Habrůvecká bučina

Zachovalý porost buků v Moravském krasu ukrývající naleziště rudických geod a archeologickou lokalitu - slovanskou železářskou huť

Kontaktní informace


Poznámky

Národní přírodní rezervace nově vyhlášena r. 2008

Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina se nachází poblíž města Adamov na Rudické plošině v Moravském krasu. Území zaujímá plochý kopec s příkrými svahy nad pravostranným přítokem Křtinského potoka.

Podloží je budováno lažáneckými vápenci, které jsou na mnoha místech zkrasovělé, s častými výskyty křemenných tzv. rudických geod a s nálezy zkamenělin, především ježovek a amonitů.

Návštěvník pohybující se po cestách okolo rezervace má možnost obdivovat nádherné rostlinstvo, především květnaté bučiny, kde převažuje buk lesní (Fagus sylvatica) s vtroušeným jilmem habrolistým (Ulmus minor), dubem zimním (Quercus petraea), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a javorem mléčem (A. platanoides). Na jaře v bohatém bylinném podrostu kvetou sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (A. ranunculoides), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). V létě v rezervaci uvidíme svízel vonný (Galium odoratum), ostřici chlupatou (Carex pilosa), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), z chráněných rostlin můžeme spatřit lilii zlatohlávek (Lilium martagon), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia). Vyskytuje se zde kriticky ohrožený sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum).

Na rostliny se váže neméně zajímavé společenství živočichů. Jmenujme např. méně známé motýly píďalka skvrnopásník jilmový (Calospilos sylvata), šedokřídlec říjnový (Epirrita christyi) a hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata). Hnízdí zde čáp černý (Ciconia nigra).

Nechce se ani věřit, že porosty rezervace jsou bývalým hospodářským lesem. Kvalitní porosty buku se zachovaly díky původním lichtenštejnským majitelům, kteří v této části panství nesázeli smrky. Upuštění od zájmů hospodářských nebylo u Lichtenštejnů ojedinělé. Dokázali to mj. i v Jeseníkách. Jan II. Lichtenstein založil mj. rezervaci Šerák - Keprník viz heslo Julius Wiehl (to byl tehdy na jeho panství vrchní lesní rada).

Území rezervace bylo ve středověku intenzivně využíváno pro těžbu a zpracování nerostných surovin, o čemž svědčí zachované zbytky malé šachtové pece na pálení vápna (pravděpodobně mladší středověk), slovanská železářská huť pracující pravděpodobně 400 let (nálezy střepů jsou z 11. stol.) a zbytky středověkých dřevouhelných milířů. Škoda, že pokračující těžba železných rud do konce 19. století patrně smazala řadu hmotných dokladů starších výrobních činností. Nebude tedy nejspíše nikdy prokázáno, zda železářská huť a milíře pracovaly společně a závisle na sobě či nikoli.

Zajímavé postřehy z okraje rezervace si odnesete, pokud půjdete od pomníku Rudolfa Haši po lesní cestě k modřínu trojáku. Také můžete jít cestou okolo horního okraje rezervace a uvidíte přitom pomník Aloise Zlatníka.

Podle:

http://www.cittadella.cz/c/index.php, 13. 3. 2011

http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%, 20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/rany_st/habruv_bucina_tm.html, 13. 3. 2011


Umístění

GPS souřadnice

49°18'55.258"N, 16°41'20.758"E (křižovatka silnic na jižním okraji lokality)

49°19'27.257"N, 16°42'13.503"E (křižovatka lesních cest na sev. okraji lokality)

Adresa

Habrůvka 679 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Habrůvka
Nadmořská výška
334 m.n.m. (křižovatka silnic na jižním okraji lokality), 510 m.n.m. (křižovatka lesních cest na sev. okraji lokality)
Základní číselné údaje
Rozloha národní přírodní rezervace je 88,56 ha. Vyhlášena byla r. 1975.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras, Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávkou je Adamov, zastávka - 6 km. Autobusy ovšem jezdí od železniční stanice Adamov - 7,3 km.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus číslo 157 jezdící na lince Adamov - Vyškov zastavuje 1,76 km od modřínu trojáku na hranicích rezervace v zastávce Habrůvka, Josefov, rozcestí.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem lze parkovat omezeně při začátku lesní silnice nad Josefovem. Je zde křižovatka tvaru trojúhelníku - 940 m.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus na křižovatce nad Josefovem parkovat nemůže. Může zde pouze zastavit na výstup a jet parkovat k Býčí skále, zde jsou také ale jen omezené možnosti podél silnice.

Přístup pěšky

Jak se dostat k dolnímu okraji rezervace? Poblíž vede žlutá turistická pěší trasa z Josefova k Máchovu pomníku. Od křižovatky a zastávky autobusu na dolním konci Josefova jděte 820 metrů po silnici směr Olomučany. Dorazíte na odbočku lesní silnice směr vpravo. Vede tudy i cyklotrasa 5077. Po lesní silnici a cyklotrase stoupáte 660 metrů k louce, (je zde pomník Rudolfa Haši). Pokud se odtud vydáte k modřínu trojáku, budete mít nalevo velmi pěkné pohledy do svažité části rezervace.

Příjezd na kole, parkování kol

Z cyklotrasy 5077 odbočte u pomníku Rudolfa Haši po lesní cestě vzhůru. Cesta po hranicích rezervace až k modřínu je sice strmá, ale sjízdná.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se s doprovodem za suchého počasí a dobrého stavu komunikace mohou lesními silnicemi ke stromu dostat od trojúhelníkové křižovatky nad Josefovem. Doprovod musí počítat ale se strmou komunikací v závěru.

Rady a tipy

Návštěvu okraje rezervace lze spojit s návštěvou Josefovského údolí (např. Býčí skála a huť Františka).

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu