Záchranná stanice pro zraněné živočichy Huslík

Možnost seznámit se s prací ochránců přírody a se živočichy, kteří jsou zrovna v jejich péči

Kontaktní informace

+420 603 864 822 (vedoucí záchranné stanice)
Oficiální stránky
stanice.huslik@seznam.cz

V České republice existuje poměrně poměrně rozsáhlá síť stanic, jejichž posláním je podpora druhové rozmanitosti živočichů v krajině a v sídlech. Zaměstnanci těchto stanic přijímají od občanů zraněné, vysílené nebo handicapované živočichy, v prostorách stanice o ně pečují a většinu z nich vypouštějí zpět do přírody. 

Jedna z takových stanic existuje od r. 1984 na samotě v lese v bývalé hájovně Huslík východně od Poděbrad. Na starosti ji má Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí

Její územní působností je oblast okolo Nymburka, Kolína, Českého Brodu, Lysé nad Labem, Brandýsa nad Labem, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště a Jičína. Občas se do stanice dostanou i živočichové z jiných regionů. 

Více než 60% přijatých živočichů (ročně téměř 1200) se podaří zachránit a vypustit zpět do přírody - do přirozeného a bezpečného prostředí. 

Specialitou záchranné stanice Huslík je péče o ohrožené druhy - sýček obecný, sova pálená, sokol stěhovavý a raroh velký. 

Podle údajů, které stanice zveřejnila ve své výroční zprávě za rok 2022 víme, že celkem za tento rok (přesná citace) "bylo přijato 2366 živočichů (o 180 živočichů méně než v roce 2021). Z toho bylo 300 jedinců pulců rosničky zelené. Největší procento zahrnula mláďata, celkem 884 jedinců, což odpovídá 42,79 %, 646 zvířat bylo zraněno (31,27 %), 340 bylo vysíleno (14,46 %), 102 muselo být odchyceno (4,93 %), 70 živočichů prodělalo infekci, 12 bylo otráveno, 9 se dostalo z jiných důvodů, 1 zvíře bylo převedeno a 1 zabaveno

Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní (313), kos černý (140), holub hřivnáč (119), vrabec domácí (112), ježek východní (98), poštolka obecná (95), rorýs obecný (87), jiřička obecná (79), veverka obecná (68), zajíc polní (66), káně lesní (62), hrdlička zahradní (46) a vlaštovka obecná (38)

Z celkového počtu 2 366 bylo 1472 vypuštěno (62,2 %), 703 uhynulo nebo muselo být utraceno (29,7 %), 181 zůstalo v držení a v procesu léčení, 10 bylo předáno novému majiteli nebo instituci." (konec citace)

Stanice disponuje potřebným zázemím. Je tu ordinace, pooperační místnosti, přípravny krmení, karanténní místnosti, léčebné a expoziční voliéry, rozlétavací voliéry, technické vybavení pro odchyt a převoz zvířat, 30 venkovních voliér, výběh pro srnčí zvěř, venkovní výběh pro vydry s jezírkem a speciální vypouštěcí voliéry. 

Veřejnost může stanici navštívit út - ne 10 - 15. Hromadné návštěvy s výkladem nutno dojednat předem. Členové ZO Polabí ročně připraví programy pro celkový počet 3000 dětí a přijmou návštěvy 5000 osob z řad veřejnosti. Podle:

https://www.stanicehuslik.cz/, 7. 1. 2024

Záchranná stanice na Huslíku, informační leták

Umístění

GPS souřadnice

50°7'43.831"N, 15°9'30.567"E

Adresa

Na Zálesí 1473
Poděbrady 290 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Poděbrady
Nadmořská výška
188 m.n.m.
Základní číselné údaje
Stanice byla založena r. 1984.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Poděbrady nebo do žst Libice nad Cidlinou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusem do Poděbrad nebo do Libice nad Cidlinou. K blízkému soutoku Labe a Cidliny se můžete dostat z Poděbrad výletní lodí Král Jiří. Přístav v Poděbradech se nachází pod zámkem. Telefon + 420 775 585 (zjištěno r. 2024).

Příjezd osobním autem, parkování

Ke stanici se autem můžete dostat po úzké lesní silničce z Poděbrad. Na mapách jsou dvě příjezdové silničky označeny názvy U Vodárenské věže a Na Zálesí. V lese Huslík se sbíhají a ke stanici vede jen jedna. U stanice jsou ale velmi omezené možnosti parkování, proto doporučujeme auto nechat na křižovatce 50°7'44.283"N, 15°9'15.411"E a dál jít pěšky

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus se na příjezdové silničky nevejde, musíte parkovat v Poděbradech nebo v Libici nad Cidlinou. 

Přístup pěšky

Z Poděbrad od zámku nejdřív podél Labe a pak lesní silničkou 3,1 km. Ze žst Libice nad Cidlinou po cyklostezce k soutoku Labe a Cidliny a pak lesem 3,6 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz příchod pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Viz příchod pro pěší. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu