Stvořidla

Mimořádně krásné, kamenité řečiště Sázavy a okolní lesy se skalami


Hezkým názvem Stvořidla se označuje asi 4,5 km dlouhý peřejnatý úsek řeky Sázavy mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Řeka zde překonává v průlomovém údolí ve třech dlouhých obloucích krajinu geologicky tvořenou žulou v masívu Melechova (výrazný vrch na levém břehu). 

U osady Smrčná se zhruba desítkou stálých obyvatel koryto řeky nabírá větší spád a objevují se v něm první balvany. Pod osadou řeka dosud vodácky klasifikovaná jako WW I mění obtížnost na WW II, za velké vody až na WW IV, v řečišti jsou velké balvany, údolí nabírá zřetelný tvar písmene V jak na horách. Mezi balvany řeka často teče ve válcích s nepravidelnými a někdy těžko čitelnými proudnicemi. Krásný požitek v tomto úseku mají nejen vodáci, ale i turisté, jimž je vyhrazena přírodní stezka na levém břehu. Zvlášť zajímavé scenérie řeka vyčaruje za velké vody nebo na podzim či v zimě. Při nízké vodě z koryta čouhají obrovské balvany a z peřejí jsou potůčky pro vodáky nesjízdné.

Jako zázrakem přežilo až do dnešních dnů asi 2,5 km délky řeky ryze přírodních. Nikdo nešel proti dlouholeté zákonné ochraně. Nejen, že tok není regulován, ale na břehu není ani jedno obydlené stavení, ani chata. Nejsou tu dokonce žádné velké stopy po nežádoucím chování turistů. Okolí řeky tvoří nádherný les. Na stezce na levém břehu nikdy nikoho nenapadlo zřídit mostky, schůdky a jiné umělé prvky. Schopný turista si musí umět poradit a po pravdě řečeno, obtížné to nemá. Jediným záchvěvem civilizace na Stvořidlech je vlak. Jednokolejná železniční trať Světlá nad Sázavou - Čerčany vede po pravém břehu. Je hojně využívána turisty a trampy. Představuje jedinou rozumnou (a krásně romantickou) možnost, jak se ke Stvořidlům dostat hromadnou dopravou. 

Těsně před koncem nejkrásnějšího úseku se mohou pamětníci Foglarových Hochů od Bobří řeky zastavit u Rodrigovy skály. 

Pod ní se údolí rozevírá, peřeje se zklidňují. Nejvíce navštěvovaný úsek končí u veřejného tábořiště Stvořidla s lávkou, možností občerstvení a ubytování. 

Na území Stvořidel je již od roku 1948 vyhlášena ochrana, dnes má statut přírodní rezervace. Předmětem ochrany je nejen řečiště, ale i vegetace v okolních skalách, prameniště v bočních údolích a okolní porosty, zvláště pak dubohabřiny, bučiny a údolní jasanovo-olšové lužní lesy.  

Delší dobu se vedení měst Světlá n. S. a Ledeč n. S. snaží propojit obě sídla cyklostezkou. Chybí jim již jen několik km. Právě přes Stvořidla. Asfaltová cyklostezka tu má vést po pravém břehu řeky. Zatím (r. 2019) to vypadá, že pod tíhou protestů řady občanů záměr nebude uskutečněn. 

Podle: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvořidla, 1. 2. 2019

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=425, 1. 2. 2019
     


Umístění

GPS souřadnice

49°40'0.707"N, 15°20'0.813"E

Adresa

Leštinka, Dobrovítova Lhota
Světlá nad Sázavou, Trpišovice 584 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Leštinka u Světlé nad Sázavou, Dobrovítova Lhota
Nadmořská výška
358 m.n.m. - 434 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace byla vyhlášena na rozloze 127,8 ha v roce 1948.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Stvořidla

Přístup

Příjezd vlakem

Na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou jeďte buď do zastávky Stvořidla nebo do zastávky Smrčná

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus nedoporučujeme. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte buď do tábořiště Stvořidla na levém břehu řeky u stejnojmenné železniční zastávky (k ní se jde přes lávku) nebo auto nechte v osadě Smrčná u železniční zastávky. Doporučujeme alespoň pro jednu cestu tam či zpět podél řeky využít vlak. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus dolů k řece nesjede, nedoporučujeme to ani z Leštinky ani z Dobrovítovy Lhoty. Nechte účastníky zájezdu vystoupit ve vesnici Leštinka a řekněte řidiči, ať čeká v Dobrovítově Lhotě. 

Přístup pěšky

Mezi železničními zastávkami Smrčná a Stvořidla vede červená značka. Místy je postup ztížen chůzí přes balvany, ale není náročný. Celkem 4 km, čas si vyhraďte 1,5 až 2 hodiny. Pokud jedete se zájezdem a musíte jít již z Leštinky a pak vystoupit nahoru do Dobrovítovy Lhoty, pak si ještě (nejméně) půl hodinky přidejte. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole na Stvořidla nejezděte. 

Poznámky pro vozíčkáře

Stvořidla nejsou pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu