Manželský závrt

Jeden z největších závrtů Moravského krasu při prudkých lijácích sbírá vodu z poměrně velkého povodí.


Na Voskopě

Přírodní rezervace na zalesněných kopcích Na Voskopě a Újezdce v těsném sousedství Velkolomu Čertovy schody s povrchovými krasovými jevy a výskytem vzácných hub a dalších rostlin a také živočichů


Neselov

Kopec nad Sloupem v Moravském krasu s nápadným závrtem, několika jeskyněmi a zachovalými agrárními terasami


Novodvorský ponor a jeskyně Ve Skalce

Nenápadná lokalita mimo turistické cesty též známá jako jeskyně Ponorný hrádek, kde budoucnost možná přinese zajímavé objevy


Obelisk a Ledové sluje

Mimořádně krásná příroda v národním parku Podyjí, rozhledové místo a stavba na něm jako projev náklonnosti hraběnce Heleně Mniszkové


Ochozská jeskyně

Nejvýznamnější jeskynní systém jižní části Moravského krasu


Pěnovcový pramen - Travertinová kaskáda v Josefovském údolí

Ojedinělá travertinová kaskáda, jediné živé těleso pěnovců v Moravském krasu


Polje Omalou

Středně rozlehlá a vysoko položená krasová plošina v horách západní Kréty


Polje u Kastelli

Krasové tvary na východě Kréty


Ponor U Domínky

Vody menšího potoku mezi Holštejnem a Ostrovem se ztrácejí v závěru slepého údolí


Ponor V Jedlích

Hezký příklad krasového jevu mezi Holštejnem a Ostrovem


Ponory Krasovského potoka

Hezká louka, v níž se postupně do podzemí propadá malý vodní tok


Ponory potoka Lopače

Vysoce pozoruhodné krasové jevy přímo v zástavbě obce Ostrov u Macochy


Propadání Křtinského potoka u jeskyně Výpustek

Přímo u jeskyně Výpustek můžete pozorovat vody, které vytvářely podzemní prostory


Propadání Stará a Nová Rasovna

Velkolepé ponory potoka Bílá voda na okraji Moravského krasu


Punkevní jeskyně

Světově proslulé, veřejnosti přístupné jeskyně spojené s prohlídkou dna propasti Macocha a plavbou po podzemní Punkvě


Rudické propadání (Ponor Jedovnického potoka)

Impozantní propadání a začátek druhé nejdelší jeskyně ČR


Silická ľadnica

Ledová propast ve Slovenském krasu


Silická planina

Rozsáhlá vápencová kra ve Slovenském krasu


Silnice a železnice severně od Saorge

Hluboká vápencová rokle s důležitými dopravními spojnicemi mezi Francií a Itálií


Sloupsko-šošůvské jeskyně

Veřejnosti přístupné jeskyně v Moravském krasu


Soutěska Imbros

Velkolepá, hojně navštěvovaná vápencová rokle na jižní Krétě


Stará Amatérská jeskyně (též Cigánský, Cikánský nebo Simonův závrt)

Místo, odkud byl objeven nejdelší jeskynní systém České republiky. Pamětní deska dvou obětí objevů.


Studánka Karla Klostermanna

Studánka vybudovaná na polesí Habrůvka na počest spisovatele, který zobrazil krásu Šumavy a život jejího lidu


Špičatý vrch - Barrandovy jámy

Klasická paleontologická lokalita