Výhled z poloostrova Pelješac na ostrov Korčula

Famózní podívaná na jihu Chorvatska


Při letmém pohledu na mapu Chorvatska zcela určitě zaznamenáte, že podél pevniny se táhne řada ostrovů, všechny protáhlé a vzájemně téměř rovnoběžné. Mají stejné geologické složení jako pevnina, neboť byly kdysi její součástí, ale vlivem horotvorných pohybů se do sníženin mezi pohořími dostala mořská voda. Někdejší vrcholky hor některé zůstaly na pevnině, některé dominují ostrovům. 

Na jihu Chorvatska se rozkládá skupina jihodalmatských ostrovů, kde se při pohledu do mapy přesvědčíte, že jeden kus pevniny se nestal ostrovem, ale oddělil se od pevniny jen "napůl". Ano - poloostrov Pelješac zůstal úzkou šíjí spojen s pevninou. 

Po válkách na Balkáně po r. 1990, kdy se postupně rozpadalo území federativní Jugoslávie, bylo nutno vytyčit hranice mezi novými státními útvary. Mezi Bosnou a Hercegovinou na jedné straně a Chorvatskem na druhé straně vznikl bizarní stav, který u poloostrova Pelješac respektoval dřívější průběh vnitrojugoslávských hranic mezi jednotlivými federativními republikami. Rozhodující byla poloha města Neum, které patřilo Bosně a bylo jí nadále přiřknuto i s částí území na pobřeží šířky asi 10 km. Tím se chorvatské město Dubrovnik s okolím i poloostrov Pelješac stalo pro Chorvatsko exklávou. Pokud sem pojedete po pevnině podél pobřeží, musíte jet přes území Bosny. Jsou tu i celnice (stav r. 2010), ale auta projíždějí volně. 

Bosna z polohy Neumu mnoho nezískala. Sice se tu rozvíjí turistický ruch, ale lákadlem je vybudování přístavu, který by byl na území státu jediný. Zatím k tomu nedošlo.  

Zato Chorvaté r. 2022 vybudovali obří most z poloostrova Pelješac na pevninu mezi vesnicemi Duboka a Brijesta (Pelješacký most), čímž  odříznutou exklávu spojili s "domovem".

A jak to všechno souvisí s vyhlídkou na Korčulu?

Pokud chcete cestovat na poloostrov Pelješac za krásnými městy, vyhlídkami, horami či plážemi, pak pravděpodobně pojedete po novém mostě. V žádném případě nebudete litovat. 

Hned při příjezdu na jižní stranu Pelješacu u vesnice Orebić určitě zastavte svůj dopravní prostředek, neboť vyhlídka na ostrov Korčula je jednou z nejkrásnějších na Balkáně. Rámec jí tvoří město Korčula asi 8 km od vyhlídky, město Orebič na pevnině a nad ním velehora Sveti Ilija o nadmořské výšce 961 metrů, nejvyšší na Pelješacu. Při počasí s dalekou dohledností uvidíte na jihu ostrov Mljet. 


Umístění

GPS souřadnice

42°58'5.435"N, 17°15'14.570"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
220 m.n.m.

Přístup

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte na poloostrov Pelješac z pevniny přes chorvatské město Ston nebo mimo něj po nové dálnici. Vyhlídku hledejte u osady Postup. Míst s výhledy je v této části pobřeží ale více. 

Pokud pojedete z ČR, pak pravděpodobně pojedete po novém mostě. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz jízda autem.

Přístup pěšky

Pěší túry v této části hornatého, vyprahlého Chorvatska spíše nedoporučujeme. 

Příjezd na kole, parkování kol

Silnice na Pelješacu jsou dobře sjízdné na kole. Jen je třeba respektovat značné sklony v některých úsecích a také fakt, že cyklostezky tu neexistují a provoz aut je velmi silný. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud přijedete autem, vyhlídku si určitě bez problémů vychutnáte. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu