Svinské louže

Horské sedlo s mokřady v západních Krkonoších


Svinské louže je poněkud kuriózní pojem pro dva zeměpisné jevy v západních Krkonoších. Jako Svinské louže se označuje mělké a úzké sedlo s nadmořskou výškou 1212 metrů, které odděluje horu Medvědín (1235 m.n.m.) od okraje hřbetu Krkonoše se Zlatým návrším (1411 m.n.m.). Současně se název používá pro malé rašeliniště v tomto sedle, částečně  skryté v lesním porostu, ve kterém zvěř vyhledává jako napajedlo i jako kaliště několik drobných jezírek, či spíše louží. Jezírka jsou obklopena charakteristickou vegetací rašelinišť, v níž dominuje suchopýr pochvatý.

Přes sedlo vede turistická stezka na dřevěném chodníku. Místy se mezi stromy otevírají překvapivě krásné výhledy, např. na Vysoké kolo.

Podle:

http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9924&Itemid=3, 19. 11. 2016Umístění

GPS souřadnice

50°44'28.346"N, 15°34'34.276"E

Adresa

Bedřichov
Špindlerův Mlýn 543 51

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bedřichov v Krkonoších
Nadmořská výška
1212 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Krkonošský národní park

Přístup

Příjezd vlakem

Pro návštěvu oblasti Medvědína a sedla Svinské louže lze zvolit dvě cílové železniční stanice: Vrchlabí (trať 044), kde navazují autobusové spoje do Špindlerova Mlýna, anebo Jilemnice (trať 042), odkud jezdí autobusové spoje na Horní Mísečky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejvíce autobusových spojů jezdí z různých měst ČR po celý rok do Špindlerova Mlýna. Dalším vhodným východiskem jsou Horní Mísečky, kam jezdí autobusy hlavně z Jilemnice. V letní sezóně lze vyjet autobusem až na Zlaté návrší ve výšce téměř 1400 m. Ze Špindlerova Mlýna na vrchol Medvědína vede sedačková lanovka.


Příjezd osobním autem, parkování

Parkoviště pro osobní automobily jsou ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště pro autobusy jsou ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách.

Přístup pěšky

Na Medvědín se může jet buď lanovkou nebo můžete jít pěšky. Pěšky lze stoupat z Horních Míseček nebo ze Špindlerova Mlýna několika značenými cestami. Sedlo Svinské louže leží na červené značce 0,5 km od vrcholu Medvědína ve směru k Vrbatově boudě.

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole lze jet z Horních Míseček na Medvědín. Červeně značená cesta z Medvědína směrem na západ přes Svinské louže není pro provoz kol přizpůsobena.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře jsou Svinské louže nedostupné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu