Travertinová kaskáda u obce Tichá

Bizarní, neobvyklý tvar travertinových usazenin


Na katastru obce Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm se můžete podívat na ojedinělý výskyt travertinu, jednu z forem vápence

Za normálních okolností se v krasových krajinách v některých místech stává, že prameny nebo vodní toky mají ve vodě tolik rozpuštěného vápence, že se tato hornina sráží na balvanech a listech, větvičkách a dalším materiálu spadlém do řečiště. Může dokonce tvořit kaskády, přes něž voda přepadá. Usazováním vápence se tvar kaskád neustále pomalu mění. Pokud byste chtěli travertin studovat a jste z Prahy, pak nejbližší výskyt travertinu najdete ve Svatém Janu pod Skalou nebo v osadě Koda

Výskyt travertinu v obci Tichá je unikátní ze dvou hledisek. 

Za prvé: kopec Tichavská hůrka, z něhož krasový potok stéká, není příliš rozlehlým krasovým územím. Je okrajovou zónou Štramberského krasu, kde se vyskytují vápence známé podle jeskyně Šipka  a průmyslově těžené v sousedním lomu. Nejsou tu ale travertiny. 

Za druhé: potok stékající z Tichavské hůrky vytvořil neobyčejné tvary travertinových kaskád. Zatímco v horní části přírodní památky je kaskáda zahloubena do terénu, v dolní, delší části kaskády potok vytvořil boční hrany koryta tak, že teče nad úrovní terénu ve výši až 120 cm. 

Roku 1997 došlo při povodních k degradaci travertinového valu při sesuvu. Tento jev pak pokračoval v dalších letech při svahových pohybech. Sesuv je v poslední době stabilizován. 

V bylinném patře přírodní památky roste hned několik druhů chráněných rostlin, např. lýkovec jedovatý nebo pětiprstka žežulník.

Okolo vzniku kaskády se vypráví v okolí několik lidových pověstí. Podle jedné z nich běžela čerstvě zamilovaná Apolenka do lesa za svým milým lesním dělníkem Fanúšem (a jeho valachem) do lesa, aby mu tam přinesla bílé kafe. Když na něj zavolala, lekl se kůň i Fanúš a přes nebohého mladíka se převalila kláda. Byl na místě mrtev. Apolenka ronila slzy, které dodnes tečou kaskádou...

Kaskáda je volně přístupná, je tu ale zakázán sběr živých i nežívých přírodnin.


Podle: 

travertinova-kaskada.pdf (geoparkpodbeskydi.cz), 18. 2. 2023
Umístění

GPS souřadnice

49°34'34.277"N, 18°11'45.318"E

Adresa

Tichá 742 74

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tichá na Moravě
Nadmořská výška
310 m.n.m. - 410 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 1,26 ha. Byla vyhlášena r. 1988.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Travertinová kaskáda

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte buď do Kopřivnice na trati Studénka - Veřovice nebo do Frenštátu pod Radhoštěm na trati Valašské Meziříčí - Ostrava. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte do zastávky Tichá, restaurace pod Hůrkou buď z Kopřivnice nebo z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Příjezd osobním autem, parkování

U přírodní památky se špatně parkuje. Bezpečné místo je 330 m směrem na severozápad - měřeno od informační cedule upozorňující u silnice na travertinovou kaskádu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Ke travertinové kaskádě nevede žádná značená trasa. Jděte krátce od silnice vzhůru vyšlapanou pěšinkou. 

Příjezd na kole, parkování kol

 Ačkoli v Kopřivnici existuje několik dobře projektovaných cyklostezek (a v menší míře jsou i ve Frenštátě), údolím Tichávky zatím nevede žádná. Na kole sem můžete jet pouze po silnici, na níž situována i cyklotrasa Radegastův okruh. Kola od silnice ke kaskádě většina cyklistů bude muset vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Od silnice vede ke kaskádě pro vozíčkáře nesjízdná pěšina. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu