízké sněhové pokrývce), jeďte dál až na nejvýše položené parkoviště G fall (obvykle neplacený vjezd). Pokud již dole ve Spiegelau bude zákaz vjezdu, musíte nahoru pokračovat pěšky nebo autobusem. Doporučujeme druhou možnost. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Bus má stejné podmínky jako osobní auto. 

Přístup pěšky

     Z G fallu: z nadmořské výšky parkoviště 950 metrů stoupejte po značené cestě severním směrem asi 3 km na vrchol Rachelu a pak sejděte k jezeru. Ale také můžete jít k jezeru rovnou. V tom případě zamiřte směrem na východ po značené stezce přibližně po vrstvenici a poté mírným stoupáním. 
    Z Klingenbrunn-Bahnhof (žel. zast.): stoupejte asi 6 km k vrcholu převážně severovýchodním směrem.

Příjezd na kole, parkování kol

     Jízda na kole k jezeru není dovolena. 

Poznámky pro vozíčkáře

     Rachelsee není pro vozíčkáře dostupné. 

Rady a tipy

     Pěší okružní cesta z parkoviště G fall nahoru na Rachel, pak okolo kapličky k Rachelsee a zhruba po vrstevnici jižním úbočím hory zpět na parkoviště zabere nejméně 4 hodiny (3 km výstup a pak 7 km návrat). 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu