Rybník Černý Nadýmač

Významná přírodovědná lokalita na Pardubicku


Rybník Černý Nadýmač je přírodním společenstvem, jehož podstatu vytvořil člověk.

Na geologickém podkladu druhohorních jílovců a slínovců se vyvinuly nivní sedimenty, jinde v okolí jsou naváté písky. Nic výjimečného - takových míst je mezi Pardubicemi a Přeloučí spousta. 

Vládci nad zdejší krajinou Pernštejnové se už od 15. století zabývali myšlenkou, jak v krajině efektivně hospodařit a zakládali tu rybníky. Vznikla zde rozsáhlá soustava vodních ploch. Dokonce v jednu dobu už Pernštejnové neměli kde nový rybník založit. 

Rybníky pochopitelně potřebují vodu a tu do Pardubic a okolí přivádějí řeky Labe, Loučná a Chrudimka. Prvně jmenovaná zaujala pernštejnské plánovače, kteří navrhli a uskutečnili geniální vodní dílo - Opatovický kanál, který na jezu u Opatovic odbočoval z Labe, vedl krajinou "zkratkou" k Bohdanči a u Semína vracel vodu zpět do Labe. Vodou z Opatovického kanálu byly napájeny téměř všechny tehdejší pernštejnské rybníky. 

Někde ani Opatovický kanál nestačil. 

Pro napájení vodou rybníků Černý Nadýmač, Sopřečského rybníku a dalších, dnes již neexistujících, byla u dnešní obce Břehy vytvořena  z Opatovického kanálu odbočka, dnes zvaná Sopřečský kanál

Rybník Černý Nadýmač je tedy dílem člověka. Dokonce "dvojitým". Byl člověkem vybudován a jeho naplnění je zcela závislé na umělém přítoku. 

To ale pořád nevysvětluje, proč je Černý Nadýmač opravdu významnou přírodovědeckou lokalitou. 

Jednou z metod, jak se rybníky obhospodařují, je letnění. Rybník se během léta nechá částečně vypustit. Slunce se "opře" do obnaženého dna, kde se spustí přírodní regenerační procesy. 

U Černého Nadýmače při letnění r. 2012 přírodovědci vypozorovali výskyt některých zajímavých rostlin. Za unikátní jsou považovány desetitisíce jedinců puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), což je tráva, jednoletá bylina, silně ohrožený druh, chráněná nejen v ČR, ale i v Evropě. 

Kromě ní v rybníce roste lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum), hvězdoš bahenní (někdy uváděn jako hvězdoš jarní) (Callitriche palustris), blatěnka vodní (Limosella aquatica), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), sítina žabí (Juncus bufonius), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), tisíce kusů bahničky vejčité, rozsáhlé porosty kamyšníku a další rostliny typické pro vodní prostředí a zvlášť pro obnažená dna. 

Je tedy už zřejmé, že Černý Nadýmač, ačkoli je umělého původu, stal se jedinečnou přírodní pokladnicí, kterou člověk letněním rybníku "udržuje" při životě. 

K ochraně ještě musíme připočítat porosty mokřadních olšin pod hrází a na okrajích rybníku a také vlhké doubravy, lemující rybník zejména od severu a východu. Zde lidé často duby odstranili a vysázeli borovici lesní nebo vejmutovku, ale bylinné patro zůstalo zachováno. 

Přes hráz rybníka vede dobře schůdná cesta, na levém břehu doporučujeme k prohlédnutí stavidlo a přilehlý úsek přívodního Sopřečského kanálu. 

Podle:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14282, 22. 7. 2020

Informační tabule naučné stezky u rybníka, květen 2020. 


Umístění

GPS souřadnice

50°4'20.690"N, 15°34'52.748"E

Adresa

Břehy, Vlčí Habřina 535 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Břehy, Vlčí Habřina
Nadmořská výška
216 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 26,6 ha, z toho vodní plocha zaujímá asi 12 ha. Bylo vyhlášeno r. 2013.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Černý Nadýmač

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Přelouč a pak pokračujte autobusem nebo pěšky. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

K východišti značených cest, které vedou v blízkosti Sopřečského kanálu a krybníku Černý Nadýmač, se dostanete autobusovými linkami z Hradce Králové, Přelouče nebo Lázní Bohdaneč. Vystupte na zastávce Břehy, Výrov. 

Příjezd osobním autem, parkování

V místní části obce Břehy, která se jmenuje Výrov, je mezi restaurací a průmyslovým mlýnem odstavná plocha pro auta. Zde můžete začít výlet k rybníku Černý Nadýmač, k Sopřečskému kanálu, ale těsně u parkoviště nejdříve uvidíte Opatovický kanál. .

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Z Výrova vedou do oblasti rybníka Černý Nadýmač a Sopřečského kanálu pěší stezky i cyklotrasy. Doporučujeme jít Výrovský okruh po žluté značce (asi 6,6 km). Z parkoviště je to k rybníku asi 2 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Z Výrova vedou k severu pěší stezky i cyklotrasy. Žlutá značka je pro kola sice sjízdná, její východní větev je ale sjízdná místy špatně. Doporučujeme jet trasou, která se prezentuje jako trasa pro vozíčkáře. Okolo severního břehu rybníka vede cyklotrasa 4273 sjízdná na horských kolech.  

Poznámky pro vozíčkáře

Z Výrova vede k rybníku Černý Nadýmač trasa, která se prezentuje jako trasa pro vozíčkáře. Dle našeho názoru je ní nejméně jeden úsek, a to právě hráz rybníka Černý Nadýmač, který vozíčkář vzhledem k nerovnostem terénu nemá šanci zvládnout a dokonce bude mít potíže, i když bude mít doprovod. 

K levému břehu rybníka se ale s doprovodem po značně nerovných cestách po asi dvou kilometrech cesty dostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu