Zámecký park v Telči

Překrásné scenérie s trávníky, exotickými i domácími dřevinami, s výhledy na vodní plochy i na zámek


Proslulá městská památková rezervace v Telči s nádherným náměstím a zámkem je obklopena rybníky a také částečně parkem

Původní zahrada vznikla někdy kolem r. 1580, tedy 12 let po velké přestavbě zámku za Zachariáše z Hradce. Zahrada byla součástí bytových prostor a dnes je v ní dominantním prvkem závěr zámecké kaple a arkádový ochoz, který ji stavebně odděluje od města. Určitě byla majiteli zámku využívána ke krátkým procházkám a setkáním bez asistence obyvatel na náměstí. Dochoval se tu reliéf Neptuna s trojspřežením na fasádě starého paláce. Původní kompozice zahrady se nezachovala, protože během slohových i módních změn procházela mnoha úpravami. Dnes je v ní vegetace poměrně strohá a chudá. 

Za zajímavými botanickými skvosty musíme do širokého zeleného pásu, který obklopuje zámek mezi rybníky Štěpnickým a Ulickým a který byl založen v 16. století (s podstatnými změnami na přelomu 18. a 19. století). V krajinářském parku se střídají menší palouky se vzrostlými skupinami keřů a stromů, jsou odtud vznešené pohledy na zámek a neobvyklé průhledy na část domů ve městě. 

Celková rozloha parku je asi 6 ha. Roste v něm asi 29 jehličnanů a 119 listnáčů. 

Klasicistní skleník (nebo také podle některých pramenů oranžerie) stojí v západní části parku od první poloviny 19. století. R. 1848 v něm pracoval jako zahradník B. Roezl, cestovatel a objevitel několika druhů orchidejí.

Z jehličnanů jsou nejčastěji zastoupeny smrky, druhy Picea abies, P. glauca, P. pungens a různé druhy jalovců. K nejcennějším dendrologickým zajímavostem patří modřín daurský (Larix gmelinii) a některé cypřišky. V parku dále rostou zeravy, zakrslý zeravinec, jedlovec a pěkně urostlé vejmutovky. 

Mezi listnáči jednoznačně dominuje Zachariášova lípa asi 100 m jižně od skleníku, která má obvod kmene 762 cm, výšku 12 m a která byla r. 2010 vyhlášena památným stromem. Nicméně mezi listnáči v parku jednoznačně převažují buky. Dále jsou zastoupeny bobkovišně, slivoně, mandloně, kaliny a také vzácná olše Spaethova. Můžeme najít i zmarličník japonský se třemi kmeny a mnoho dalších zajímavých stromů a keřů. 

Park v Telči je hodně přeplněn lidmi v létě, i když většina návštěvníků města jím jen prochází od parkoviště k zámku. Na jaře je v parku svěží atmosféra nového života, podzim zde mají rádi fotografové hledající nové kombinace barev. Zcela specifickou náladu zde ale zažijete v zimě za mrazivého dne. V Telči totiž obvykle bývá málo lidí, v parku mezi namrzlými dřevinami nebývá vůbec nikdo. 
     

Podle:

Hieke, K. (1985): Moravské zámecké parky a jejich dřeviny, Státní zemědělské nakladatelství Praha, s. 238

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&...=, 3. 3. 2019


Umístění

GPS souřadnice

49°11'8.236"N, 15°26'53.287"E

Adresa

Telč 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Telč
Nadmořská výška
515 m.n.m.
Základní číselné údaje
Celková plocha parku je asi 6 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Telč leží na místní trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Telče jezdí několik linek autobusů. V nepracovních dnech místní autobusová doprava v Telči a okolí téměř neexistuje. 

Příjezd osobním autem, parkování

V Telči je několik parkovišť. K zámku a parku nejblíže je parkoviště u silnice č. I/23. Park sousedí se silnicí naproti parkovišti.  Většina parkovišť je placených.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Park najdete snadno západně od zámku. 

Příjezd na kole, parkování kol

Parkem nejezděte na kole. 

Poznámky pro vozíčkáře

Většina cest v parku je sjízdná pro vozíčkáře. Na stoupání k parkovišti nebo k městu si ale raději vezměte doprovod. 

Rady a tipy

Doporučujeme si na Telč a okolí vyhradit více než jeden den a nezůstat jen ve městě.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu