Arboretum Vysoké Chvojno

Rozlehlý, volně přístupný přírodně krajinářský park


Vysoké Chvojno je obec rozkládající se v mírně vyvýšené poloze na plošině asi 15 km severovýchodně od Pardubic. Převýšení plošiny nad okolním terénem je pouhých 50 m, což stačí k tomu, že z mnoha míst v obci se naskýtají překrásné výhledy, zejména k jihu a východu. Současně je Vysoké Chvojno nápadným orientačním bodem, pokud se nacházíme u Pardubic a naše zraky směřují k severu.

R. 1884 se novým majitelem místního velkostatku stává Alexander Pallavicini (v té době c.k. komoří), který vykoupil půdu od místních občanů a na opukovém podloží založil park v anglickém stylu (1886-89). Měl v plánu postavit i zámek. V té době bylo dobrým zvykem park založit ve stejnou dobu jako stavbu budov, která trvala dlouho. Majitelé se pak nastěhovali do zámku, který byl obklopen již vzrůstající zelení. Ve Vysokém Chvojně ke stavbě zámku ale nedošlo. Ve stráni pod parkem byla postavena jenom myslivna, kterému se začalo říkat Zámeček. Výsadbu sice financoval markrabě Palavicini, ale provedl ji lesmistr Adolf Lauke Sandtner. 

Arboretum Vysoké Chvojno se rozkládá jižně od silnice z obce do Borohrádku. Byly v něm vysázeny skupiny exotických i domácích dřevin prostoupené velkými palouky. Směrem k východu park přechází v les. Na jihu na něj navazuje rezervace U Parku s převažujícími starými buky.

V arboretu roste asi 62 druhů jehličnanů a 60 listnáčů (keře nepočítáme, pak by listnáčů bylo asi o 100 víc, v literatuře se uvádějí ale i jiné počty). Nejvýznamnějšími jehličnatými dřevinami jsou pazerav cedrový (Calocedrus decurrens), mnohé smrky, např. smrk s hadovitou formou větví, borovice, cypřišky, jedle (Abies concolor, A. nordmanniana), modřín Kaempferův (Larix kaempferi). Listnáče jsou zastoupeny duby (Quercus robur, Q. petraea, Q. macarntea), javory, břízami, roste tu zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), líska turecká (Corylus colurna), ořešák černý (Juglans nigra) a další.

Arboretem vede šotolinová stezka. Pokud návštěvníci přijdou od vesnice, nemusejí překonávat výrazné převýšení, pokud půjdete od myslivny (od Zámečku), pak nejdříve po lesní stezce vystoupáte asi 50 m nahoru.

Správcem arboreta je Lesní družstvo Vysoké Chvojno

    

Podle:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arboretum_Vysok%C3%A9_Chvojno, 26. 9. 2020

https://www.vysokechvojno.cz/zajimavosti, 26. 9. 2020

Heike, K. (1984): České zámecké parky a jejich dřeviny, Státní zemědělské nakladatelství Praha, s. 415


Umístění

GPS souřadnice

50°6'37.406"N, 15°58'56.762"E

Adresa

Vysoké Chvojno
Vysoké Chvojno 533 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vysoké Chvojno
Nadmořská výška
304 m.n.m. - 312 m.n.m.
Základní číselné údaje
Arboretum zaujímá plochu přibližně 8,8 ha (vlastní měření). Bylo založeno v l. 1886-89.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Pardubice nebo do žst Holice.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusem z Pardubic nebo z Holic do zastávky Vysoké Chvojno, Soběslavova

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat lze ve Vysokém Chvojnu na okraji arboreta (ulice U Parku) nebo u Zámečku (též restaurace a výběh lesní zvěře). 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkovat lze ve Vysokém Chvojnu na okraji arboreta.

Přístup pěšky

Arboretem vede okružní stezka dlouhá asi 1 km. Také tu prochází zelená značka. Po síti značených cest můžete přijít do Vysokého Chvojna z Holic (7,5 km) - nejdřív po žluté značce, pak po zelené). 

Příjezd na kole, parkování kol

Stezka v arboretu je určena pro pěší. Kola nechte na okraji parku nebo u Zámečku. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud zaparkujete v ulici U Parku, pak vcelku nebudete mít problém okružní stezku arboretem projet. Stezka, která stoupá od Zámečku, není pro vozíčkáře sjízdná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu