Alej Sokolí hnízdo

Krajinářsky a dendrologicky nesmírně zajímavá skupina mohutných památných stromů poblíž Nových Hradů (Jihočeský kraj)


Město Nové Hrady v jižních Čechách má velmi krásné okolí. Osada Údolí pod městem je ukázkou obydlí lidí, kteří svou prací velmi těsně souviseli s městem. Dnes je tomu stejně. V osadě parkují autobusy návštěvníků Terezina údolí, lokality, která tuto část jižních Čech proslavila možná víc než samotné město. Při silnici stojí několik penzionů a bývalý pivovar. A právě od něj směrem vzhůru vede silnice k místům, která návštěvníci Terezina údolí vynechají, nasyceni ze zážitků v krajinářském parku. A při silničce nad pivovarem je přitom k vidění jedna z nejkrásnějších alejí jižních Čech.

Alej mezi pivovarem a bažantnicí se jmenuje Sokolí hnízdo podle blízkého lesa. Roste v ní celkem 20 mohutných stromů - 5 buků lesních, 4 javory kleny, 3 jasany ztepilé, 4 krát je zastoupen javor mléč, 3 krát dub letní a 1 krát lípa srdčitá. Stromy nemají mezi sebou pravidelné mezery, jsou mezi nimi proluky, ale v nich nebyly nikdy nalezeny pařezy po stromech, které možná chybí.

Stromy v aleji mají úctyhodné rozměry -. výšku 22 až 27 metrů, obvody kmene mají od 330 cm do 370 cm, jeden z jasanů dokonce obvod 480 cm. Stáří aleje se odhaduje na 150 a více let. Ochránci přírody sledují pravidelně zdravotní stav jednotlivých stromů a případně provádějí v jejich korunách odborné zásahy.

Podle:
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?frame&ODPS_TREE=10058&SO_MOST=103258, 29.10.2015Umístění

GPS souřadnice

48°47'11.460"N 14°46'36.322"E

Adresa

Údolí
Nové Hrady 373 33

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nové Hrady
Nadmořská výška
488 m.n.m. - 500 m.n.m.
Základní číselné údaje
Alej byla za památnou vyhlášena r. 1989.
Kategorie chráněného území
Památné stromy Alej Sokolí hnízdo. V aleji roste celkem 20 stromů.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Nové Hrady (trať České Budějovice - České Velenice). Je od města značně vzdálena, do Údolí je to od vlaku 5,5 km.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší autobusová zastávka se jmenuje Nové Hrady, Údolí. Dostanete se sem jednak ze železniční stanice, jednak přímo např. z Českých Budějovic, Ledenic nebo Borovan, a to v pracovní dny i o víkendu.

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte na velkém parkovišti v osadě Údolí u pivovaru.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkujte na velkém parkovišti v osadě Údolí u pivovaru.

Přístup pěšky

Z osady Údolí jděte od pivovaru vzhůru směrem na východ. Doporučujeme projít nejen alej, ale i blízkou naučnou stezku. Ta má ale počáteční a koncový bod nahoře nad osadou ve městě Nové Hrady.

Příjezd na kole, parkování kol

Alej je volně dostupná i na kole. Naučná stezka je ale vhodná jen pro pěší. Přes Nové Hrady vede dálková cykloturistická trasa podél státní hranice. Má číslo 34.

Poznámky pro vozíčkáře

Alej roste volně podél silnice, která má místy značné stoupání. Doporučujeme vzít s sebou fyzicky silný doprovod.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu