Kodská vyvěračka

Známý pramen v Českém krasu

Kontaktní informace


Poznámky

Osada Koda nemá vlastní katastrální území

Kodská vyvěračka je jedním z nejsilnějších pramenů v Českém krasu. Její voda má stabilní teplotu okolo 10°C, vydatnost okolo 10 l/s a díky dlouhému průchodu vápencovým podzemím také vysoký obsah uhličitanu vápenatého. Voda přepadává do rybníčka, jehož voda vzhledem k teplotě Kodské vyvěračky nezamrzá. Rybníček byl r. 2010 upraven a připomíná doby, kdy voda z vyvěračky byla základem pro pohon mlýna, který se připomíná již r. 1604. 

Samotný pramen je ukryt v kapličce a vedou k němu kamenné schůdky. Od r. 1957 je zařazen do státní monitorovací sítě podzemních vod. 

Vzhledem k vysokému obsahu CaCO3 ve vodě pramene se v dalším toku potoka pod rybníčkem obsažený vápenec opět sráží na kamenech, listech rostlin a dřevu napadaném do vody. Potok tvoří velmi krásné hrázky ze sraženého vápence, kterému říkáme pěnovec nebo také travertin. Jejich výsledná zelená barva vznikla od porostů mechů. 

Podle:

http://www.brdy.info/kapitoly/koda.php, 31. 12. 2017

http://www.estudanky.eu/1989-vyveracka-koda, 31. 12. 2017


Umístění

GPS souřadnice

49°55'52.31"N, 14°06'59.04" E

Adresa

Tetín 266 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tetín u Berouna
Nadmořská výška
324 m.n.m.
Základní číselné údaje
Teplota vyvěračky je asi 10°C, vydatnost kolem 10 l/s.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras Národní přírodní rezervace Koda

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Srbsko na trati Praha - Karlštejn - Beroun. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem lze přijet buď z Berouna do Tetína nebo na zastávku východně od vesnice Tobolka, která se jmenuje Měňany, odb. Koda. Autobusy na Berounsku jezdí v pracovní dny poměrně často, o víkendu velmi zřídka nebo vůbec. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkujte buď v Srbsku nebo poblíž autobusové zastávky Měňany, odb. Koda. Do osady Koda je zákaz vjezdu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro jízdu autem s tím rozdílem, že v Srbsku neprojedete přes most na Berounce. 

Přístup pěšky

Ze Srbska, žel. zast.: jděte po žluté značce, v závěru prudké stoupání. Celkem slabé 2 km. 

Od autobusové zastávky Měňany, odb. Koda: jděte po žluté značce, většinou klesání, asi 1,5 km. 

Z Tetína: jděte přes kopec po modré značce slabé 3 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ke Kodské vyvěračce se dostanete na horském kole, ale zdejší turistické stezky jsou určeny přednostně pro pěší, proto dbejte na ohleduplnost k chodcům. 

Poznámky pro vozíčkáře

S fyzicky dobře vybaveným a šikovným doprovodem se můžete na Kodu vypravit "shora" od zastávky busu Měňany, odb. Koda. 

Rady a tipy

Kodská vyvěračka leží na známé turistické trase Srbsko - Koda - Koněpruské jeskyně - Kotýz - Koukolova hora - Popovice. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu