Křtinský potok

Vodní tok v Moravském krasu, který zčásti protéká dosud neznámými jeskynními prostorami


Křtinský potok pramení na jihovýchodním svahu kopce Proklest severně od obce Bukovinka. Poblíž pramenné oblasti vede cyklotrasa č. 5081. Potok teče nejprve na jih kolem Bukovinky, pak se stáčí na západ, kde protéká Křtinami. Pod městysem Křtiny potok vstupuje do Křtinského údolí na území s vápencovým podkladem. V několika ponorech se ztrácí do podzemí. Jeden z ponorů najdete přímo pod jeskyní Výpustek, potok se v geologické minulosti významně podílel na jejím formování.

Pod jeskyní Kostelík se potok opět objevuje na "okamžik" na povrchu v místě zvaném Otevřená skála, o několik desítek metrů níže vyvěrá na povrchu definitivně a teče okolo jeskyně Býčí skála. Tady už se údolí jmenuje Josefovské. Potok přijímá zprava významný přítok Jedovnický potok, a to těsně pod jeho vývěrem. 

Křtinský potok byl v minulosti významnou zásobárnou vody pro huť Františka, poblíž které protéká, a pro chalupy v Josefovském údolí.

V Adamově Křtinský potok zleva ústí do Svitavy v ř. km 24,8. Křtinský potok má délku od pramene k ústí 15 km.

Pro turisty představuje oblast Křtinského potoka, zejména úsek mezi Křtinami a Adamovem jednu z nejpřitažlivějších krajin v okolí Brna.
    


Umístění

GPS souřadnice

49°18'16.923"N, 16°47'02.042"E (pramen)

49°17'29.014"N, 16°43'28.694"E (ponor u jeskyně Výpustek)

49°18'6.350"N, 16°39'1.254"E (ústí do Svitavy)

Adresa

Bukovinka, Bukovina, Křtiny, Habrůvka, Březina, Olomučany, Adamov 679 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bukovinka, Bukovina, Křtiny, Habrůvka, Březina u Křtin, Olomučany, Adamov
Nadmořská výška
516 m.n.m. (pramen), 378 m.n.m. (ponor u Výpustku), 319 m.n.m. (vývěr), 243 m.n.m. (ústí do Svitavy
Základní číselné údaje
Délka toku je 15 km.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Národní přírodní rezervace Býčí skála

Přístup

Příjezd vlakem

Kdo chce vidět údolí Křtinského potoka, může vystoupit z vlaku ve stanici Adamov nebo v zastávce Adamov zastávka a dál pokračovat pěšky nebo autobusem 157. Ústí Křtinského potoka do Svitavy je poblíž místa, kde můžete vystoupit z vlaku - tedy Adamov zastávka.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Téměř v celé délce údolí vede silnice, kterou projíždí autobusová linka 157 Adamov - Vyškov. Do Křtin můžete z Brna cestovat linkou 201.

Příjezd osobním autem, parkování

Nejhezčí částí údolí mezi Adamovem a Křtinami v celé délce vede silnice. Jsou ale na ní jen omezené možnosti k zaparkování.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nejhezčí částí údolí mezi Adamovem a Křtinami v celé délce vede silnice. Autobus může bez problémů parkovat jen ve Křtinách nebo pokud veze návštěvníky do jeskyně Výpustek, pak parkuje v areálu jeskyně,  všude jinde může mít řidič se zastavením a parkováním potíže.

Přístup pěšky

Údolím potoka vede z Adamova do Křtin modrá značka, která se mezi Adamovem a vývěry Jedovnického potoka vyhýbá silnici. Poté po ní krátce vede k jeskyni Býčí skála, míří dále k jeskyni Kostelík, pak částečně po silnici, nakonec ale údolí opustí a do Křtin přijde přes kopec, na jehož vrcholu prochází vesnicí Habrůvka.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí Křtinského potoka je cyklisty velmi oblíbené, ačkoli není pro provoz kol vzhledem k velké frekvenci aut (zvláště mezi Křtinami a Adamovem) úplně bezpečné. V dolní části vede cyklotrasa 5077, v horní pak 5081.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři údolí projedou celkem snadno, avšak při plánování případného výletu musejí mít na paměti, že všechny silnice zde mají poměrně velkou frekvenci motorových vozidel a značně nepřehledné zatáčky.

Rady a tipy

Severně od Bukovinky doporučujeme výlet na kole přes Proklest do Jedovnic.

Pokud jedete autem, určitě navštivte kostel ve Křtinách, jeskyni Výpustek, jeskyni Býčí skálu (alespoň zvenku, nebude-li zrovna náhodou otevřeno) a také huť Františku. Totéž platí pro cyklisty, ti navíc mají k dispozici nádherné, kopcovité  lesní silničky severně od Býčí skály.


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu