Hádecká estavela

Estavela a bifurkace - nenápadný, ale naprosto unikátní přírodní jev v údolí Říčky v Moravském krasu


Estavelou se rozumí místo, které za určitých vodních stavů v krasu funguje jako ponor, za jiných vodních stavů jako vývěr. Ve světě estavel mnoho popsáno není.

Bifurkací se v geografii označuje rozvětvení vodního toku na dvě ramena. Obvykle se dále praví, že každé z ramen ústí do jiné řeky, tedy, že patří každé k jinému povodí. Ve světě se jako jediný velký případ bifurkace uvádí jeden případ z jižní Ameriky.

Několik set metrů pod Hádeckým rybníkem v jižní části Moravského krasu můžete vidět obojí na jednom místě. I když, přiznejme si, hlavně ta bifurkace má poněkud malé rozměry a není "dokonalá", protože po rozvětvení toku nespěchají vody předmětného potoka Říčka do různých povodí, ale brzy se zase setkají.

Ale vysvětleme si celkovou hydrologickou situaci v této části údolí Říčky. Sledujte současně naše reprofoto z naučné stezky.

Normální vodní stav:

Vody Říčky se do podzemí propadají postupně. První ponor je již na začátku krasových hornin u nádrže Pod Hádkem, druhým ponorem je Hádecká estavela a další ponory následují níže po směru toku. Většina z nich (vzdálenějších od prvního ponoru) za sucha či normálního stavu jako ponory nefunguje. Řečiště je totiž po většinu roku suché.  Vody Říčky v podzemí přijmou přítok Hostěnický potok, tečou ve spodním patře jeskyně Netopýrka a vyvěrají níže ve dvou vývěrech.

Vody Hostěnického potoka se v Hostěnickém propadání I. dostanou do podzemí cca o 40 m níže pod úroveň terénu, složitými cestami s rozvětvováním koryta v podzemí se stékají s vodami Říčky, protékají mj. jeskyní Netopýrka a na povrch vyvěrají ve dvou vývěrech Říčky. Zajímavé je, že za normálního vodního stavu Hádecká estavela funguje jako ponor, Hostěnické propadání I. funguje jako ponor, Hostěnické propadání II. je suché a tedy i v Ochozské jeskyni je sucho a bezpečno.

Vysoký vodní stav: 

Vody Říčky se do podzemí propadají postupně, ale první ponory vodu nepojmou všechnu, Hádecká estavela už vůbec ne, a proto voda mizí do podzemí až v dalších ponorech, za velmi vysokého stavu voda protéká údolím i v povrchovém řečišti.

Vody Hostěnického potoka nepojme Hostěnické propadání I., a proto tečou o několik desítek metrů dále, do Hostěnického propadání II. To ale nezavede tuto část vod k podzemnímu soutoku s Říčkou, ale do prostor Ochozské jeskyně! Povodňové vody tečou celými jejími prostorami a částečně ji zaplaví. Pokud je ale povodeň nižší než 20 l/s, pak ještě stačí trativodní systém jeskyně a voda si podzemím najde cestu k Říčce. Při vyšších stavech vody  vytékají hlavním vchodem ven na povrch. S Říčkou se pak stékají na povrchu. Zajímavé je, že vody rozvodněného Hostěnického potoka mají takovou sílu, že obrátí směr toku vody v podzemních korytech u Hádecké estavely. Hádeckou estavelou vody vytékají z podzemí na povrch, tedy nastane obrácený stav, než je tomu za normálního vodního stavu. Koneckonců, proto onen odborný název estavela.

Škoda, že u tohoto unikátního jevu mnoho turistů či cyklistů vůbec nezastaví.


Umístění

GPS souřadnice

49°14'48.146"N, 16°45'17.554"E

Adresa

Ochoz u Brna 664 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ochoz u Brna
Nadmořská výška
357 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Údolí Říčky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší "rozumnou" železniční stanicí je Brno-Židenice, kde zastavují osobní vlaky nebo Brno hlavní nádraží, kde zastavují i rychlíky. Odtud se dále dopravte tramvajemi a autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Brna-Židenic, nádraží nebo z Brna-Staré Osady (konečná tramvají) jeďte autobusem č. 201 nebo 202 do obce Ochoz. Zastávka se jmenuje Ochoz u Brna, obecní úřad. Linka 201 má vysokou frekvenci spojů, o víkendech autobusy jezdí v intervalu jedné hodiny. Linka 202 má intervaly velmi dlouhé, ale zato se s ní můžete svézt na horní konec Mariánského údolí do zastávky Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem.

A konečně linkou 701 s poměrně vysokou frekvencí spojů se můžete dostat do blízkých Hostěnic. Nástupní zastávkou v Brně může být např. Brno, Úzká nebo Brno, Autobusové nádraží (myšleno Zvonařka). Vystupte na zastávce Hostěnice, obecní úřad.

Příjezd osobním autem, parkování

Nejbližší parkoviště je u myslivny Pod Hádkem, v sezoně je ale zpoplatněné.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusům doporučujeme parkování v dolní části Hostěnic.

Přístup pěšky

Z autobusové zastávky Hostěnice, obecní úřad jděte po žluté značce ve směru dolů okolo Hostěnického propadání, pak Kamenným žlíbkem, až sejdete na dno údolí na rozcestí pod jeskyní Pekárna, kde se dáte vpravo po zelené značce. Celkem asi 2,4 km.

Z Ochozu, zastávky autobusu u obecního úřadu jděte dolů po modré značce asi 1,5 km na rozcestí pod jeskyní Pekárna, kde se dáte vlevo a po zelené značce. Celkem asi 2,6 km.

Z Hádku jděte údolím Říčky směrem dolů asi 0,9 km po zelené značce.

Z Brna, od konečné autobusu č. 55 Mariánské údolí je to sem údolím Říčky asi 9,4 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklisté jezdí obvykle k Hádecké estavele údolím Říčky z Brna-Líšně od konečné autobusu č. 55 Mariánské údolí, což je 9,4 km jízdy nebo shora od Hádku, což je 0,9 km jízdy. V celém Mariánském údolí doporučujeme horská kola, protože převažují terénní úseky. Také apelujeme na cyklisty, aby byli při jízdě ohleduplní k pěším, protože v celém údolí je značná frekvence turistů s koly i bez nich. Přístupové cesty od Ochozu i od Hostěnic jsou také sjízdné na horských kolech, i když jízda od Hostěnic už není zrovna pro začátečníky.

Poznámky pro vozíčkáře

Terén mezi Hádkem a Hádeckou estavelou není pro vozíčkáře vhodný.

Rady a tipy

Určitě se zastavte u nedaleké jeskyně Pekárna.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu