Zadní Hády

Chráněné území přirozených lesních porostů na vápencích, pískovcích a spraších v jižní části Moravského krasu


Zadní Hády představují území v jižní části Moravského krasu, které je sice blízko Brna, ale neleží na hlavních turistických trasách. Lesníci spolu s ochránci přírody tu nechali přirozenému vývoji značně rozlehlou část listnatého lesa s převahou dubů. Geologické podloží tvoří devonské vápence, jurské pískovce a geologicky mladší spraše. Půdním podkladem jsou rendziny a vápnité hnědozemě se značným množstvím skeletu. Ve střední části rezervace je vápencová plošina, která přechází na západní straně v terasu několik metrů vysokou. Je tu zachován zbytek skalní stepi a lesostepi. Rostou tu kostřavy, koniklece, kavyly, dub šípák. Převažující dřevinou je habr a dub a na celém území je pozoruhodné různověké a různodruhové složení lesního porostu.

Rezervace jižním okrajem těsně sousedí s hranicemi CHKO Moravský kras, ale přímo v CHKO začleněna není.

Podle:

Vyskot, M. (1981): Československé pralesy, Academia PrahaUmístění

GPS souřadnice

49°14'29.060"N, 16°42'11.198"E (přibližný střed území)

Adresa

Ochoz u Brna, Kanice 664 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ochoz u Brna, Kanice
Nadmořská výška
340 m.n.m. - 465 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rezervace zaujímá plochu 47,5 ha. Byla vyhlášena r. 1973.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Zadní Hády

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka je Bílovice nad Svitavou na trati Brno - Česká Třebová. Rychlíky tu nezastavují.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Bílovic zajíždějí některé spoje autobusové linky č. 75 z Brna-Staré Osady, většina však končí v Obřanech. Zastávka v centru, kde doporučujeme vystoupit, se jmenuje Bílovice nad Svitavou, náměstí.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkoviště pro osobní auta je v Bílovicích přímo v centru obce naproti obchodnímu domu. Pokud nebudete mít štěstí na místo, jeďte ulicí k nádraží, tam lze místo pro parkování nalézt. Do začátku údolí nad sokolovnou, kudy se jde k Zadním Hádům, sice není zákaz vjezdu, ale místo na parkování tam téměř není.

Také lze přijet shora, tj. od východu a parkovat při vyústění silnice od bývalého objektu SNB na silnici Ochoz - Brno, souřadnice jsou 49°14'37.563"N, 16°42'47.204"E.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště pro autobusy v Bílovicích nad Svitavou není. Je možno parkovat u sokolovny, ale pozor - velmi vysoké typy autobusů se nevejdou pod železniční podjezd (v. 3,8 m).

Pokud chcete přijet shora, tj. od východu, snažte se, abyste jeli ve směru od Ochozu do Brna. Při vyústění cesty od objektu SNB (viz příjezd os. autem) lze účastníky zájezdu nechat vystoupit, ale dlouhodobě se tu stát nedá. Nutno je jet parkovat do Ochozu.

Přístup pěšky

Z Bílovic nad Svitavou: jděte od sokolovny vzhůru po zelené značce k Resslově hájovně a zde se dejte paloukem vzhůru po cestě přibližně na severovýchod. Lesní cesta vás povede jižním okrajem rezervace. Celkem od sokolovny k dolnímu okraji rezervace 2,2 km.

Z křižovatky na souřadnicích 49°14'37.563"N, 16°42'47.204"E na silnici Ochoz - Brno: jděte asi 400 m na jih po cyklostezce a pak odbočte doprava. Brzy stanete na okraji rezervace. Celkem 0,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Těsně při horním okraji rezervace vede šotolinová lesní cyklostezka č. 5134 spojující Brno, Velkou Klajdovku a Kaprálův mlýn v údolí. Je velmi chytře udělaná v lese mimo automobilový provoz, je ale hodně frekventovaná chodci i cyklisty.

Při dolním okraji rezervace okolo Resslovy hájovny vede silnice a na ní cyklotrasa 5005 (Brněnské kolečko).

V rezervaci samotné pohyb na kole není možný.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům s doprovodem doporučujeme přijet k dolnímu konci rezervace od Bílovic, nahoru lesní cestou se ale podél jižního okraje rezervace vozíčkář nedostane.

Podél horního okraje rezervace, ale bez možnosti dalšího pohybu po ní, vede cyklostezka, kde pohyb po ní zvládne od Velké Klajdovky vozíčkář velmi dobře. Protože některé sklony nemusejí být příjemné, vezměte si raději doprovod.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu