Rybníky Rozhrna a Skříň

Dvě rozlehlé vodní plochy jsou pozůstatkem dřívější rybniční soustavy na Pardubicku


Mezi obcemi Neratov a Bukovka se rozprostírají dva velmi hezké rybníky s neobvyklými názvy. Jižnější nese jméno Rozhrna, severnější Skříň. Oba jsou napájeny potoky Bukovkou a jejím bezejmenným levostranným přítokem. 

Rybník Rozhrna existuje od 2. poloviny 15. století, kdy jej založili majitelé Neratovského poplužního dvora Bukovští z Hustiřan, doba založení rybníka Skříň redakci tohoto webu není známa. 

Na ostrově rybníka Skříň spojená mostem s "pevninou" stávala tvrz Jílovka. Ta se připomíná r. 1415, ale první známý majitel se udává až k r. 1495, a to Bavor z Hustířan. Od jeho manželky Johanky z Dobřenic r. 1513 získal pozemky, tvrz i dvůr Vilém z Pernštejna. Pozemky dává do užívání poddaným z okolí a tvrz pravděpodobně v té době zaniká. 

Ostrov Jílovka byl v rybníce patrný ještě počátkem 20. století, ale pak se materiál z něho použil na stavbu hráze rybníka Tichého, který byl napuštěn r. 1927. 

Oba rybníky byly v 70. letech 20. století čištěny a dno bylo srovnáno, takže dnes nevíme, kde tvrz přesně stála. 

Rozhrna i Skříň slouží k chovu ryb, koupat se v nich nedá, ale levá strana hráze rybníka Rozhrna je velmi pěkně upravena a lze tu posedět na lavičce.  

Po hrázi rybníků vede naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s přírodními jevy u rybníků. Za její výchozí místo si můžete zvolit například Neratov. 

Podle:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhrna, 15. 8. 2020

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skříň_(rybník), 15. 8. 2020

Šimek, T. a kol. (1989): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VI. Východní Čechy, Svoboda Praha, s. 186
     


Umístění

GPS souřadnice

50°4'57.836"N, 15°38'10.259"E (hráz rybníka Rozhrna)

Adresa

Bukovka, Lázně Bohdaneč 533 41

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bukovka, Lázně Bohdaneč
Nadmořská výška
223 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rybník Rozhrna zaujímá plochu asi 31 ha. Rybník Skříň asi 26 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte buď do žst Pardubice hlavní nádraží nebo do žst Přelouč 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze žst Pardubice hlavní nádraží jeďte trolejbusem č. 3 do Lázní Bohdaneč, kde na autobusovém nádraží přestupte na autobus a vystupte v Neratově. Do Neratova jezdí autobusy i z Přelouče. Frekvence spojů je ale žalostně nízká, takže z Lázní Bohdaneč budete muset jít pěšky. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte u lesa na západním konci Neratova. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zastavte u lesa na západním konci Neratova. 

Přístup pěšky

Okolo obou rybníků vede zelená značka na cestě Břehy - Lázně Bohdaneč a také naučná stezka se začátkem a cílem v Neratově. 

Příjezd na kole, parkování kol

Jak cesty na zelené značce, tak cesty na naučné stezce jsou sjízdné pro horská kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

Za normálních okolností se k rybníkům nedostanete. Ale nikde jsme při zkoumání dostupnosti neobjevili ve směru od západního konce Neratova zákaz vjezdu. Ten ale obecně platí na polních cestách. Takže - od západního konce Neratova vede k rybníkům polní cesta sjízdná pro auto. Hráz pak na vozíčku s pomocí doprovodu projedete docela snadno. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu