Havranické vřesoviště

Plošně nejrozsáhlejší vřesoviště v ČR


Západně od obce Havraníky na Znojemsku se na okraji Národního parku Podyjí rozkládá plošně největší vřesoviště v Česku. 

Havranické vřesoviště není v Podyjí jediné. Na pravém břehu řeky se v pásu mezi Retzem a Znojmem táhne krajina, která je tímto uskupením rostlinstva typická. Ostrůvky či velké plochy vřesovišť tu pokrývají na stráních exponovaných k jihu v souhrnu velkou plochu. Co začala příroda, kdy se na neúrodných půdách nedařilo stromům, ale jen keříčkovitým formacím, to dokončil člověk. Plodiny, které potřebovaly kvalitní půdu, zasadil poněkud dále v Dyjskosvrateckém úvalu a vřesoviště nad Dyjí využívali lidé jen k pastvě. Stromy tu díky chudým půdám, horku a dobytku neměly šanci přežít. 

Dnes ochránci přírody vřesoviště drží při životu uměle. Obnovili sezónní pastvu a nežádoucí dřeviny a traviny  likvidují. 

Botanicky a zoologicky představuje Havranické vřesoviště velkou rozlohu stepních lad se vzácnou teplomilnou stepní flórou a faunou. Dominantní jsou traviny (kostřavy, ostřice nízká) nebo keříčky (vřes obecný, kručinka chlupatá). Hojně se tu vyskytují vzácné a chráněné druhy rosltin (koniklec velkokvětý, divizna fialová, smil písečný, kavyl Ivanův) i živočichů (kudlanka nábožná, stepník rudý, dudek evropský, strnad zahradní).

Nejhezčí barvy má vřesoviště počínaje srpnem, kdy rozkvete do fialova a tento odstín si podrží i v září. Pokud si v tu dobu k odstínům fialové přidáte obrysy borovic a balvanů a zajdete do nedalekých vsí do sklípků či stánků na zrádný burčák, budete mít zcela jistě nezapomenutelný zážitek. 

Havranickým vřesovištěm probíhá geomorfologická hranice mezi Českou vysočinou (krajina odtud na západ) a Karpaty (krajina odtud na východ). 

Podle: 

Hloušek, J., Havranickým vřesovištěm, In: Turista, číslo a strana nezjištěny

http://www.nppodyji.cz/priroda, 8. 11. 2017Umístění

GPS souřadnice

48°49'4.822"N, 16°0'34.443"E

Adresa

Popice
Znojmo, Havraníky 669 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Havraníky, Popice u Znojma
Nadmořská výška
290 m.n.m. - 348 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha vřesoviště je přibližně 131 ha. Jeho ochrana byla vyhlášena r. 1904 a zrušena r. 1999.
Kategorie chráněného území
Národní park Podyjí, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do železniční stanice Znojmo a pokračujte dále autobusem. Nejezděte do železniční stanice Šatov, i když odtud je to do oblasti Havraníků blíž. Museli byste od nádraží pokračovat pěšky, zatímco ze Znojma lze dojet do Havraníků autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Znojma, žst. jezdí jihozápadním směrem autobus č. 818 s konečnou zastávkou Šatov, obecní úřad. Vystupte v zastávce Popice nebo Havraníky.

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte buď ve vsi Popice nebo Havraníky

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkujte buď ve vsi Popice nebo Havraníky

Přístup pěšky

Jděte po červené značce mezi Popicemi a Havraníky. Doporučujeme výlet začít v obci Havraníky a jít buď
1) po červené značce přes Popice a Konice do Znojma (cesta přes vřesoviště, částečně také po silnici) asi 7 km
2) po červené značce západním směrem do údolí Dyje a pak po žluté přes vyhlídku Sealsfieldův kámen do Znojma, asi 17 km, místy značná převýšení

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Havranické vřesoviště vedou dvě místní cyklotrasy značené pásovým značením. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář může okraj vřesoviště navštívit ve směru od Havraníků, ale musí mu pomáhat fyzicky dobře vybavený doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu