Chalupská slať

Krásné rašeliniště u šumavské obce Borová Lada


Kousek na sever a severozápad od šumavských Borových Lad se rozkládá zvláštní krajina. Přitéká sem Teplá Vltava, ale pro tuto chvíli nás bude více zajímat její levostranný přítok Vydří potok. Ten vytváří pod vesnicí Nové Hutě poměrně mělké údolí, v němž se na geologickém podloží z pararul a migmatitů a na potočních sedimentech vytvořilo na konci poslední doby ledové zajímavé rašeliniště Borová Lada, které se ve své dolní části jmenuje Chalupská slať.

Není to ani vrchoviště, jakým je např. Jezerní slať, ani údolní rašeliniště, jako třeba Vltavský luh, ale "něco" mezi tím. I termín se používá přiléhavý - rašeliniště přechodného typu. Zatímco pod vesnicí Nové Hutě má rašeliniště podobu podmáčených luk s řídkou stromovou vegetací a nádhernou květenou na jaře a v létě, u Borových Lad se tok potoka natolik zvolňuje, že proces usazování a tvorby rašeliny nabyl mohutných rozměrů. Rašelinné jezírko v centrální části Chalupské slati se udává jako nejrozlehlejší v České republice (1,3 ha). Mocnost vrstvy rašeliny je až 7 metrů.

Rašeliniště je porostlé typickou vegetací s borovicí blatkou a mechy rašeliníky. Mezi nimi zvláště na počátku léta zaujme nápadnými bílými květy suchopýr pochvatý. Ve stejném ročním období na louce při vstupu do rašeliniště najdete neobyčejně hojné rdesno hadí kořen. Na rašeliništi  také roste klikva bahenní, vřes obecný, rosnatka okrouhlolistá, vlochyně, kyhanka sivolistá.

Původní živočišstvo je zvláště zastoupeno hmyzem a nepůvodní kachnami divokými, které si na jezírku našly svůj ráj, ale ochránci přírody je tu neradi vidí.

V části lokality probíhala v minulosti těžba rašeliny, takže vegetace je tu dodnes řidší.

Do nejkrásnější části chráněného území vede stezka na povalovém chodníku, na níž turisty upozorňují naučné tabule na hlavní zajímavosti. V domku u začátku trasy je umístěno informační středisko s expozicí o rašeliništích a u parkoviště mohou malé děti řádit na menším hřišti.

Vrcholným zážitkem je pohled z dřevěné plošiny na klidnou hladinu rašelinného jezírka.

Podle:

Naučné tabule v chráněném území, červen 2016

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5, 16. 1. 2017

http://www.npsumava.cz/cz/1129/1002/clanek/chalupska-slat/, 16. 1. 2017Umístění

GPS souřadnice

48°59'53.380"N, 13°39'33.264"E

Adresa

Svinná Lada
Borová Lada 385 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Svinná Lada
Nadmořská výška
897 m.n.m. - 920 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 115,4 ha. Územní ochrana byla vyhlášena r. 1985.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava Přírodní památka Borová Lada

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanice je Vimperk. Odtud pokračujte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší obce Borová Lada je poměrně dobré spojení autobusem, které ale funguje jinak v pracovní dny (převaha místních spojů, např. z Vimperka) a jinak o víkendech (bez místních spojů, ale s dálkovými autobusy např. z Prahy, Tábora a Českých Budějovic. Na spoje z Českých Budějovic v letní sezoně můžete naložit i kola.

Nejbližší zastávka je velmi blízko rašeliniště. Jmenuje se Borová Lada, Svinná Lada.

Příjezd osobním autem, parkování

Z Borových Lad se vydejte 1 km po silnici směr Kvilda. Parkoviště je v tomto směru při levé straně u odbočky ke skupině samot, kterým se říká Svinná Lada.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Z Borových Lad se vydejte 1 km po silnici směr Kvilda. Parkoviště je v tomto směru při levé straně u odbočky ke skupině samot, kterým se říká Svinná Lada.

Přístup pěšky

Od parkoviště jděte pěšky po místní silničce směr Svinná Lada a na dalším rozcestí odbočte vpravo na povalový chodník. Celkem od auta tam i zpět něco slabě přes 1 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Zaparkujte u odbočky na povalový chodník. Dovnitř chráněného území už musíte pěšky. Kola zanechte uzamčena nebo je hlídejte u začátku dřevěného chodníku. Na blízké silnici vede cyklotrasa 1040 směr Nové Hutě a okolo parkoviště aut dálková cyklotrasa 33.

Poznámky pro vozíčkáře

Povalový chodník je pro vozíčkáře dobře sjízdný, totéž platí pro všechny příjezdové komunikace, pro jistotu si ale vezměte doprovod, zvláště za mokra.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu