Údolí Malé Hané

Krásné putování pěšky nebo na kole v lesích severozápadně od Vyškova


Severozápad Vyškovska s údolím říčky Malé Hané je velmi zajímavou oblastí. Kopcovité území takřka celé porostlé lesy plynule navazuje na vojenský újezd Březina (dříve vojenský výcvikový prostor Dědice).

Vojenské újezdy nebo chcete-li vojenské prostory mají snad všechny státy. Vzhledem ke specifickým potřebám vojáků k nim obvykle veřejnost nemá dovolen přístup. Prostor severně od Vyškova vlastnilo až do r. 1936 olomoucké arcibiskupství, ale českoslovenští představitelé se začali připravovat na možné přepadení ze strany hitlerovského Německa. Všechny lesní pozemky zde byly vyvlastněny a severně od Vyškova vznikl vojenský tábor s velitelstvím v Dědicích. Podotkněme, že života obyvatel 33 obcí v dotčeném území se sice převratné změny dotkly, ale nikdo se nemusel stěhovat. Obce nezanikly. V lesích byly vybudovány střelnice a také cvičné železobetonové objekty (budoucí "řopíky") pro výcvik jejich posádek, ve Vyškově bylo ustaveno učiliště útočné vozby, byl zde umístěn vojenský pluk.

Němci k vybudovanému vojenskému prostoru přišli zadarmo. Přejmenovali ho na Truppenübungsplatz Wischau a již r. 1939 jej převzali ke svému užívání. Existence 33 obcí se jim ale nelíbila, a proto je v l. 1941-45 nechali vystěhovat. Domy používali jako cvičné cíle nebo jako pozorovatelny. Odejít muselo přes 18 000 česky mluvících obyvatel. Němci zde plánovali vytvořit svůj kolonizační koridor, který měl propojovat německy mluvící obyvatelstvo na Vyškovsku, Konicku a severně od Letovic. 

Po II. světové válce se Češi začali vracet do svých domovů, ale nové vedení státu rozhodlo, že prostor severně od Vyškova zůstane vojenský. Na území Československa tak s rozsáhlým koridorem podél jižní a západní státní hranice armáda ovládala ještě 5 vojenských výcvikových prostorů, mj. severně od Vyškova území tehdy nově nazvané Vojenský výcvikový prostor Dědice. 

Tento prostor funguje dodnes pod názvem Vojenský újezd Březina, jen se jeho rozloha r. 2011 o 5 % zmenšila a režim pohybu civilních obyvatel uvolnil. Přes území vede několik silnic, které občané mohou běžně používat a na jihozápadním okraji poblíž údolí Malé Hané se mohou volně v lese pohybovat v pátek  od 15 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 6 do 22 hodin (stav r. 2020). 

Proč to všechno uvádíme?

Údolí Malé Hané těsně s vojenským újezdem Březina sousedí. Za dlouhou dobu po 2. světové válce nikoho nenapadlo rozsáhlé lesnaté území nějak "zcivilizovat". Lesy zde zůstaly, nevznikla žádná nová osada, jen zde byly vybudovány pro účely svozu dřeva asfaltové silničky. Víme přitom, že na území vojenských újezdů je obvykle zachovalá příroda, protože jí žádný civilista neubližuje. (Ponechme teď stranou, že to neplatí pro dopadové plochy cvičných střel a pro území, které okupovala sovětská armáda). 

Takže co Vás v údolí Malé Hané čeká? Krásné lesy, terén rázu vrchovin, místy velmi členitý, dokonce i se skalami. Osou je říčka Malá Haná s velmi kvalitní vodou. Není tu zdroj pro velké znečištění, není tedy divu, že na ní byla vybudována přehradní nádrž Opatovice pro zásobování Vyškovska pitnou vodou. Do okolí nádrže je vstup zakázán a koupání v ní pochopitelně není dovoleno. Silničky slouží jako turistické trasy a jsou velice oblíbené mezi cyklisty. A konečně - na ostrozích nad Malou Hanou najdete zříceniny hradů Kuchlov a Stagnov

Podle:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenský_újezd_Březina, 24. 3. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°20'50.079"N, 16°51'42.657"E (turistický přístřešek pod Podomím)

Adresa

Rychtářov
Vyškov, Podomí, Krásensko 682 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Rychtářov, Podomí, Krásensko
Nadmořská výška
442 m.n.m. (rozcestí Roviny) - 360 m.n.m. (zatáčka pod zříceninou hradu Stagnov)
Základní číselné údaje
V úseku rozcestí Roviny - zatáčka pod Stagnovem je údolí dlouhé asi 5,5 km.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Vyškov na trati Brno - Přerov. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Pro výlet do údolí Malé Hané můžete využít autobusy do okolních vesnic, například:

Jeďte busem č. 750 z Vyškova do Rychtářova. Výstupní zastávka se jmenuje Vyškov, Rychtářov

Nebo jeďte busem č. 167 z Vyškova či Blanska. Vystupte na zastávce Ruprechtov nebo Krásensko

Také můžete jet autobusem 231 z Vyškova. Vystupte na zastávce Kulířov. 

A poslední možností jízdy z Vyškova jsou autobusy 231 a 750. Vystupte na zastávce Studnice

Příjezd osobním autem, parkování

Na všechny silnice, které vedou údolím Malé Hané, platí zákaz vjezdu. Zaparkujte v okolních vesnicích Rychtářov, Ruprechtov, Krásensko, Kulířov nebo Studnice. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme zorganizovat zájezd tak, abyste viděli muzeum v Senetářově, doškovou chaloupku a větrný mlýn v Ruprechtově a nakonec "dopřejte" účastníkům akce pěší pochod údolím Malé Hané. Výstup z busu se může konat v Krásensku, cíl v Rychtářově. Cestou uvidíte mj. zříceniny hradů Kuchlov a Stagnov a v závěru v Rychtářově ještě zámek Troyerstein. Pěší trasa 11 km i s odbočkami na zříceniny. 

Přístup pěšky

Údolím vede červená značka, která nabízí kombinovat výlety po silničkách s výchozím místem v některé okolní vesnici a s cílovým místem v jiné nebo tamtéž. Z Ruprechtova vede do údolí zelená značka, ze Studnice (i odjinud) je silnička značena cyklistickými žlutými ukazateli. 

Jeden příklad výletu: auto nechte v Rychtářově u zámku Troyerstein, jděte po červené ke zřícenině Stagnov, pak stále po červené do údolí Malé Hané a proti proudu říčky pod zříceninu hradu Kuchlov. Odskočte si na hrad a zpět a pokračujte po červené proti proudu až na rozcestí Roviny. Zde se dejte doprava a přes kopečky se vraťte na horní konec Rychtářova kratší Krásenskou cestou podél administrativní hranice vojenského újezdu. Celkem 13 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí milují cyklisté. Vjezd je možný ze všech okolních vesnic, kde vedou asfaltové silničky, většina je z nich značena jako cyklotrasy. Přímo v údolí není terén náročný, ale pokud se chcete dostat mimo něj, musíte překonat stoupání. Například mezi křižovatkou Kuchlov, rozc, a Ruprechtovem je stoupání místy vražedné. Teoreticky by mohlo stačit silniční kolo, ale na vozovkách je hodně nečistot a nerovností, takže berte kola terénní. 

Poznámky pro vozíčkáře

Do údolí si vezměte fyzicky zdatný doprovod a počítejte s dlouhými vzdálenostmi a mírným dobrodružstvím. Na zříceniny Stagnov a Hrádek se nedostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu