Vodopády Skradinski buk

Nejkrásnější kaskády v Dalmácii v národním parku Krka jsou v trvalém obležení turistů


Soustava vodopádů Skradinski buk (Skradinský vodopád) je nekrásnější a nejnavštěvovanější místo národního parku Krka v centrální Dalmácii. 

Řeka Krka je bohatě nasycena vápencem po průtoku okolními horskými masívy. Na dolním toku se místy vápenec usazuje ve formě travertinových hrází, přes něž voda efektně přepadává. Nejzajímavější soustava travertinových kaskád se nachází těsně před tím, než Krka dosáhne hlubokého mořského zálivu. Součet výšek jednotlivých vodních stupňů činí asi 46 metrů. Voda v nich má nádhernou modrou barvu kombinovanou s bílou provzdušněnou masou. Mohutný přírodní amfiteátr doplňuje svěže zelená středomořská vegetace. 

Mnoho návštěvníků vyhledává Skradinski buk jako zajímavé místo ke koupání. Připravte se ale na hodně nerovné dno tvořené vápencovými balvany různé velikosti. Teplota vody činí průměrně 17°C. 

Na řece přibližně uprostřed vodopádu je možno navštívit mlýn a uvidět zbytky hydroelektrárny uvedené do provozu již r. 1895. Pracovala do I. světové války, pak byla odstavena. Nesla název Jaruga I. Druhá - Jaruga II. - byla dána do provozu r. 1904.

Místy se před návštěvníky na stezkách odkrývají již neaktivní vrstvy travertinu. 

Jedinou vadou na kráse prvořadé přírodní zajímavosti v rámci celého Chorvatska je skutečnost, že v době návštěvnické špičky je na stezkách kolem vody a na lávkách nad ní všude plno lidí. A je jedno, zda připlujete lodí od západu čili od Skradinu nebo autem na parkoviště východně od vodopádů. 

Podle:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skradinski_buk, 1. 11. 2020

http://www.np-krka.hr/stranice/skradinski-buk/78.html, 1. 11. 2020

     


Umístění

GPS souřadnice

43°48'18.300"N, 15°57'50.767"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
0 m.n.m. - 50 m.n.m.
Základní číselné údaje
Celkové převýšení vodopádů je asi 46 m. Vodopády mají 17 různě vysokých stupňů. Průměrný průtok činí asi 50 m3/s. Národní park Krka má rozlohu 109 kilometrů čtverečních.
Kategorie chráněného území
Nacionalni park Krka

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od dubna do listopadu se k vodopádu můžete dostat lodí, která vyplouvá ze Skradinu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkoviště se nachází nad vodopády. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště se nachází nad vodopády.

Přístup pěšky

Z parkoviště obejdete vodopády asi za 1 hodinu, ale doporučujeme zdržet se déle. Vstup je zpoplatněn. 

Příjezd na kole, parkování kol

Vjezd na kole k vodopádům není dovolen (stav r. 2010). 

Poznámky pro vozíčkáře

Cesta okolo vodopádů není pro vozíčkáře dosažitelná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu