Havlíčkův mlýn

Osada a turistické rozcestí poblíž Koněpruských jeskyň

Kontaktní informace


Poznámky

Osada Havlíčkův Mlýn nemá vlastní katastrální území.

Nedaleko obce Tmaň v údolí Suchomastského potoka stojí mlýn, který nese jméno podle posledního rodu, který jej obýval. Současně se název Havlíčkův mlýn přenesl i na osadu, která vznikla okolo něj. Dnešní domy postavené nade mlýnem s původním účelem bývalé samoty nesouvisejí, jsou novějšího původu. 

Kroniky z 19. století hovoří o rodu Dvorských, který na mlýně hospodařil a například r. 1850 měl povinnosti vůči vrchnosti. 

R. 1906 mlýn zakoupil Josef Havlíček, který se přistěhoval ze Sytové u Jílemnice s chotí Karolinou. Do té doby měl mlýn dvě menší vodní kola. Nový majitel je vyměnil za jedno velké o průměru 5 metrů se spádem 6,3 m. Tento pohon sloužil spolehlivě až do roku 1938. 

Mezitím r. 1913 převzali mlýn manželé Josef a Zdeňka Havlíčkovi, o nichž víme,  že v době první světové války pomáhali všem lidem, kteří trpěli potravinovou nouzí. Za tyto zásluhy nechalo úřednictvo železáren v Králově Dvoře zhotovit Havlíčkům stříbrný husitský kalich s děkovným nápisem.       

Ve mlýně se za války scházeli členové protirakouské „Maffie“ spisovatel a publicista Jan Herben a JUDr. Josef Scheiner, veřejný pracovník a pozdější starosta Československé obce sokolské. Připravovali a šířili zprávy o domácím a zahraničním odboji.

Obyvatelé mlýna často trpěli živelnými katastrofami, objekt byl několikrát postižen povodní, r. 1911 hořejší část mlýna shořela. Příčinou požáru byla svíčka. Syn manželů Havlíčkových prodal továrnu na hudební samohrací stroje v Trutnově a pak  mohli rodiče dostavět objekt do současné podoby.

R. 1930 Josef Havlíček umírá a mlýn začíná řídit jeho žena. Už tehdy byla mlýnice dvoupatrová s vysokou půdou. Paní Havlíčková nechala vybavit budovu vodní turbinou s dynamem. Díky tomu se mohlo ve mlýně i u sousedů svítit, současně mohly být spuštěny i elektrické motory.

Za druhé světové války se opakuje historie z války předešlé. Zdeňka Havlíčková často darovala potraviny mnoha občanům okresu Beroun. Její činnost byla trnem v oku gestapu, které využilo situace po atentátu na Heydricha a paní Havlíčkovou zatklo. Vězněna byla na Kladně a v Řepích (dnes jsou Řepy součástí Prahy).  Po několika měsících byla propuštěna, stejně jako její švagr. Pomoc potřebným v opatrnějším duchu prováděla i nadále.  

R. 1949 mlýn přechází na Jiřího Havlíčka a jeho manželku Karolinu. Ale již o dva roky později je mlýn znárodněn a jeho provoz zastaven. Od r. 1960 se ve mlýně usazuje JZD Bykoš, které zde provozovalo sklad obilí a výrobu šrotu. Alespoň byla zachována příbuzná výroba, když už majitel nemohl svůj majetek spravovat. Změna nastala až po r. 1989, kdy byl mlýn v restituci vrácen dědicům původního majitele. 

Havlíčkův mlýn je znám také jako křižovatka turistických tras. Po zelené značce sem lze přijít z Berouna přes lom Kosov, vede tady také žlutá značka, po níž lze podniknout zajímavý výlet na trase Popovice - Koukolova hora  - KotýzKoněpruské jeskyně - Srbsko s návazností na příjezd i odjezd vlakem.

Ve svahu Kotýzu se u Havlíčkova mlýna nachází pramen kvalitní vody. 

A ještě ke vlakům. Při pohledu na mapu se můžete mylně domnívat, že do Havlíčkova mlýna lze přicestovat po železnici. Koleje sem opravdu vedou. Ale jezdí po nich jen nákladní vlaky po vlečce Beroun - Velkolom Čertovy schody. Vozí většinou vápenec nebo vápno. Osobní vlaky po této vlečce zprovozněné r. 1960 nikdy nejezdily. Výjimkou jsou jízdy při různých výročích nebo nostalgických či příležitostných jízdách

Havlíčkův mlýn nemá už funkční vodní motor, budova je částečně opravena. Není veřejnosti přístupný. Zvenčí si lze osadu i mlýn prohlédnout. Budovy jsou ale obehnány dost vysokými zdmi, nejlepší pohled se nabízí z louky za mlýnem nebo z vyvýšených míst nad železniční vlečkou. 

Podle:


Umístění

GPS souřadnice

49°55'11.337"N, 14°2'46.434"E

Adresa

Havlíčkův Mlýn
Tmaň 267 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tmaň
Nadmořská výška
287 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší rozumně použitelné stanice či zastávky jsou Beroun, Králův Dvůr nebo Popovice na trati Praha - Plzeň. Poznámka: okolo mlýna sice vede železniční trať, ale je to jen vlečka Beroun - Velkolom Čertovy schody, kde je provozována jen nákladní doprava. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do osady Havlíčkův Mlýn nevede žádná autobusová linka. Nejbližší zastávka se jmenuje Tmaň, Slavíky, rozc. (vzdálenost 1,2 km) nebo Koněprusy (vzdálenost 1,7 km). Do obou míst se dostanete celkem snadno z Berouna v pracovní dny. O víkendu jezdí spojů málo. 

Příjezd osobním autem, parkování

Auto lze v osadě Havlíčkův Mlýn zaparkovat na okraji silnice. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus lze v osadě Havlíčkův Mlýn zaparkovat na okraji silnice. Moc místa tu ale není. 

Přístup pěšky

Z Berouna, žst: jděte po zelené značce asi 6 km. 

Z Popovic, žel. zast.: jděte po žluté značce asi 3 km přes Koukolovu horu. Doporučené další pokračování výletu po žluté značce strmým stoupáním na Kotýz a pak na Koněpruské jeskyně. Odtud autobusem do Berouna nebo pokračovat pěšky do Srbska, žel. zast. 
     

Příjezd na kole, parkování kol

Havlíčkův mlýn leží při silnici a cyklotrase 8219 (Karlštejn - Popovice). 

Poznámky pro vozíčkáře

Po vystoupení z auta si můžete osadu a mlýn zvenčí prohlédnout. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu