Zahořanský stratotyp

Naleziště zkamenělin z období ordoviku


V těsném sousedství zástavby Králova Dvora najdeme klasickou paleontologickou lokalitu známou hojným výskytem fosilií z období ordoviku (starší prvohory), na níž sbírali zkameněliny laici i badatelé již za dob Joachima Barranda.

Zahořanský stratotyp má tvar protáhlého pahorku sv.- jz. směru. Je porostlý křovinami a borovicemi a svažuje se směrem k silnici Králův Dvůr - Zahořany. Pahorek je budovaný prachovci a jílovitými břidlicemi zahořanského souvrství. Prachovce jsou tu šedohnědé a zelenavé, jemně slídnaté, místy s čočkami do žluta zvětrávajících karbonátů. Zkameněliny se již za doby Barrandovy těžily na temeni návrší v dlouhé řadě jam. Dnes jsou po nich patrné v terénu malé stopy, ale návrší je dnes již zarovnáno a zatravněno. Výchozy hornin jsou patrny jen na několika málo místech, kde je dovolen sběr pro potřeby paleontologie jen ze suti a samovolně vydroleného materiálu, není povoleno vytloukání zkamenělin a provádění odkryvů.

Do muzeí a sbírek se ze Zahořanského stratotypu dostaly četné nálezy ostnokožců (např. Arachnocysites infaustus), karpoidů, pralilijic, trilobitů, ramenonožců, mlžů a konulárie. Většina zkamenělin z naleziště má rezavé zbarvení. Jeho vznik je v Barrandienu znám z několika lokalit. Po odumření těla živočicha je jeho schránka fosilizována vápencem. Ten se někdy vylouží a zbyde z něho rezavý zbytek - limonit.

Slavné časy má Zahořanský stratotyp již za sebou. Pokud se chcete kochat pohledy na zkameněliny z Českého krasu a okolí, doporučujeme navštívit Muzeum Českého krasu v Berouně nebo paleontologická oddělení jiných muzeí.

Z návrší se naskytne zajímavý výhled na lomy na Kosově, Zlatý kůň a provozy bývalých Králodvorských železáren. Vy výhledu částečně překáží mohuné budovy blízké školy.

Na horním konci na stezku vedoucí přes návrší navazuje asfaltová cyklostezka do Počapel.

Podle:

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia Praha, s. 73

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/scan_vyhlasky/brow.php?frame&ID_DOC=1929&FROM_ZCHRU=648&cache..., , 30. 10. 2015


Umístění

GPS souřadnice

49°56'53.047"N 14°1'42.116"E

Adresa

Králův Dvůr 267 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Králův Dvůr, Zahořany
Nadmořská výška
242 m.n.m. - 264 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 1,5 ha. Vyhlášeno bylo r. 1977.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Zahořanský stratotyp

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Králův Dvůr. Je situována na trati Praha - Plzeň.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka mnoha autobusů se jmenuje Králův Dvůr, Na Knížecí I. a Králův Dvůr, škola, sem ale jedou jen spoje mířící do Zahořan.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze na novém parkovišti za školní budovou.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat můžete ve slepé ulici naproti stratotypu. Nelze se tu ale otočit, při návratu je nutno opatrně vycouvat.

Přístup pěšky

Ze žel. zast. Králův Dvůr: jděte od nádražíčka přes říčku Litavku a pak podejděte dálnici. Poté přejděte starou silnici Praha - Plzeň a pokračujte k budově školy, která je z dálky velmi nápadná. U školy již návrší uvidíte. Celkem asi 1,5 km.

Z autobusové zastávky Králův Dvůr, Na Knížecí: jděte k budově školy asi 0,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Na návrší vede místní stezka, která se nad ním poměrně překvapivě mění v asfaltovou cyklostezku. Ta vede do Počapel.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se dostane jen pod návrší.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu