Velký Kosov

Vrch s pěkným rozhledem jižně od Berouna a s pozoruhodnou lesostepí na úbočí


Mezi Berounem a Koněpruskými jeskyněmi se zvedá poměrně nápadný vrch zvaný Velký Kosov, který mnoho návštěvníků míjí. Dělají chybu. 

Velký Kosov je velmi zajímavým rozhledovým místem. Z východního úbočí se otevírá výhled k Berounu a okolí. Z vrcholu a jižního úbočí spatříme vrch Zlatý kůň, který je charakteristicky na západě "uříznut" stěnou Velkolomu Čertovy schody, také vidíme kopec Lejškov a Koukolovu horu. Nejbližší sídlo viditelné z jižního úbočí se jmenuje Bítov, za ním se rozkládá obec Koněprusy. Obzor na jihu uzavírá pásmo Brd, zde zvané Hřebeny. 

Velký Kosov je budován vápenci, které částečně vycházejí při vrcholu na povrch. Lépe je můžeme studovat v lomu pod Koledníkem nebo v lomu na Kosově

Jižní úbočí je tvořeno zčásti lesostepí. Je s podivem, že se takto zachovalý přírodní útvar ještě nedočkal žádného stupně zákonné ochrany (stav r. 2018). 

Jedinou vadou na kráse Velkého Kosova je skutečnost, že po jeho úbočí vede několik tras vedení velmi vysokého napětí. Dojem také trochu kazí vysílač mobilního operátora, který ale naštěstí nestojí na vrcholové kótě.  


Umístění

GPS souřadnice

49°56'7.574"N, 14°3'52.017"E

Adresa

Jarov, Bítov
Beroun, Koněprusy 266 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Jarov u Berouna, Bítov u Koněprus
Nadmořská výška
451 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Beroun na křižovatce tratí (mj. trať Praha - Plzeň). 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližšími zastávkami jsou Beroun, Jarov, odbočka, kam jezdí některé linky místních spojů z Berouna  ve směru na Jarov, náves, a ještě lépe zastávka Tetín, Koledník, kam jezdí autobusů podstatně méně, ale zato je to odtud k vrcholu blíž. Autobusové nádraží v Berouně je vedle vlakového. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do osady Koledník jižně od Berouna a auto zaparkujte vpravo při silnici do Berouna. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může vysadit účastníky zájezdu na stejném místě, které popisujeme pro osobní auta, ale pro nedostatek místa musí odjet parkovat jinam, např. do Jarova. Pak je nutno osazenstvo naložit na stejném místě. 

Přístup pěšky

Z Koledníku se dejte polními cestami (i necestami) přímo k vrcholu. Celkem asi 650 m. 

Příjezd na kole, parkování kol

S kolem lze na vrchol vystoupat, ale spíše bicykl povedete. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vrchol není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu