Labský důl

Dlouhé údolí v Krkonoších, pozůstatek doby ledové s několika vodopády a krásnou přírodou


Labský důl je význačný geomorfologický útvar v západních Krkonoších. Středohorský reliéf tu byl zcela přemodelován ledovcem, takže údolí získalo typický řez do tvaru písmene U. Skalní stěna pod Labskou boudou je počátkem Labského dolu. V oblasti nad Labskou boudou byla v době ledové hlavní oblast, odkud ledovec „nabíral sílu“, tedy hlavně sníh, který se v jeho mase pod obrovským tlakem měnil v led. Ledovec obrousil zejména pravou stranu údolí. Pak vidíme, že vodní toky spěchající sem poměrně malým spádem náhle mění svůj sklon a spadají dolů jako vodopády (Labské vodopády a Pančavský vodopád). Dole v údolí ledovec zanechal četné morény, ale ani jedna z nich nezpůsobila vznik jezera, jako je tomu na polské straně Krkonoš (Wielki Staw a Maly Staw). V údolní nivě a v morénách Labe místy nádherně meandruje.

Ze strmých skal a strání na okraji Labského dolu padají často laviny. Není divu, že na jejich dolních okrajích se hromadí balvanité sutě, které laviny a gravitace přinesly.

Labský důl je botanickou pokladnicí. Je zde totiž na minimální ploše zastoupeno obrovské množství nalezišť, kde rostou vzácné rostliny.

Nahoře se setkáme s klečí, na kamenitém podkladu kleč roste doprovázena borůvkou, metlicí křivolakou a vřesem obecným. V rašeliništích v dolních i horních partiích dolu pak kleč doprovází vlochyně a suchopýr pochvatý. Na rašelinných půdách ale v Labském dole často rostou i tzv. rašelinné smrčiny.

Na horní hranici lesa rostou tzv. subalpínské smrčiny. Hojně se v nich vyskytuje borůvka a třtina chloupkatá.

V nižších polohách se ke smrkům přidává buk.


Podle:

Vyskot, M. a kol. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 150, 3. 4. 2016
Umístění

GPS souřadnice

50°45'40.416"N, 15°33'10.449"E (Labský důl pod Pančavským vodopádem)

Adresa

Špindlerův Mlýn 543 51

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bedřichov v Krkonoších
Nadmořská výška
770 m.n.m. (dno Labského dolu u Špindlerova Mlýna) - 1350 m.n.m. (západní hrana Labského dolu)
Základní číselné údaje
Údolí je v ose asi 6 km dlouhé.
Kategorie chráněného území
Krkonošský národní park, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Pro návštěvu Labského dolu jako cílovou zvolte železniční stanici Vrchlabí.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem jeďte do Špindlerova Mlýna.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkoviště pro osobní automobily jsou ve Špindlerově Mlýně.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště pro autobusy jsou ve Špindlerově Mlýně.

Přístup pěšky

Zdola, tedy ze Špindlerova Mlýna půjdete po modré turistické značce stále nahoru Labským dolem směrem k Labské boudě. Celá délka trasy činí 9 km.

Půjdete-li z opačné strany, tedy shora, pak se do Labského dolu nejsnáze dostanete po červené značce ze Zlatého návrší, resp. Horních Míseček nebo po hřebenových trasách ze Špindlerovky přes Labskou boudu (9-11 km).

Příjezd na kole, parkování kol

Labským dolem vede ze Špindlerova Mlýna cyklotrasa K14, která končí kousek nad Malým Labským vodopádem. Je nutné se vrátit po stejné cestě zpět.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se mohou dostat tamtéž, kam cyklisté. Viz Příjezd na kole.

Rady a tipy

V blízkém okolí Labského vodopádu a Labské boudy je řada dalších přitažlivých cílů: pramen Labe, Pančavský vodopád, Sněžné jámy, Hančův pomník. Doporučujeme jít ze Špindlerova Mlýna Labským dolem ráno nahoru a pak se vracet dolů přes Zlaté návrší nebo Špindlerovku.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu