Nový hrad u Adamova

Zachovalé romantické šlechtické sídlo s výhledem do krajiny a zajímavou historií

Kontaktní informace

+420 516 446 221
Oficiální stránky
novyhrad@atlas.cz

Nový hrad u Adamova se svojí stavební historií liší od většiny českých a moravských hradů, které obvykle byly vystavěny  ve 12.-13. století a zanikaly nebo byly rozbořeny za husitských válek. Pokud se dochovaly, pak patří mezi významné doklady středověkého stavitelství. Nový hrad u Adamova má dějiny poněkud odlišné.

Historie

Nad výrazným meandrem řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem je strategicky výhodné místo pro založení hradu, který střeží cestu podél řeky, jež v minulosti platila určitě za rušnou obchodní "tepnu". Původní tzv. Starý hrad uváděný již r. 1381 se ale rozkládal na jiném místě, severozápadně od dnešní polohy.

Starý hrad ještě před r. 1470 stál. V té době, tedy 40 let po husitských válkách, mnoho hradů už existovalo jen v rozvalinách. Jenže v 70. letech 15. stol., v době česko-uherských válek, byla téměř celá Morava pod politickým vlivem Matyáše Korvína. Ten potřeboval ke svému vládnutí velké množství potravin, materiálu a peněžní hotovosti, a proto byla Morava snadným terčem jeho kořistnických výprav (i když Maďaři na to pochopitelně mají jiný názor). R. 1469 dobyl mj. brněnský  Špilberk, r. 1470 dobyl a zničil Starý hrad. A tady začínají překvapivé dějiny Nového hradu

Bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic se rozhodli Starý hrad neobnovovat, ale na místě obléhací bašty uherského vojska jihovýchodně od původní stavby vystavěli novou pevnůstku. Tak hovoří písemný pramen z roku 1493. Páni z Boskovic drželi stavbu do r. 1597, kdy ji zdědili Lichtenštejnové. V roce 1645 hrad přepadli a zpustošili Švédové. Prameny o způsobu dobytí se liší a mají spíše charakter pověstí. Hrad jako stavba ale není zničen a žije dál.

V době tureckého nebezpečí, v roce 1655, byl dokonce částečně opraven, r. 1706 byla vystavěna nová věž, a to už jsme v době, kdy jiní majitelé hrady houfně opustili a našli si pohodlnější sídla. V l. 1800-06 Lichtenštejnové přestavují hrad na lovecké sídlo a samozřejmě - trvale v něm nebydlí.

R. 1842 je pod Novým hradem vyražen železniční tunel na trati Brno - Česká Třebová (původně byl jen jeden, druhý tunel byl vyražen v l. 1988-92). V obavě, že by se snad při stavebních pracích byl hrad zničen, provedli majitelé řadu dalších stavebních zásahů.

Ve 20. stol. význam hradu upadal. R. 1989 se jej ujímá 21. ZO Českého svazu ochránců přírody a uvádí objekt do poměrně slušného stavu, i když lze mít výhrady k původnosti prováděných rekonstrukcí a k úrovni prováděcí dokumentace.

Hrad měl však natolik solidní zázemí a dobré jméno, že sem dokonce r. 1994 zavítali filmaři, aby zde natočili hlavní scény historického filmu o Zdislavě z Lemberka. 
     
Popis hradu

Nový hrad vznikl na vysokém ostrohu v meandru řeky Svitavy mezi Adamovem a Blanskem, v místě, kde vojsko Matyáše Korvína r. 1470 mělo obléhací pevnůstku. Hrad tedy datem vzniku patří k nejmladším u nás. Jak jsme již uvedli, vzniká dokonce v době, kdy jiné hrady už svůj "život" mají za sebou. Půdorysem areálu je přibližně pětiúhelník se zaoblenými vrcholy a s "osami" délky  43 m a 50 m. Hradní příkopy přetínají ostroh na severní a jižní straně. Přístupové cesty od Olomučan a od Blanska se spojují na východním konci jižního příkopu. Spojená cesta vede tímto příkopem, který je 27 m široký a 23 m hluboký. 

Do hradu se vstupuje po padacím mostě přes severní příkop, který je výrazně užší než příkop jižní.  Nejvýraznější obrannou stavbou hradu byla 10 – 12 metrů vysoká zeď s ochozem na koruně 2 - 5 m široké.

Při příchodu na nádvoří přes padací most a branou pod erby pánů z Boskovic možná leckterý návštěvník nabyde dojmu, že se nachází v původní pozdně gotické středověké stavbě. Není tomu tak. Původní gotická podoba hradu se od dnešní zástavby výrazně odlišovala. Všechny dnes turisty obdivované hradní budovy i věže pocházejí z 19. nebo ze 20. stol. nebo byly v této době výrazně upraveny. Např. hranolová budova vedle brány při příchodu po levé ruce nebyla původně věží, tou se stala až na sklonku 20. století. Původní dispozici nejvíce kopíruje budova obdélníkového půdorysu na západě, dnes sevřená mezi dvěma věžemi z 19. století. Určitě byla obytná, neměla ale charakter paláce. Palác již zanikl.

Vyplňoval prostor nádvoří při obvodové hradbě na jihu a  jihovýchodě. Historické materiály dokládají poblíž ní hradní studnu. Nejspíše hospodářská zástavba přiléhala i k oblouku hradby na severovýchodě.

Původní interiéry se na hradě nedochovaly, jen je známo, že hradní budovy s plochými stropy mívaly přízemí a dvě nadzemní patra. Stavební zásahy v 19. a 20. stol. byly natolik razantní, že původní podobu interiérů je obtížné rekonstruovat.

Současný stav

Nový hrad je přístupný od jara do podzimu v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, v červenci a v srpnu denně od 10 do 17 hodin, vstupné je dobrovolné. Občas se na hradě konají hradní slavnosti. Návštěvník může projít a obdivovat část ze zrekonstruovaných prostor hradu okolo nádvoří, vylézt na věž a zde se kochat výhledem nebo obdivovat repliky děl. Interiéry zachovány ani zrekonstruovány nejsou. Na hradě je naplánováno pokračování rekonstrukčních prací. 

Podle:

Kol. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Svoboda, Praha 1981

http://turistickyatlas.cz/vse/misto/6288_novy-hrad-u-adamova.html, 22. 10. 2013

http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2008-07-15-1442-za-zabavou-za-poznanim-pesi-turistika-adamov.htm..., 22. 10. 2013

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=37836, 22. 10. 2013

http://www.castles.cz/novy-hrad-u-adamova/popis.html, 22. 10. 2013


Umístění

GPS souřadnice

49°19'27.327"N, 16°38'30.555"E

Adresa

Olomučany 678 04 Adamov

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Olomučany
Nadmořská výška
430 m.n.m.
Základní číselné údaje
Hrad byl vybudován v 15. století.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace U Nového hradu

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší vlaková zastávka jižně od hradu je na trati Brno - Česká Třebová a jmenuje se Adamov zastávka. Zde zastavují jen osobní vlaky. Pak pokračujte pěšky.

Nejbližší vlaková zastávka severně od hradu je na trati Brno - Česká Třebová a jmenuje se Blansko. Zde zastavují osobní vlaky i rychlíky. Pak pokračujte pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Adamova lze přijet i autobusem od Vyškova, linka 157. Vystupte na zastávce s názvem Adamov, železniční zastávka. Pokud zvolíte jako nástupní místo k výletu na Nový hrad Blansko, pak vystupte z autobusu na uzlovém místě, tj. v Blansku na autobusovém nádraží. Zajímavý výlet na Nový hrad lze podniknout z Olomučan. Z linky 230 vedené z Blanska vystupte na zastávce Olomučany, točna.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze přijet pod Nový hrad po silnici II/374. U řeky Svitavy na místě zvaném Kateřinský most lze v omezeném počtu parkovat a pak se vydat po turistické cestě vzhůru k hradu. Výlet ke hradu lze začít i v Blansku, Adamově nebo v Olomučanech.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může parkovat podobně jako osobní auto, jen pod hradem u řeky Svitavy na místě zvaném Kateřinský most je málo místa.

Přístup pěšky

Od silnice II/374 (Kateřinský most) u řeky Svitavy: strmě vzhůru do kopce asi 1,5 km po červené značce.

Z Adamova, železniční zastávky: jděte na nám. Práce, odtud po zelené značce nejprve podél řeky Svitavy a pak prudkým stoupáním ke hradu, samotný příchod ke hradnímu areálu je po značce červené. Celkem asi 4 km.

Z Blanska, žst: podél řeky Svitavy nejdříve po zelené značce k jihu po frekventované silnici II. třídy, pak stále po zelené značce k jihu přes Čertův hrádek, poslední metry po značce červené. Celkem asi 5 km.

Z Olomučan: vystupte z autobusu na zastávce Olomučany, točna nebo zde zaparkujte auto. Odsud vede na hrad lesní silnice, přičemž po většinu cesty je ještě značena červeně. Na rozdíl od předchozích přístupových cest tato silnice nemá příkrá stoupání a tak se hodí i pro méně trénované jedince, vozíčkáře nebo rodiny s kočárkem. Celkem po silnici asi 3,8 km, pokud si cestou ještě (přesně podle průběhu červené značky) zajdete k Máchovu pomníku, pak 4,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž hradu vede cyklotrasa 5119.

Z přístupových cest pro cyklisty se jako nejlepší jeví lesní silnice příjemného profilu od horního konce Olomučan. Lze ale přijet také od Adamova podél řeky a následným prudkým stoupáním po lesní silnici ke hradu.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem může přijet od horního konce Olomučan nebo od Adamova. Přístupové cesty od silnice II/374 (od Kateřinského mostu) nebo od Adamova nezvládne. Dostane se bohužel ale jen pod hrad. Nezvládne, a to ani s doprovodem, závěrečné stoupání na hrad.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu