Aareschlucht

Soutěska řeky Aare. Tok napájený ledovcem ve Švýcarsku si vyhloubil koryto ve famózní úzké a hluboké rokli.

Kontaktní informace

+41 339 714 048, +41 339 711 048
Oficiální stránky
info@aareschlucht.ch

Haslital je hluboké údolí, které vyhloubila řeka Aare mezi průsmykem Grimselpass a Brienzerským jezerem. Mezi horní a dolní částí údolí příroda "postavila" vápencový masív Kirchet, který řeka Aare protéká v úseku 1,4 km dlouhém a 200 m hlubokém. Řeka se tu místy zužuje na 1 až 2 m šířky. Soutěska Aareschlucht patří mezi nejúchvatnější místa Švýcarska 

Vzhledem k tomu, že na středním toku řeka Aare teče hustě obydlenou krajinou, není divu, že se velmi brzo v historii objevily snahy o vybudování turistické cesty soutěskou. Několik občanů z blízkých obcí Meiringen a Schattenhalb založilo společnost, která zajišťovala a financovala zpřístupnění Aareschluchtu systémem lávek, tunelů a galerií. První turisté se mezi vápencové stěny podívali r. 1888. Již první rok turistického provozu předčil očekávání. Bylo napočítáno 12 000 osob. Byl prozatím otevřen jen západní vstup. 

R. 1895 byla otevřena silnice přes Grimselpass a návštěvnost vzrostla na 34 000 osob ročně, v roce 1898 následuje otevření východního vstupu. Obce nastartovaly skvělou budoucnost této velkolepé přírodní památky, v l. 1912 - 57 sem dokonce z Meiringenu jezdila tramvaj. 

R. 1928 byl u západního vstupu postaven kiosek a restaurace. Katastrofa ale přichází r. 1942, kdy při obrovské povodni je technické vybavení soutěsky prakticky zničeno. Muselo být vybudováno znovu. Druhá polovina 20. století přinesla další práce na údržbě a modernizaci, r. 2003 byl u východního vstupu otevřen most, kterým mohou chodci přejít na železniční zastávku. R. 2008 byl otevřen kiosek s restaurací i u východního vstupu.

Trocha geologie: Vápencový masív Kirchet je tvořen horninami z období křídy (stáří asi 130 - 60 mil. let), které jsou poměrně tvrdé, ale přece jen jsou v nich trhliny. Voda z řeky si našla cestu masívem právě podél trhlin. Nejzajímavější geologické procesy se staly ve čtvrtohorách. V dobách ledových byl masív pod ledovcem a celkem nic zvláštního se na něm nedělo. V dobách meziledových ledovec ustoupil do hor a voda si musela najít cestu masívem. Pokaždé tak učinila jinou trhlinou a moréna z ledovce ucpala trhliny starší. Masívem tedy vede několik ucpaných koryt. Geologové ale zatím nebyli schopni přesně zrekonstruovat pořadí geologického stáří jednotlivých trhlin a morénových "ucpávek". Geolog Franz Müller je nazval termínem Lautere Schlauche.

Soutěskou vede železniční trať s typicky švýcarským přístupem k budování dopravních cest a k ochraně přírody. Nejcennější a technicky nejsložitější úsek budovatelé trati překonali 1,5 km dlouhým tunelem, takže mnozí turisté v soutěsce nemají ani ponětí, že vedle nich ve skále na pravém břehu řeky Aare jezdí vlaky. 

Soutěska je otevřena obvykle od dubna do listopadu, ale z každého vstupu jinak. Podrobnější info o otevírací době je na webu soutěsky pod heslem Öffnungszeiten. Základní vstupné činí 9 CHF (stav r . 2018). 

Podle:
https://www.aareschlucht.ch/de/Angebot/Die_Aareschlucht/Geologie#.W_MoY0xFzxM, 19. 11. 2018
http://www.fahrplanfelder.ch/en/list-of-localities.html?d=Innertkirchen, 20. 11. 2018


Umístění

GPS souřadnice

46°43'7.140"N, 8°12'44.476"E

Adresa

Schattenhalb, Innertkirchen CH-3860 Schattenhalb, CH-3862 Innertkirchen

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Schattenhalb, Innertkirchen
Nadmořská výška
650 m.n.m. - 850 m.n.m.
Základní číselné údaje
Soutěska je 200 m hluboká a 1400 m dlouhá.

Přístup

Příjezd vlakem

Soutěskou řeky Aare vede v tunelu železniční trať označená ve švýcarském jízdním řádu číslem 474 Meiringen - Innertkirchen. Jízdní řády vlaků a autobusů výchozích z Innertkirchenu jsou zde. Vystupte ve stanici Aareschlucht Ost (východní vstup) nebo Aareschlucht West (západní vstup). 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

 Jízdní řády vlaků a autobusů ve Švýcarsku jsou např. zde.

Příjezd osobním autem, parkování

Poblíž západního vstupu do soutěsky je velké parkoviště (neplacené, stav r. 2009). Parkoviště u východního vstupu jsou menší. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Poblíž západního vstupu do soutěsky je velké parkoviště (neplacené, stav r. 2009). Parkoviště u východního vstupu jsou menší. 

Přístup pěšky

Soutěskou vede pohodlná stezka dlouhá asi 1,4 km. Zpět se můžete vrátit k autu touž cestou nebo jet zpátky vlakem tunelem. 

Příjezd na kole, parkování kol

Do soutěsky platí zákaz jízdy na kole. Kola nechte poblíž pokladen. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu