Krasové prameny v Meronas

Mohutné vývěry podzemní vody ve vesnici ve vnitrozemí Kréty


V Meronas ve vnitrozemí Kréty pochopíte, proč je možný život i na vyprahlých místech ostrova. Meronas je přímo učebnicovým příkladem vývěru velkého množství krasových vod, které do vesnice přitékají neznámým podzemím ze svahů okolních hor. Krasová voda určuje zeměpisnou polohu mnoha krétských vesnic, Meronas je podobně jako blízké Spili na krasové vodě životně závislé.

Voda se do podzemí dostává ze srážek, které na Krétě spadnou v zimních měsících. 


Umístění

GPS souřadnice

35°13'58.886"N, 24°37'43.656"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
590 m.n.m.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Meronas není zavedena autobusová doprava. 

Příjezd osobním autem, parkování

V Meronas lze u obou větších pramenů zastavit u okraje silnice. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

V Meronas lze u obou větších pramenů zastavit u okraje silnice. Místa je tu ovšem málo. 

Přístup pěšky

Napříč celým ostrovem Kréta vede v západovýchodním směru dálková trasa E4. Probíhá mj. asi 3 km jižně od Meronas. 

Příjezd na kole, parkování kol

Meronas je dostupné na všech typech kol. Při příjezdu od severu od pobřeží i od Spili se připravte na dosti ostré stoupání. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud přijedete autem, můžete si vcelku bez problémů prameny prohlédnout. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu