Busta Viktora Kaplana v Brně

Vzpomínka na vynálezce vodní turbíny


Bývalá hájenka Na Rozích

Orientační místo v lesích východně od Křižanova


Bývalá Hálkova chata

Stála na romantickém místě na levém břehu šumavské řeky Vydry


Bývalá Juránkova chata na Svarohu

Skromné zbytky stavby v Královském hvozdu nad Železnou Rudou


Bývalá lesní železnice Borky - Cikháj

Na trať, která sloužila v l. 1931-34 k odvozu dřeva z polomů, upozorňují dnes v terénu jen tělesa lesních cest.


Bývalá poštovní stanice ve Vratěníně

Neobvykle rozlehlá budova připomíná slavnou, ale krátkou dobu rozkvětu městečka na tehdejší křižovatce dálkových tras


Bývalá železniční stanice Drásov

Památka na trať zvanou "Tišnovka"


Bývalá železniční vlečka Žulová - Černá Voda

Dnes památka technické povahy, dříve 55 let prosperující kolejové spojení pro nákladní vlaky se žulou


Bývalý chudobinec a nemocnice v Třebíči

Zachovalá památka v židovské čtvrti


Bývalý klášter ve Vratěníně

Budova má zajímavé dějiny i současnost


Bývalý pivovar ve Tmani

Stavba, která sloužila svému účelu neobyčejně krátkou dobu


Bývalý pivovar v Suchomastech

Zašlá sláva podniku, který kdysi úspěšně konkuroval velkým soupeřům, a to dokonce i v Praze


Campanile v Algheru

Zvonice, hezký výhled na město na severozápadě Sardinie


Centrum enviromentálního vzdělávání U Jezírka

Školské zařízení, pracoviště "Lipky" se sídlem v Brně


Colloredo-Mansfeldský palác v Praze

Nenápadná, ale významná památka, kterou davy turistů na Královské cestě míjejí bez povšimnutí


Complesso Nuragico di Palmavera

Jedna z nejzachovalejších památek z nuraghské doby na Sardinii


Cukrák

Známý televizní vysílač na hoře Kopanina u Prahy


Czepelův smírčí kámen

Památka na tragickou přestřelku mezi správci lesa a pytláky


Černé hlíny

Jezírko, které je dokladem staré hornické činnosti u Rudice v Moravském krasu


Černov

Keltské oppidum nad údolím Rakovce na Vyškovsku


Čertův most

Překlenutí rokle s přítokem řeky Oslavy


Červená kaplička

Novogotická památka u hradu Bítova


Červenohorské sedlo

Dopravně nejdůležitější sníženina v hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, lyžařské středisko a výchozí bod túr


Červený lom u Suchomast

Geologický profil středním devonem a další významné geologické jevy, pochází odtud jeden ze základních kamenů Národního divadla


Čížovský rybník

Též zvaný Čížovský lesní rybník, známý porosty vodních rostlin