Bourolos

Sedlo v horách vnitrozemí Kréty, na němž se sbíhají tři silnice s nádhernými výhledy


Většina návštěvníků Kréty tráví čas na plážích či navštěvuje města nebo archeologické památky. Již menší část lidí míří do soutěsek, a to ještě jen do těch, které propagují cestovní kanceláře. Přitom pusté vnitrozemí ostrova je mimořádným zážitkem. 

Pojďme putovat do sedla Bourolos, kudy denně kdykoliv, i během letní rekreační špičky, projede jen pár aut a pěšky tu nechodí snad už vůbec nikdo. Naše putování obstará automobil....

Sedlo Bourolos (820 m.n.m.) je sníženinou mezi horami nadmořské výšky okolo 1050 m, přesně řečeno - Goulas 1089 m.n.m. a Papoura 1052 m.n.m. Co je na sedle zvláštní, je skutečnost, že Kréťané sem vedou hned tři silnice přesto, že nablízku nejsou žádná velká sídla. Hlavní komunikační spoje mezi severem a jihem ostrova vedou jinudy. Opuštěnost sedla je ještě zesílena skutečností pro Krétu typickou - ve vyšších nadmořských výškách chybí vegetace. Ale zase jsou odtud vynikající výhledy. Právě proto stojí za to tam vyrazit. 

Silnice z Argyroupoli přes vesnici Miriokefala je pod sedlem zařezána do příkré stráně, místy skalnaté. V jedné ze zatáček (35°14'50.859"N, 24°17'22.179"E) doporučujeme zastavit a kochat se výhledem do údolí. Současně si můžete představit, jak asi vypadá stav, kdy se po přívalovém dešti v blízké strmé rokli valí voda. 

Silnice z Kalikratis je v podstatě pohodová. Můžete na ní sledovat, jak překonáte postupně výškové stupně. Z kotliny s teplým místním klimatem vhodným na pěstování subtropických plodin se dostanete do horské pustiny. 

Silnice z Argyroupoli přes vesnici Asi Gonia je rozhodně nejzajímavější a také mírně dobrodružná. Do Asi Gonie ještě nezavítal turistický ruch. Místní se zabývají chovem ovcí a koz a porážejí je v boudách na okraji vsi. Z Argyroupoli do Asi Gonie pojedete víceméně osou údolí a pak vás serpentiny (pokud trefíte správný výjezd) zavedou do hor. Za každou zatáčkou se otevřou nové výhledy k severu k moři a naopak k jihozápadu do impozantního horského kotle, který připomíná Tatry. Silnice není v dobrém stavu. Zimní deště její části odnášejí do údolí a Kréťané výtluky opravují jen provizorně. Na vině je také technologie výstavby. Řekové totiž asfalt mnohde kladou bez mezivrstvy štěrku přímo na sypkou podložní horninu. Takže doporučení - pokud pojedete někdy do sedla Bourolos po prudkém dešti, jeďte krokem, klidně se může stát, že na některých místech se silnice odporoučí do rokle. Nepřeháníme. Na jiných místech Kréty jsme to zažili. 
      
      


Umístění

GPS souřadnice

35°14'33.864"N, 24°16'41.884"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
820 m.n.m.

Přístup

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte nejdříve do vesnice Argyroupoli a pak pod prameny doleva, kde naberete směr Asi Gonia. Z horní části Argyroupoli se do sedla dostanete přes vesnici Miriokefala. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může jet jen přes vesnici Miriokefala. Přes vesnici Asi Gonia by neprojel. 

Přístup pěšky

Z Argyroupoli vede přes Asi Gonii až téměř do sedla Bourolos dálková turistická stezka E4, která je ale málo používána. 

Příjezd na kole, parkování kol

Sedlo je poměrně vzdáleno od civilizace, proto není cyklisty příliš vyhledáváno, ale je jinak dobře dostupné (myslíme tím sjízdnost silnice). Jen na silnici přes Asi Gonii si dávejte pozor na rozbitý povrch vozovky. A připravte si hodně energie a vody s sebou. 

Poznámky pro vozíčkáře

Po příjezdu do sedla si pohodlně můžete prohlédnout okolí a rovněž tak se můžete pohybovat dobře na většině míst, kde je výhled. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu