Hadí vrch

Mimořádně zajímavá přírodní rezervace jalovců a okolního pralesovitého porostu v České Kanadě


Chcete-li poznat opravdovou přírodu v podobě, která na našem území už existuje málokde, pak jeďte do Romavského výběžku. Území při státní hranici s Rakouskem mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi bylo 40 let schováno za železnou oponou, potom o něj sice měli zájem megalomanští investoři, ale byli nuceni ustoupit před zájmy ochrany přírody. Člověk, který zdejší území z velké části koupil, na něm vyhlásil soukromou přírodní rezervaci Rajchéřov - Walden, která zahrnuje části katastrů obcí vysídlených po II. světové válce. Zejména pak rybník zvaný Brand, též Walden nebo Kačer do této rezervace patří. 

Jen kousek východně od rybníku Walden se nad plochý terén zvedá zalesněný Výhon (647 m), na němž je rezervace Hadí vrch vyhlášená státem. Les v těchto místech, v odlehlém koutě daleko od civilizace, má velmi blízko k přírodnímu stavu. Když tu jdete po lesní cestě, uvidíte kolem sebe různověké a různodruhové lesní porosty. Tak to má podle přírody být. Staré stromy tu dožívají vedle mladých, zdravých jedinců. Bříza tu roste vedle smrku, opodál zase je borovice a buk. Téměř neuvidíte dva druhy stromů těsně vedle sebe. Takový les snadno odolá přírodním katastrofám  a škůdcům. Když už si totiž škůdce smlsne na jednom stromu, druhý nechá být, protože je to mimo jeho potravní specializaci. Když větrná smršť zlomí starý strom, mladý vydrží a tak je starý brzy nahrazen. Kromě toho přirozené lesní porosty na Hadím vrchu tvoří kromě stromů i statné keře a byliny, takže ekosystém lesa je tu velmi stabilní.

Lesní cesty jsou v Romavském výběžku lemovány starými alejemi, většinou javorovými. Je vidět, že ještě před II. světovou válku tu mezi vesnicemi vedly prašné silnice se stromořadími, jejichž okolí pak zarostlo lesem, který za železnou oponou měl volné pole působnosti. Vesnice zmizely, ale javorové aleje zůstaly, i když jsou v dnešních lesích méně nápadné než dřív.

A to jsme ještě neuvedli, co je jádrem rezervace. Na temeni Výhonu a na blízkých svazích roste nevídaný počet jalovců obecných (Juniperus communis). Jsou tu k vidění malé keříčky i mohutné exempláře. Na ně se váže bylinné a keřové patro rostlin milujících kyselý horninový podklad.Umístění

GPS souřadnice

48°57'44.626"N, 15°11'46.991"E

Adresa

Staré Město pod Landštejnem 378 53

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Rajchéřov
Nadmořská výška
606 m.n.m. - 647 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 13,4 ha. Byla vyhlášena r. 1987.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Hadí vrch

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem jeďte buď do Slavonic (konečná stanice na trati z Kostelce u Jihlavy) nebo do Nové Bystřice (konečná stanice úzkorozchodné dráhy z Jindřichova Hradce). Pokud zvolíte tento způsob přesunu, pak vás čeká další cesta autobusem nebo pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší autobusová zastávka je Staré Město pod Landštejnem. Autobusy jezdí také, ale jen zřídkakdy, do osady Mýtinky východně od Nové Bystřice.

Příjezd osobním autem, parkování

Do oblasti Romavského výběžku vede jediná silnice. Spojuje osady Artolec a Návary. Na ní lze na několika místech (s respektem k přírodě) zaparkovat. Při jízdě po této úzké komunikaci buďte ohleduplní k cyklistům. Další silnice vedoucí jižně od této popisované jsou opatřeny značkami zákazu vjezdu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může přijet např. do Mýtinek, osady východně od Nové Bystřice.

Přístup pěšky

Z osady Návary: jděte silnicí na západ od vsi, a pak polní cestou, která těsně za osadou odbočuje k jihu. Po dalších 200 m na vidlici cest jděte vpravo. Po dalších 1200 m přijdete na asflatku, kterou přejdete přímo. Pokračujte za závoru polní cestou asi 1200 m. Na další křižovatce polních cest jděte vpravo, cesta rovně vede na Rajchéřov. Další křižovatka následuje po 200 metrech. Polní cesta vlevo vede k rybníku Walden, jděte lesem rovně. Po 400 m dojdete k prostu jalovců v jádru rezervace Hadí vrch.

Od turistického přístřešku na křižovatce cyklotras 1007 a 1007B: u přístřešku lze zanechat auto. Jděte po cyklotrase 1007B asi 1,3 km směrem ke státní hranici. Pak na křižovatce lesních silnic odbočte na silnici prudce vlevo a jděte po ní dalších 360 m. Zde silnice uhýbá mírně vlevo, vy jděte lesní cestou rovně. Po 700 metrech přijdete k potoku, který je přítokem do rybníku Walden. Za mokra je cesta špatně schůdná. Vlevo již začíná přírodní rezervace Hadí vrch. Od potoka je to k jalovcům přímo již jen 350 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty popsané pro pěší jsou sjízdné pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není Hadí vrch dostupný. Ale např. na silnici s cyklotrasou 1007 se mohou vydat s doprovodem bez obav.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu