Zkamenělý zámek

Skupina skal a hradiště s dávným osídlením a zachovanými příkopy a valy


Ve Žďárských vrších hned na několika místech můžete objevit krásné skalní útvary z ruly nebo z migmatitu. Jsou jimi ukončeny téměř všechny vyvýšeniny, ale jejich koncentrace není tak výrazná, jako je například ve skalách v Českém ráji. Výjimkou je Žákova hora, kde kupodivu skály nejsou. 

Ale jen jedno skalami tvořené místo naši předkové využili jako sídlo. Jsme v lokalitě zvané Zkamenělý zámek nedaleko Křižánek.

Zkamenělý zámek je poměrně rozlehlá soustava skalních srubů budovaných rulou, částečně i migmatitem. Pokud se detailně na zdejší horninu podíváte, zjistíte, že v ní jsou velmi hrubá zrna živců, křemene a bílé i černé slídy. Vyrostlice živce a křemene jsou často protaženy do velkých ok. To je právě typická vlastnost ruly, přeměněné horniny, v níž se původně rovnoměrně rozptýlené nerosty vlivem vysoké teploty a tlaku rozvrstvily, natavily a viditelně roztáhly.  

Když se vlivem horotvorných procesů rula ocitla na zemském povrchu, podlehla v době ledové mrazovému zvětrávání. Jeho výsledkem jsou právě skalní sruby, ale také kryoplanační terasy a místa, kde můžeme pozorovat pod skalami půdotok - soliflukci.

Na Zkamenělém zámku jsou skály uspořádány do podkovovitého oblouku, který je protažen ve směru SZ - JV a otevřen k severozápadu. Prostor mezi skalami má rozměry asi 40 krát 16 metrů. Na SV podkovy se nacházejí nižší skály vysoké kolem 5 metrů, na jihozápadě je hlavní, mohutná skála s půdorysem 50 krát 20 metrů, s několika menšími věžemi a svislými až převislými stěnami. Pokud půjdete od hlavního skalního seskupení asi 100 m na západ, dorazíte k další skále o délce 25 m, šířce až 10 m a výšce až 12 m. Tady také uvidíte zachované balvanové soliflukční proudy (jeden z nich má délku asi 50 m, největší balvany v něm mají rozměr až 5 metrů). Pro laiky jen dodáváme, že pátrání po geologických lahůdkách poněkud komplikuje skutečnost, že jsou částečně ukryty v lesním porostu.

Podkovovitou sníženinu mezi skalami si vyhlédli naši předkové k vybudování hradiště. Jeho celkové rozměry byly nevelké - asi jen 85 krát 55 metrů. Přirozenou ochranu skal obyvatelé zesílili dvěma valy a dvěma příkopy. Dle vykopaných nálezů archeologové určili nejstarší nálezy do mladší doby kamenné, ale pravděpodobně ještě ve 13.-14. století tu existoval malý dřevěný hrádek. Mohl střežit stezku, která vedla okolo Svratky v krajině, které tehdy byla ještě málo osídlena. Víc o památce není známo, na jejím evidenčním listu z r. 1968 se dokonce píše, že nalezené zbraně a střepy jsou ztraceny. 

Podle:

http://lokality.geology.cz/1039, 9. 4. 2020

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1231574, 9. 4. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°42'30.769"N, 16°4'29.514"E

Adresa

Česká Cikánka
Svratka 592 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Česká Cikánka
Nadmořská výška
720 m.n.m. - 765 m.n.m
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 3,06 ha. Poprvé byla vyhlášena r. 1977.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy Přírodní památka Zkamenělý zámek

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do stanice Nové Město na Moravě (místní trať Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov) nebo do stanice Žďár nad Sázavou na trati Brno - Havlíčkův Brod. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus jezdí na lince Nové Město na Moravě - Svratka. Nastoupit můžete například na terminálu v Novém Městě u vlakového nádraží. Vystupte na zastávce Křižánky, u mostu.

Také můžete jet linkou Žďár nad Sázavou, žst. - Svratka. Vystupte ve Svratce na náměstí. 

Příjezd osobním autem, parkování

Nejbližší možnost, kde nechat auto, je u zámečku Karlštejn. Parkovat zde může ale jen velmi malý počet vozů. Další možnosti jsou ve Svratce a v Křižánkách. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nabízí se možnost nechat vystoupit účastníky zájezdu v Křižánkách, projít cestu přes Čtyři palice, Milovské perničky a Zkamenělý zámek a pěší výlet ukončit ve Svratce. Totéž možno obráceně, ale v Křižánkách jsou méně početné možnosti na občerstvení na závěr akce. 

Přístup pěšky

Ze Svratky: po červené značce okolo loveckého zámečku Karlštejn, pak přejděte na modrou. Asi 3,5 km. 

Z Křižánek: sice můžete jít nejkratší cestou 3,5 km nejdříve mezi pastvinami a pak lesem, ale přes Čtyři palice a Milovské perničky je cesta po modré značce zajímavější. Z tohoto směru pod kótou Čtyři palice a pod Zkamenělým zámkem značné stoupání. 

Doporučujeme výlet nakombinovat s využitím autobusu a začít v Křižánkách, konec ve Svratce. 

Příjezd na kole, parkování kol

Pěšiny a lesní silničky na modré značce jsou většinou sjízdné pro horská kola, ale ve stoupání na Zkamenělý zámek budete kolo vést (z obou stran). Blízká cyklotrasa 4184 vede po lesní asfaltce a zajímavým skalám se vyhýbá. 

Poznámky pro vozíčkáře

Zkamenělý zámek není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu